Nagrody i wyróżnienia

Czytaj więcej...

WAŻNY KOMUNIKAT DOT. OŚRODKA REHABILITACJI ZWIERZĄT W MYŚLIBORZU

   Uprzejmie informujemy, że przyjmowanie zwierząt oraz zgłoszeń telefonicznych odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.
Numer kontaktowy: 76 870 80 02

Nowa strona internetowa CEEiK „Salamandra”

   Serdecznie zapraszamy wszystkich Miłośników przyrody do odwiedzenia Naszej platformy edukacyjnej o tematyce przyrodniczej.

  Strona internetowa ma na celu uczyć poprzez zabawę oraz uwrażliwiać na otaczającą przyrodę. Edukacja ekologiczna, to przede wszystkim kształtowanie wiedzy i nabywanie umiejętności zarówno teoretycznych, jak i praktycznych, które niosą za sobą inicjatywę na rzecz ochrony środowiska. Naszą misją jest poszerzanie świadomości ekologicznej poprzez działalność edukacyjną realizowaną w Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu oraz na platformie edukacyjnej. Kierując się zasadą: „Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy od każdego, na pozór niewielkiego, ludzkiego działania, zależy od każdego z nas” – Florian Plit, chcemy wpłynąć na właściwe zachowanie zmierzające do poprawy jakości środowiska -  naszego otoczenia.

   Nowa podstrona jest miejscem, w którym poprzez wirtualny spacer można zobaczyć pracownie edukacyjne, bazę noclegową, ogród dydaktyczny, bazę rekreacyjną, oraz otoczenie ośrodka, które zmienia się w zależności od pory roku. Ponadto platforma ma za zadanie przybliżyć naszą codzienną pracę w Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu.

   Zapraszamy, również do zapoznania się z działalnością Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt, można tu zobaczyć jak opiekujemy się i pielęgnujemy naszych podopiecznych oraz uzyskać informacje jak i czym należy karmić zwierzęta. W dziale poświęconym Ośrodkowi Rehabilitacji Zwierząt znajdują się także filmy pokazujące cały proces przywracania wyleczonych i odchowanych podopiecznych do naturalnego środowiska.


Zapraszamy do zapoznania się z naszą nową podstroną dotyczącą edukacji ekologicznej realizowanej przez Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych pod adresem: edukacja.dzpk.pl

Aby jesień była przyjazna jeżom, Jelenia Góra

    Jeże przychodzą na świat na początku maja, matka opiekuje się nimi przez 8 tygodni, po tym czasie młode jeże rozpoczynają samodzielne życie. Czasami zdarza się tak, że po odchowaniu pierwszego miotu samica powtórnie zachodzi w ciążę, by po ok. 36 dniach urodzić kolejne oseski. Pierwsze jeżyki z drugiego miotu mogą przyjść na świat od połowy sierpnia do końca września, łatwo policzyć iż dwumiesięczna opieka nad drugim miotem powinna trwać nawet do końca listopada. Tak się jednak nie dzieje. Kiedy średnia dobowa temperatura spada poniżej + 10 °C, jeżowe mamy zaczynają uzupełniać zapasy energetyczne, aby przygotować swój organizm do hibernacji. Proces ten nie idzie w parze z karmieniem mlekiem młodych jeży. Zostają one pozostawione same sobie, a ich szanse na przeżycie są niewielkie. W naszych warunkach klimatycznych minimalna masa ciała jeża, gwarantująca bezpieczną hibernację, to około 800 g. Maleństwa pozostawione przez matki mają często od 100 – 300 g i same nie potrafią sprawnie zdobywać pożywienia. W okresie jesiennym często można je spotkać, gdy za dnia, wędrują w poszukiwaniu jedzenia. W przypadku znalezienia małego jeżątka lub jeża o masie poniżej 700-800 g, czyli wielkości sporego grapefruita,  należy wziąć go pod opiekę. Nie zapominajmy także o podstawowych zasadach higieny: dzikie zwierzęta wymagające pomocy należy brać na ręce w rękawiczkach, w ręczniku lub kocu. Po każdorazowym zajmowaniu się jeżem należy dokładnie umyć ręce.

Czytaj więcej...

XXVI Konkurs fotograficzny „Chełmy w Obiektywie”

  

XXVI Konkurs fotograficzny
„Chełmy w Obiektywie”   Zbliża się czas przekazania zdjęć na XXVI Konkurs fotograficzny „Chełmy w Obiektywie”.

Prace, w sztywnym opakowaniu, opatrzone dopiskiem: Konkurs fotograficzny „Chełmy w obiektywie” należy przekazać organizatorom do dnia 27 listopada 2020 r.

Serdecznie zapraszamy


Regulamin konkursu


Nagrodzone prace w 2019 r.

Adres organizatorów
    • Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Legnica, Myślibórz 11,
59-411 Paszowice.
Tel. 76 870 80 02 (w godz. 8:00-16:00 pn.-pt.)
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. www.dzpk.pl
lub
    • Gminny Ośrodek Kultury, 59-411 Paszowice nr 142;
Tel. 76 870 11 13
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. www.gok.paszowice.pl

Organizatorzy

Szczęśliwe konie

   Łąki i pastwiska to wspólne dzieło sił przyrody i człowieka. Dobrym tego przykładem jest gospodarowanie na łąkach użytku ekologicznego „Przemkowskie Bagno” w Przemkowskim  Parku Krajobrazowym, będących w trwałym zarządzie Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych we Wrocławiu.
Aby jeszcze skuteczniej chronić takie cenne tereny DZPK nawiązało współpracę z Fundacją „CENTAURUS”, która od szeregu lat zajmuje się ratowaniem niechcianych zwierząt gospodarskich – porzucanych przez właścicieli i przeznaczanych na ubój lub pochodzących z instytucji rozrywkowych. Fundacja pomaga im wrócić do zdrowia oraz daje szansę na lepsze życie. DZPK udostępniło Fundacji pod wypas około 300 ha łąk zajmujących część użytku ekologicznego „Przemkowskie Bagno”. Obecnie znajdują się tam konie różnych ras w stadzie liczącym  około 350 sztuk.

Czytaj więcej...

Ratunek dla młodego łabędzia, Myślibórz

   W październiku trafił do naszego ośrodka rehabilitacji młody łabędź niemy. Ptak nie miał żadnych obrażeń jednak  był tak osłabiony, że nie utrzymywał się na nogach. Dopiero  zdjęcie rentgenowskie wykazało haczyk wędkarski z żyłką oplątaną kulką z trawy. Dodatkowo żyłka zaplątała się wokół dolnej żuchwy, najprawdopodobniej dużo wcześniej (fot. 2) pozostawiając głębokie wcięcie z obu stron. Łabędź nie mógł jeść i miał problemy z oddychaniem z powodu spuchniętego języka. Na szczęście wszystko udało się wyciągnąć, rana pięknie się goi i młody łabędź niedługo powróci do naturalnego środowiska.
Pamiętajmy, że pozostawione żyłki i haczyki wędkarskie, reklamówki foliowe i inne odpady  są śmiertelnym niebezpieczeństwem dla ptactwa wodnego.

Czytaj więcej...

Popielice, Myślibórz

   Przez kilka tygodni w naszym ośrodku rehabilitacji opiekowaliśmy się małymi popielicami szarymi Glis glis. Popielica jest to ssak z rodziny popielicowatych, mniejszy od wiewiórki pospolitej. Ma duże, czarne, błyszczące oczy i szaro popielate futerko z jaśniejszym brzuchem. W Polsce popielica objęta jest ochroną gatunkową, znajduje się w Polskiej czerwonej księdze zwierząt oraz objęta jest konwencją berneńską. Wczesną jesienią zwierzęta te przygotowują się do hibernacji , dlatego wykorzystując ciepłe dni października postanowiliśmy wypuścić popielice na wolność. Miejsce nie przypadkowe bo las mieszany w okolicy naszego ośrodka gdzie w  roku 2019 rozwiesiliśmy 10 budek specjalnie dla tych małych ssaków - otwór wejściowy znajduje się od strony pnia. Przy okazji wypuszczania, sprawdziliśmy czy „ktoś” zamieszkuje budki i spotkała nas miła niespodzianka (fot. 4). Przypomnijmy, iż w maju również wypuściliśmy w tym samym miejscu popielice, która zimowała w ośrodku rehabilitacji. Głównym celem działania naszego ośrodka rehabilitacji jest przywrócenie zwierząt do środowiska naturalnego dlatego cieszymy się z każdego powrotu na wolność wszystkich podopiecznych.

Czytaj więcej...

Informacja o konsultacjach projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie Leśniańsko-Złotnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji

    Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu, na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), § 2, 3 i 4 uchwały nr LII/1872/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 października 2018 r. w sprawie sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego dotyczących działalności pożytku publicznego i wolontariatu (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2018 r. poz. 5560) oraz § 3 i 4 uchwały nr 2756/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dn. 6 października 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wyznaczenia Leśniańsko-Złotnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w celu przeprowadzenia uzgodnień i konsultacji

informuje o

rozpoczęciu procesu konsultacji z Dolnośląską Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz  organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wyznaczenia Leśniańsko-Złotnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Czytaj więcej...

Rodzinnie po Parkach Krajobrazowych Dolnego Śląska

Przedłużamy akcję Rodzinnie po parkach krajobrazowych, do końca 2020 r.

   Zapraszamy Rodziny do odwiedzania parków krajobrazowych województwa dolnośląskiego. Te cenne chronione obszary skrywają wiele tajemnic, są miejscem występowania wielu  ciekawych gatunków zwierząt i roślin, kuszą także niezwykle urokliwymi krajobrazami.
Odwiedźcie te miejsca, poznajcie ich walory, a zdobędziecie możliwość otrzymania atrakcyjnych nagród-publikacje, albumy  Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych.
Celem akcji jest poznanie, odkrywanie różnorodności krajobrazowej,  wartości historycznych, kulturowych i przyrodniczych parków krajobrazowych województwa dolnośląskiego. Nasza akcja skierowana jest do Rodzin- aby wspólnie , wielopokoleniowo mogli się dowiedzieć, w jaki sposób kształtowany jest krajobraz, który nas otacza i jak  szczególna jest jego wartość. Wspólne, rodzinne odwiedzanie naszych parków nie tylko pozwoli przyjemnie spędzić wspólnie czas, ale również przyczyni się do    podniesienia świadomości przyrodniczej i uwrażliwienia na  potrzebę ochrony przyrody i krajobrazu.

Czytaj więcej...