Nagrody i wyróżnienia

Read more...

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych uczestnikiem Festynu EKOPIKNIK wieńczącego działania Projektu „Dla Doliny Bystrzycy”

   W dniu 15 października 2016 na terenie zabytkowego kompleksu folwarcznego pałacu Aleksandrów i Stajni Samotwór w Parku Krajobrazowym „Dolina Bystrzycy” miała miejsce impreza plenerowa EKOPIKNIK jako podsumowanie działań ekologicznych w Parku Krajobrazowym „Dolina Bystrzycy” prowadzonych od 1 czerwca do 15 października 2016 przez Dolnośląskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Turystyki i Rekreacji Konnej „Szlachetna Półkrew” w ramach Projektu „Dla Doliny Bystrzycy”. Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych na swoim stoisku przeprowadził dla uczestników praktyczne zajęcia edukacyjne: odciskanie tropów dzikich zwierząt i odlewanie ich w gipsie, budowa domków dla pszczołowatych, rozpoznawanie kwiatów oraz owoców krzewów i  drzew dziko rosnących w parkach krajobrazowych a także koło wiedzy przyrodniczej. Zarówno dzieci jak i dorośli uczestniczący w imprezie z dużym zaangażowaniem konstruowali, odciskali, odlewali i rozwiązywali zadania przyrodnicze. Mieli także możliwość zobaczyć z bliska bielika, wydrę, bobra, dzięcioła dużego i czaplę siwą – preparaty edukacyjne DZPK.

Read more...

Mamy wspaniałą wiadomość zwrotną o Bocianku, który zimował w Naszym Ośrodku Rehabilitacji w Myśliborzu

   Nasza pierwsza wiadomość z podróży żywego bociana białego, w dodatku zagraniczna! Do tej pory dwa spośród 65 zaobrączkowanych przez nas bocianów zostały znalezione martwe, w trakcie ich pierwszej w życiu wędrówki na południe.  Ten osobnik (na zdjęciu w rękach Gosi) trafił do ośrodka w Myśliborzu z Kowar, jako dorosły w kiepskiej kondycji. Jednak dobrze przezimował i w marcu poleciał - jak widać na zachód. Obrączkowanie ptaków wypuszczanych z ośrodków rehabilitacji ma sens, wiemy na tym przykładzie, że dorosłego bociana można z sukcesem przetrzymać zimą w wolierze a wypuszczony na wiosnę, potrafi wrócić do swojego środowiska. Wspomniany w przykładzie osobnik został odczytany w grupie 5 bocianów żerujących na użytkach zielonych, na pograniczu Brandenburgii i Saksonii.

Z niecierpliwością czekamy na pozostałe zwrotki o naszych podopiecznych!

Zdjęcie i tekst ze strony internetowej Wrocławskiej Grupy Obrączkarskiej ODRA.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w XXI edycji Turystycznego Lata „Bezpieczne wakacje” 2016 r. Myslibórz

   Nasze wakacyjne propozycje jednodniowych pieszych rajdów adresowane są do wszystkich chętnych lubiących z plecakiem „pełnym przygód” wędrować szlakami turystycznymi i bezdrożami Parku Krajobrazowego „Chełmy”. Nasza propozycja jest najtańszą formą aktywnej turystyki. Organizatorzy zapewniają przewodnika i nie pobierają żadnego wpisowego, uczestnicy pokrywają tylko (ewentualny) koszt transportu na miejsce startu i powrót do Jawora oraz własnego wyżywienia i ewentualnych wstępów do zwiedzanych obiektów. Na każdej imprezie przeprowadzane będą gry i zabawy terenowe oraz konkursy wiedzy z nagrodami rzeczowymi. Będą prowadzone pogadanki na temat zagrożeń oraz udzielane będą praktyczne wskazówki, np. jak się zachować w przypadku ataku psa, czy jak postępować, aby nie zostać ofiarą przestępstwa itp.

Read more...

Partnerstwo dla geoedukacji, Myślibórz

   W dniu 7 czerwca 2016 r. w Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu gościła międzynarodowa grupa, biorąca udział w projekcie „Partnership for geo-education” czyli „Partnerstwo dla geoedukacji”. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Kaczawskie we współpracy z Associação de Desenvolvimento Rural e Integrado das Serras de Montemuro, Arada e Gralheira (Portugalia), Haskolafelag Sudurlands (Islandia) i Lokalna akcijska grupa ”Papuk-Krndija” (Chorwacja).  Jest w całości finansowany z programu Erasmus i Partnerstwa Strategiczne na rzecz Edukacji Dorosłych.

„Partnerstwo dla geoedukacji” to wspólny projekt czterech organizacji pozarządowych, którym bliska jest idea promocji lokalnego dziedzictwa geologicznego. Wszystkie organizacje działają na obszarach o dużym bogactwie przyrody nieożywionej.

Read more...

Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2016, podsumowanie

   Z okazji 12-j rocznicy członkowstwa Polski w Unii Europejskiej, Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu, włączył się w ogólnopolską akcję promocyjną pn:
„DNI OTWARTE FUNDUSZY EUROPEJSKICH”.
Społeczeństwu Dolnego Śląska zaprezentowano przedsięwzięcie pt: „Przywrócenie obszarów zdegradowanych (powojskowych) w Przemkowskim Parku Krajobrazowym na cele przyrodnicze i działalność proekologiczną”
Akcję promocyjną pn: „Wiosna w Przemkowskim Parku Krajobrazowym na obszarach powojskowych - przywróconych przyrodzie” przeprowadzono na terenie użytku ekologicznego „Przemkowskie Bagno”, w dniu 14 maja 2016 roku, w godz. od 8:00 – 18:00 

Read more...

DZPK w Centrum Bioróżnorodności Doliny Baryczy

   Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Wrocław zaprezentował swoją ofertę edukacyjną podczas spotkania z okazji otwarcia nowego ośrodka edukacyjnego jakie miało miejsce w dniu 24.03.2015 zorganizowanego wspólnie z Prezesem Fundacji na rzecz Ziemi Milickiej, Michałem Gołębiem w Centrum Bioróżnorodności Doliny Baryczy (ul. Kolejowa 10).

Read more...