Oddział Legnica

Zastępca Dyrektora DZPK
Marek Cieślak

- wieloosobowe stanowisko pracy specjalistów
- kierownik ośrodka muzealno-dydaktycznego


Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa "SALAMANDRA" w Myśliborzu

DZPK Oddział Legnica - Myślibórz
Myślibórz 11, 59-411 Paszowice
tel./faks: 76 870 80 02
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Oddziałowi podlega:
Park Krajobrazowy „Chełmy"

 

DZPK Oddział Legnica - Piotrowice
Piotrowice 89, 59-170 Przemków
tel./faks: 76 831 09 24
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Oddziałowi podlega:
Przemkowski Park Krajobrazowy