Nagrody i wyróżnienia

Czytaj więcej...

EKOprzedszkolak 2016, Jelenia Góra

   „EKOprzedszkolak” to nazwa spotkania edukacyjnego, które już po raz trzeci organizuje Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra z myślą o najmłodszych odbiorcach edukacji ekologicznej. W dniu 23 czerwca 2016 roku w spotkaniu integracyjnym w ogrodzie dydaktycznym DZPK uczestniczyli przedstawiciele trzech przeszkoli współpracujących z Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej DZPK Oddział Jelenia Góra tj. Miejskie Przedszkole nr 19 w Jeleniej Górze, Niepubliczne Przedszkole „Tuptuś” w Jeleniej Górze oraz Przedszkole Publiczne w Janowicach Wielkich.

Czytaj więcej...

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w XXI edycji Turystycznego Lata „Bezpieczne wakacje” 2016 r. Myslibórz

   Nasze wakacyjne propozycje jednodniowych pieszych rajdów adresowane są do wszystkich chętnych lubiących z plecakiem „pełnym przygód” wędrować szlakami turystycznymi i bezdrożami Parku Krajobrazowego „Chełmy”. Nasza propozycja jest najtańszą formą aktywnej turystyki. Organizatorzy zapewniają przewodnika i nie pobierają żadnego wpisowego, uczestnicy pokrywają tylko (ewentualny) koszt transportu na miejsce startu i powrót do Jawora oraz własnego wyżywienia i ewentualnych wstępów do zwiedzanych obiektów. Na każdej imprezie przeprowadzane będą gry i zabawy terenowe oraz konkursy wiedzy z nagrodami rzeczowymi. Będą prowadzone pogadanki na temat zagrożeń oraz udzielane będą praktyczne wskazówki, np. jak się zachować w przypadku ataku psa, czy jak postępować, aby nie zostać ofiarą przestępstwa itp.

Czytaj więcej...

Partnerstwo dla geoedukacji, Myślibórz

   W dniu 7 czerwca 2016 r. w Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu gościła międzynarodowa grupa, biorąca udział w projekcie „Partnership for geo-education” czyli „Partnerstwo dla geoedukacji”. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Kaczawskie we współpracy z Associação de Desenvolvimento Rural e Integrado das Serras de Montemuro, Arada e Gralheira (Portugalia), Haskolafelag Sudurlands (Islandia) i Lokalna akcijska grupa ”Papuk-Krndija” (Chorwacja).  Jest w całości finansowany z programu Erasmus i Partnerstwa Strategiczne na rzecz Edukacji Dorosłych.

„Partnerstwo dla geoedukacji” to wspólny projekt czterech organizacji pozarządowych, którym bliska jest idea promocji lokalnego dziedzictwa geologicznego. Wszystkie organizacje działają na obszarach o dużym bogactwie przyrody nieożywionej.

Czytaj więcej...

Szkolny Myśliborski Festyn Przyrodniczy – maj 2016, Legnica

   W dniu 20 maja 2016 roku  Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych w ramach organizowanej III edycji WARSZTATÓW PLENEROWYCH pt. „Spotkania z przyrodą  w parkach krajobrazowych Dolnego Śląska” zorganizował „Szkolny Myśliborski Festyn Przyrodniczy – maj 2016” w miejscowości Myślibórz.

 Do udziału w imprezie zaproszone zostały najaktywniejsze szkoły podstawowe z Dolnego Śląska, uczestniczące w zajęciach ekologicznych w ośrodkach edukacyjnych Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w ramach projektu dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu pt. „Całoroczna edukacja ekologiczna i krajoznawcza realizowana przez DZPK Wrocław w roku 2016”. W tym roku były to: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Brodatego ze Złotoryi, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kilińskiego z Oleśnicy, Publiczna  Szkoła Podstawowa nr 28 im. Jana Pawła II z Wałbrzycha, Szkoła Podstawowa nr 11  im.  Fryderyka Chopina z Jeleniej Góry oraz Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza  Korczaka z Przemkowa.

Czytaj więcej...

Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2016, podsumowanie

   Z okazji 12-j rocznicy członkowstwa Polski w Unii Europejskiej, Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu, włączył się w ogólnopolską akcję promocyjną pn:
„DNI OTWARTE FUNDUSZY EUROPEJSKICH”.
Społeczeństwu Dolnego Śląska zaprezentowano przedsięwzięcie pt: „Przywrócenie obszarów zdegradowanych (powojskowych) w Przemkowskim Parku Krajobrazowym na cele przyrodnicze i działalność proekologiczną”
Akcję promocyjną pn: „Wiosna w Przemkowskim Parku Krajobrazowym na obszarach powojskowych - przywróconych przyrodzie” przeprowadzono na terenie użytku ekologicznego „Przemkowskie Bagno”, w dniu 14 maja 2016 roku, w godz. od 8:00 – 18:00 

Czytaj więcej...

XVIII Międzynarodowe Targi Turystyczne TOURTEC 2016, Jelenia Góra

   Oferta turystyczna lokalnych, regionalnych i krajowych oraz zagranicznych organizacji i firm związanych z różnymi formami wypoczynku i rekreacji oraz aktywnego spędzania wolnego czasu prezentowana było podczas XVIII edycji targów Tourtec w dniach 6-7 maja 2016r. w Jeleniej Górze. Organizatorem targów było Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze. Wśród jednostek i stoisk regionalnych swoją ofertę wypoczynku w zgodzie z ochroną przyrody na terenie parków krajobrazowych przedstawił Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych reprezentowany przez Oddział Jelenia Góra.

Czytaj więcej...

MAJÓWKA 2016, Myślibórz

   Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych
w ramach organizowanej
III edycji WARSZTATÓW PLENEROWYCH
pt. „Spotkania z przyrodą  w parkach krajobrazowych Dolnego Śląska”, informuje, że w dniu
20 maja 2016 r. od godz. 9:45 w miejscowości Myślibórz
koło Jawora odbędzie się impreza zamknięta pt.:
„Szkolny Myśliborski Festyn Przyrodniczy – maj 2016”.


  Do udziału w imprezie zaproszone zostały najaktywniejsze szkoły podstawowe z Dolnego Śląska, uczestniczące w zajęciach ekologicznych w ośrodkach edukacyjnych Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w ramach  zadania pt. „Całoroczna edukacja ekologiczna i krajoznawcza realizowana przez DZPK Wrocław w roku 2016”; projekt został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu.

Czytaj więcej...

Pielgrzymka na Górzec, Myślibórz

     Z okazji Światowego Dnia Ziemi w Parku Krajobrazowym „Chełmy”, w dniu 23 kwietnia, odbyła się XXIII Ekologiczna Pielgrzymka na Górzec. Brało w niej udział ponad 150 osób, głównie młodzież gimnazjalna i licealna. Organizatorami byli Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych, parafia p.w. św. Andrzeja Apostoła w Męcince oraz Katolickie Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Legnicy.

Czytaj więcej...

Nauka (nie)poszła w las …

    Dzieci i młodzież garna się nie tylko do wiedzy ale i do konkretnych działań. Działać zaczęli w ramach Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Ekorozwój „Ziemia dla Wszystkich”, uczestnicząc w projektach edukacyjnych przynoszących korzyść nie tylko im samym – ale i innym. Jako część podsumowania tych działań członkowie Dolnośląskiego Forum Edukacji Ekologicznej złożonego z: Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, Regionalnej Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu i Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych zorganizowali wyjazd edukacyjny – sadzenie lasu na terenie Nadleśnictwa Jawor położonego w obszarze Parku Krajobrazowego „Chełmy”.

Czytaj więcej...