Nagrody i wyróżnienia

Czytaj więcej...

Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2016, podsumowanie

   Z okazji 12-j rocznicy członkowstwa Polski w Unii Europejskiej, Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu, włączył się w ogólnopolską akcję promocyjną pn:
„DNI OTWARTE FUNDUSZY EUROPEJSKICH”.
Społeczeństwu Dolnego Śląska zaprezentowano przedsięwzięcie pt: „Przywrócenie obszarów zdegradowanych (powojskowych) w Przemkowskim Parku Krajobrazowym na cele przyrodnicze i działalność proekologiczną”
Akcję promocyjną pn: „Wiosna w Przemkowskim Parku Krajobrazowym na obszarach powojskowych - przywróconych przyrodzie” przeprowadzono na terenie użytku ekologicznego „Przemkowskie Bagno”, w dniu 14 maja 2016 roku, w godz. od 8:00 – 18:00 

Czytaj więcej...

XVIII Międzynarodowe Targi Turystyczne TOURTEC 2016, Jelenia Góra

   Oferta turystyczna lokalnych, regionalnych i krajowych oraz zagranicznych organizacji i firm związanych z różnymi formami wypoczynku i rekreacji oraz aktywnego spędzania wolnego czasu prezentowana było podczas XVIII edycji targów Tourtec w dniach 6-7 maja 2016r. w Jeleniej Górze. Organizatorem targów było Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze. Wśród jednostek i stoisk regionalnych swoją ofertę wypoczynku w zgodzie z ochroną przyrody na terenie parków krajobrazowych przedstawił Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych reprezentowany przez Oddział Jelenia Góra.

Czytaj więcej...

MAJÓWKA 2016, Myślibórz

   Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych
w ramach organizowanej
III edycji WARSZTATÓW PLENEROWYCH
pt. „Spotkania z przyrodą  w parkach krajobrazowych Dolnego Śląska”, informuje, że w dniu
20 maja 2016 r. od godz. 9:45 w miejscowości Myślibórz
koło Jawora odbędzie się impreza zamknięta pt.:
„Szkolny Myśliborski Festyn Przyrodniczy – maj 2016”.


  Do udziału w imprezie zaproszone zostały najaktywniejsze szkoły podstawowe z Dolnego Śląska, uczestniczące w zajęciach ekologicznych w ośrodkach edukacyjnych Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w ramach  zadania pt. „Całoroczna edukacja ekologiczna i krajoznawcza realizowana przez DZPK Wrocław w roku 2016”; projekt został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu.

Czytaj więcej...

Pielgrzymka na Górzec, Myślibórz

     Z okazji Światowego Dnia Ziemi w Parku Krajobrazowym „Chełmy”, w dniu 23 kwietnia, odbyła się XXIII Ekologiczna Pielgrzymka na Górzec. Brało w niej udział ponad 150 osób, głównie młodzież gimnazjalna i licealna. Organizatorami byli Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych, parafia p.w. św. Andrzeja Apostoła w Męcince oraz Katolickie Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Legnicy.

Czytaj więcej...

Nauka (nie)poszła w las …

    Dzieci i młodzież garna się nie tylko do wiedzy ale i do konkretnych działań. Działać zaczęli w ramach Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Ekorozwój „Ziemia dla Wszystkich”, uczestnicząc w projektach edukacyjnych przynoszących korzyść nie tylko im samym – ale i innym. Jako część podsumowania tych działań członkowie Dolnośląskiego Forum Edukacji Ekologicznej złożonego z: Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, Regionalnej Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu i Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych zorganizowali wyjazd edukacyjny – sadzenie lasu na terenie Nadleśnictwa Jawor położonego w obszarze Parku Krajobrazowego „Chełmy”.

Czytaj więcej...

Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2016


 

12 lat w UE.
ZAPRASZAMY
na Dni Otwarte Funduszy Europejskich.
14 maja 2016 r., od godz. 800 – 1800


   Zapraszamy do zapoznania się z efektami programu pt: „Przywrócenie obszarów zdegradowanych (powojskowych) w Przemkowskim Parku Krajobrazowym na cele przyrodnicze i działalność proekologiczną” Priorytet/działanie: 4. Poprawa stanu środowiska oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska (Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne); Działanie 4.5 Rekultywacja obszarów zdegradowanych.
   Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu - beneficjent wsparcia Unii Europejskiej, przedstawia zrealizowane przedsięwzięcie w okresie 17.06.2009 – 12.11.2010. Wartość projektu: 856 837,60 PLN, w tym dofinansowanie: 728 311,96 PLN. Miejsce realizacji projektu: Przemkowski Park Krajobrazowy.


Miejsce spotkania: PRZEMKÓW – Ostaszów, powiat polkowicki, woj. dolnośląskie –
użytek ekologiczny „Przemkowskie Bagno”
 

Czytaj więcej...

Rudawski Park Krajobrazowy – wystawa fotograficzna, Bukowiec

   Wartości przyrodnicze, ciekawe miejsca historyczne i turystyczne oraz walory krajobrazowe Rudawskiego Parku Krajobrazowego ujęte w obiektywie fotograficznym można oglądać od 12 kwietnia 2016 roku na wystawie fotograficznej w Pałacu w Bukowcu. Obiekt wraz z założeniem pałacowo-parkowym jest jednym z wielu Pomników Historii RP na terenie parku krajobrazowego, a jednocześnie siedzibą Związku Gmin Karkonoskich, który jest organizatorem wielu wystaw artystycznych. Wystawa na temat parku krajobrazowego dostępna będzie do czerwca 2016 roku, w sali słonecznej pałacu, w ramach promocji miejsc wartych zobaczenia w regionie jeleniogórskim. Organizatorem wystawy pt. ,,Rudawski Park Krajobrazowy – przyroda, historia i krajobraz” jest Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra.

Seniorzy w terenie

   7 kwietnia grupa miłośników przyrody z Wrocławskiego Centrum Seniora poznawała na zajęciach wyjazdowych walory przyrodnicze, historyczne i kulturowe Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy”. W Centrum Bioróżnorodności w Miliczu pracownicy Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych dokonali prezentacji multimedialnej o walorach Parku oraz zaprezentowali płazy i gady tego terenu.

Czytaj więcej...

AKCJA ŻABA 2016 NA TERENIE PARKU KRAJOBRAZOWEGO „DOLINA BARYCZY”

   Tysiące płazów rokrocznie na wiosnę przemierza terenu Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy” w kierunku zbiorników wodnych celem złożenia skrzeku. Akcja Żaba, mająca na celu ochronę migrujących płazów jest częścią planu ochrony płazów, który został opracowany w 2004 r. Połączona jest z edukacją ekologiczną dzieci, które aktywnie uczestniczą w przenoszeniu płazów przez jezdnię. W ciągu 10 lat Akcji uratowano 33 450 płazów. Akcja zapoczątkowana została w 2006 roku wraz z uczniami i nauczycielami szkoły podstawowej z Czatkowic.

Czytaj więcej...