Serial „Misja Natura”

    Serial „Misja Natura” według scenariusza i w reżyserii Jacka Piotra Tarasiuka oraz Dariusza Kuciewicza, to cykl 12-stu odcinków ukazujących różnorodność obszarów Natura 2000 w Polsce, złożoność działań podejmowanych dla ich ochrony, a także współistnienie w nich człowieka i przyrody. Serial ma charakter popularyzatorski i uświadamiający, dlatego też skierowany jest do szerokiej i różnorodnej grupy odbiorców, głównie młodzieży i osób dorosłych.

 Wszystkie odcinki dostępne są na stronie internetowej serialu i na kanale YouTube.

Mali lokatorzy w Książańskim Parku Krajobrazowym

   Budki lęgowe odgrywają dużą rolę w czynnej ochronie przyrody, gdyż stwarzają dogodne miejsca do rozrodu. Jest to niezwykle ważne, ponieważ w środowisku ubywa naturalnych miejsc do gniazdowania ptaków. Obecna inwentaryzacja potwierdza zasadność wieszania budek.  Na 28 budek lęgowych powieszonych w 2015 r. na terenie Książańskiego Parku Krajobrazowego 16 było zasiedlonych a w 9 znaleziono odchody mogące świadczyć o użytkowaniu budek jako schronienie przez ptaki.

Czytaj więcej...

Warsztaty edukacyjne „Dokarmianie ptaków zimą”, Wałbrzych

   Już po raz kolejny  w Dolnośląskim Zespole Parków Krajobrazowych Oddział Wałbrzych odbywa się akcja pt. „Dokarmianie ptaków zimą”. Zajęcia edukacyjne są prowadzone na terenie szkół podstawowych, gimnazjów oraz  przedszkoli.  Warsztaty cieszą się dużą popularnością, gdyż wyjaśniają zasady prawidłowego dokarmiania ptaków oraz pokazują budowę karmników i budek lęgowych. Grupą wykazującą największy entuzjazm są dzieci w wieku przedszkolnym.
   Dnia 1 lutego 2017 r. dobyły się zajęcia dydaktyczne z „ Dokarmiania ptaków zimą” w Publicznym Przedszkolu w Stanowicach  i Szkole Podstawowej  w Stanowicach. Dzieci wykazywały duże zainteresowanie tematem, padało wiele pytań. Przedszkolaki popisały się też dużą znajomością gatunków ptaków. W czasie warsztatów wyjaśniono różnice pomiędzy karmnikiem a budką lęgową. Została również przekazana karma dla ptaków.

http://www.ppstanowice.strzegom.pl/index.php/aktualnosci-3/283-dokarmiamy-ptaki-zima

Świąteczne warsztaty edukacyjne „Las pełen niespodzianek”, Jelenia Góra

   W dniu 9 grudnia 2016r. odbyły się, już po raz szósty, w Ośrodku Edukacji Ekologicznej DZPK Oddział Jelenia Góra świąteczne warsztaty edukacyjne pt. „Las pełen niespodzianek”. Uczestnikami zajęć byli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Piechowicach.
W programie spotkania była prelekcja edukacyjna pt. „Zwierzęta zimą” oraz wykonywanie wianków bożonarodzeniowych. Przy muzyce kolęd i słodkim poczęstunku zorganizowanym przez Oddział Jelenia Góra uczestnicy zajęć wykazali się dużą pomysłowością i zdolnościami artystycznymi w tworzeniu kompozycji świątecznych z naturalnych materiałów leśnych. Prace odbywały się w grupach, które pod koniec zajęć prezentowały efekty swoich działań – powstały cztery piękne, każdy w swoim stylu, wianki świąteczne. Za udział w warsztatach edukacyjnych uczestnicy otrzymali, jako prezenty świąteczne, drobne upominki DZPK.     

Czytaj więcej...

Wąwóz Myśliborski został „królem jesieni” w plebiscycie „TOP 5” Polskiego Radia Wrocław

  Polskie Radio Wrocław zachęcało swoich słuchaczy do udziału w kolejnej edycji plebiscytu „TOP 5”. W tym roku wybierano 5 najbardziej malowniczych obiektów Dolnego Śląska, a jednemu przypadło miano „jesiennego króla”. Do współzawodnictwa stanęły Wąwóz Myśliborski, Ławszowa, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Lasocki Grzbiet i Książański Park Krajobrazowy. Głosowanie rozstrzygnięto 12 listopada br.

Codziennie można było oddać głos. O zwycięstwie zadecydowała nota lub liczba oddanych głosów. System wyliczył średnią z tych dwóch wartości i ustawił lidera na pierwszym miejscu.

Liderem z mianem „króla jesieni” został Wąwóz Myśliborski w Gminie Paszowice, na który zagłosowało 300 osób (średnia 4,3). Na drugim miejscu Muzeum Narodowe we Wrocławiu (123 głosy – średnia 4,1), na trzecim Ławszowa (130 głosów – średnia 4,0), Lasocki Grzbiet (79 głosów – średnia 3,6) i Książański Park Krajobrazowy (70 głosów – średnia 3,5).
 

Konferencja pt. „Borowy Jar - historia i turystyka”, Jelenia Góra

   W dniu 18 listopada 2016r. odbyła się konferencja pt. „Borowy Jar - historia i turystyka” pod patronatem Prezydenta Miasta Jeleniej Góry Pana Marcina Zawiły. Partnerami konferencji byli: Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra, Miasto Jelenia Góra i Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze. Tematem spotkania były zagadnienia dotyczące wartości historycznych i przyrodniczych w połączeniu z walorami krajobrazowymi i możliwością poznania terenu poprzez różne aktywności turystyczne na obszarze Borowego Jaru, jako miejsca rekreacji i wypoczynku oraz bezpośredniego kontaktu z przyrodą w Parku Krajobrazowym Doliny Bobru.

Czytaj więcej...

Akcja edukacyjna 2016 „Ciekawe miejsca, ciekawi ludzie”, Jelenia Góra

   Akcja edukacyjna pt. „Ciekawe miejsca, ciekawi ludzie” to cykl zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży organizowanych przez Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra z udziałem zaproszonych gości reprezentujących różne instytucje związane z tematem przyrody. W programie akcji odbyły się w 2016 roku cztery spotkania edukacyjne, raz na kwartał.

Czytaj więcej...

Kampania „Sprzątnie Świata 2016”, Legnica

    W dniu 30 września 2016 r., Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Legnica zaangażował się w międzynarodową kampanię pn:„Sprzątnie Świata 2016”.
W ramach zorganizowanej akcji, przeprowadzono zajęcia edukacyjne dla uczniów klasy IV  Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Rejmonta w Wysokiej. Dziesięcioosobowa grupa „śmiałków” sprzątała las znajdujący nieopodal Bazy Edukacji Przyrodniczej Przemkowskiego Parku Krajobrazowego. Uczniowie, tylko w ciągu jednej godziny zebrali 23 worki odpadów o pojemności 60 litrów, wśród których na szczególną uwagę zasługują: stelaż od materaca, damska torebka, parasolka, para butów, koszula, plastikowe żołnierzyki, damska biżuteria, plastikowy wąż, latarka i wiele innych. Zebrane odpady zostały posegregowane i przeniesione do pojemników miejscowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Uczniowie sprzątali las z dużym zapałem oraz zaangażowaniem, za co serdecznie dziękuję:
Zastępca Dyrektor DZPK O/Legnica Marek Cieślak.

Czytaj więcej...

DOLNOŚLĄSKIE ŚWIĘTO MIODU I WINA w PRZEMKOWIE już PO RAZ SIEDEMNASTY

   Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu, w dniach 24 - 25 września 2016 roku  uczestniczył w XVII edycji  Dolnośląskiego Święta Miodu i Wina w Przemkowie.

Święto Miodu w Przemkowie, na stałe wpisało się w kalendarz imprez Dolnego Śląska i oczywiście już od 17–u lat uczestniczymy w dwudniowych spotkaniach z pszczelarzami oraz społeczeństwem naszego regionu, a przede wszystkim uzyskujemy możliwość realizacji i kontynuacji programu edukacji przyrodniczej, wśród wszystkich zainteresowanych – odwiedzających specjalistyczne – edukacyjne stoiska DZPK Wrocław.

Czytaj więcej...

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych kolejny raz na Dolnośląskim Festiwalu Nauki

   Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych po raz kolejny prezentował swoje stoisko podczas Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. W tym roku w dniach 10-11 września 2016 w ramach Parku Wiedzy inaugurującego XIX DFN rozstawiliśmy liczne eksponaty.

Czytaj więcej...