Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu zdobył prestiżową nagrodę w ogólnopolskim konkursie Polskiej Izby Ekologii - EKOLAUR 2017

   Polska Izba Ekologii, już od 2002 r. promuje efektywne i innowacyjne prace na rzecz ochrony środowiska w Polsce i w tym roku (październik 2017 r.) w kategorii edukacja ekologiczna, zdobyliśmy główną nagrodę, tytułem nowatorskiej realizacji całorocznej edukacji ekologicznej włączanej w czynną ochronę przyrody.
Projekt/program pt: „Całoroczna edukacja ekologiczna prowadzona przez Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych wpisująca się w czynną ochronę przyrody” w kategorii: Edukacja Ekologiczna - Ochrona Przyrody - zgłoszony przez Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu, jest przedsięwzięciem nowatorskim i być może niespotykanym rozwiązaniem w skali Polski.

Czytaj więcej...

„OLSZYNY NIEZGODZKIE – JEDYNY TAKI REZERWAT” W tym roku rezerwat przyrody „Olszyny Niezgodzkie” obchodzi 30-lecie swego istnienia. Z tej okazji warto przybliżyć jego znaczenie przyrodnicze i historię oraz nakreślić scenariusz możliwej przyszłości.

   Olsy są uznawane za jeden z najcenniejszych ekosystemów leśnych w środkowej Europie. W dawnych czasach zajmowały znaczne połacie nizinnych dolin rzecznych i pojezierzy. Niestety, zmiany w sposobie gospodarowania zasobami leśnymi na przełomie XIX i XX wieku doprowadziły do znacznego wytrzebienia lub zdegradowania tego typu lasów. Dzisiaj większe ich kompleksy są rzadkością i najczęściej podlegają ochronie. Na Dolnym Śląsku najrozleglejszy zwarty obszar bagiennych lasów olchowych zachował się na terenie Nadleśnictwa Żmigród, gdzie zajmują one około 300 ha bardzo podmokłych i wyjątkowo trudno dostępnych terenów. To właśnie tutaj, niedaleko wsi Niezgoda znajduje się unikatowy rezerwat przyrody „Olszyny Niezgodzkie”.

Czytaj więcej...

W DZPK o/Wałbrzych akcja propagująca dokarmianie ptaków ruszyła pełną parą

   Akcja propagująca dokarmianie ptaków prowadzona przez pracowników DZPK Oddział Wałbrzych, w tym roku rozpoczęła się od pierwszych chłodniejszych dni. Do pojawienia się pierwszych śniegów dzieci i młodzież z okolicznych placówek edukacyjnych, będzie już posiadała wiedzę, umiejętności i zapał do pomagania naszym latającym przyjaciołom.
   Pierwsze zajęcia zostały przeprowadzone w Oddziale Przedszkolnym Szkoły Podstawowej w Świdnicy. Głównym celem wizyty było zaznajomienie się uczniów z poprawnymi zasadami dokarmiania ptaków oraz pokazanie jak ważny jest właściwy dobór pokarmu i jego jakość.  Maluchy poznały także gatunki ptaków, które zimują w naszych miastach i lasach. Największy zachwyt wzbudziła sikora bogatka, którą dzieci miały też okazję pokolorować na przygotowanych przez DZPK O/Wałbrzych malowankach.

Czytaj więcej...

Dzień Krajobrazu 2017, Jelenia Góra

   W 2016 roku Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ogłosiła 20 październik Dniem Krajobrazu w Polsce. Wpisanie na stałe do kalendarza Dnia Krajobrazu ma na celu uświadomienie społeczeństwu jak ważną rolę pełni otaczająca nas przestrzeń, zarówno pod względem przyrodniczym, społecznym, gospodarczym, jak i kulturowym. Z tej okazji na terenie całej Polski, a także Dolnego Śląska podejmowane są różne inicjatywy. W październiku 2017 roku Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra zorganizował dwa spotkania edukacyjne na temat ,,Dnia Krajobrazu” połączone z wycieczkami krajobrazowymi dla dzieci na obszarze Parku Krajobrazowego Doliny Bobru i Rudawskiego Parku Krajobrazowego.

Czytaj więcej...

DOLNOŚLĄSKIE ŚWIĘTO MIODU I WINA w PRZEMKOWIE

   Już po raz OSIEMNASTY Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu, w dniach 23-24 września 2017 roku uczestniczył w XVIII edycji Dolnośląskiego Święta Miodu i Wina w Przemkowie.
Święto Miodu w Przemkowie, na stałe wpisało się w kalendarz imprez Dolnego Śląska i oczywiście uczestniczyliśmy w dwudniowych spotkaniach z pszczelarzami oraz społeczeństwem naszego regionu, a przede wszystkim skorzystaliśmy z kolejnej możliwości realizacji i kontynuacji programu edukacji przyrodniczej wśród wszystkich zainteresowanych – odwiedzających specjalistyczne – edukacyjne stoiska DZPK Wrocław.

Czytaj więcej...

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych trzeci raz na Dolnośląskim Festiwalu Nauki, Wrocław

   Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych już trzeci raz prezentował swoje stoisko podczas Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. W tym roku w dniach 16-17 września 2017 w ramach Parku Wiedzy inaugurującego jubileuszowy XX DFN rozstawiliśmy jeszcze liczniejsze i ciekawsze niż w latach ubiegłych eksponaty.

Czytaj więcej...

XXIX Wystawa Świeżych Grzybów, Jelenia Góra

   W dniach 24 i 25 września 2017 roku w Muzeum Przyrodniczym w Jeleniej Górze odbyła się XXIX Wystawa Świeżych Grzybów. Po raz pierwszy partnerem tej znanej i cienionej  wystawy był Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra. Pracownicy Muzeum, członkowie Zachodniosudeckiego Towarzystwa Przyrodniczego, mieszkańcy Jeleniej Góry oraz zaprzyjaźnieni ochotnicy rozpoczęli zbiory w piątek 22 września.

Czytaj więcej...

III Ogólnopolskie Forum GEO-PRODUKT, Arboretum Wojsławice 2017

   W dniach 22-24 września 2017 r. w Arboretum Wojsławice odbyło się Forum Geologiczne zorganizowane przez Geopark Przedgórze Sudeckie oraz Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego. Tematem wiodącym spotkania przedstawicieli różnych organizacji i instytucji były zagadnienia dotyczące geoparków, geoedukacji i geoturystyki oraz wymiana doświadczeń, jak również poznanie konkretnych przykładów działań w tym zakresie na terenie województwa dolnośląskiego. Podczas warsztatów terenowych zaprezentowano potencjał geoturystyczny Przedgórza Sudeckiego (Kopalnia Strzelin, Skałka Goethego, Góra Gromnik) oraz dobre praktyki w udostępnianiu goestanowisk (Sztolnia „Robert” w Szklarach, Kopalnia Piława Górna, Przełom Piekielnego Potoku).

Czytaj więcej...

Konkurs „Wiedzy przyrodniczo–ekologiczno–wędkarskiej - 2017” pod patronatem Burmistrza Przemkowa

   Po raz pierwszy, w dniu 21 09. 2017 r., XVI finał gminnego konkursu wiedzy przyrodniczej, ekologicznej i wędkarsko-ichtiologicznej, przeprowadzono w plenerze Przemkowskiego Parku Krajobrazowego - nad stawem „Kąpielisko” administrowanym przez Polski Związek Wędkarski Koło nr: 30 w Przemkowie.
Uczestnicy konkursu, zmagania toczyli w trzech kategoriach tematycznych: przyroda, ekologia i wędkarstwo/ichtiologia, zarówno w zakresie teoretycznym jak i praktycznym w konkurencjach sprawnościowych: „Szalone tarło”; rzut do celu techniką spinningową oraz drużynowe łowienie ryb. Wszystkie drużyny złowiły ryby wielu gatunków, w tym, wzdręgi, płocie, okonie i słonecznice. Oczywiście wszystkie złowione ryby, po zważeniu, określeniu gatunku, wymiaru ochronnego, okresu ochronnego i limitu połowu - zostały wypuszczone do zbiornika.

Czytaj więcej...

DZPK O/Wałbrzych rowerowo w Świebodzicach

   W dniu 18 września 2017 roku Pracownicy Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych Oddział Wałbrzych, we współpracy z przedstawicielem Stowarzyszenia Straż Ochrony Przyrody, uczestniczyli w HAPPENINGU ROWEROWYM organizowanym przez Burmistrza Miasta Świebodzice w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu.

Czytaj więcej...