Szkolny Myśliborski Festyn Przyrodniczy – maj 2016, Legnica

   W dniu 20 maja 2016 roku  Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych w ramach organizowanej III edycji WARSZTATÓW PLENEROWYCH pt. „Spotkania z przyrodą  w parkach krajobrazowych Dolnego Śląska” zorganizował „Szkolny Myśliborski Festyn Przyrodniczy – maj 2016” w miejscowości Myślibórz.

 Do udziału w imprezie zaproszone zostały najaktywniejsze szkoły podstawowe z Dolnego Śląska, uczestniczące w zajęciach ekologicznych w ośrodkach edukacyjnych Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w ramach projektu dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu pt. „Całoroczna edukacja ekologiczna i krajoznawcza realizowana przez DZPK Wrocław w roku 2016”. W tym roku były to: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Brodatego ze Złotoryi, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kilińskiego z Oleśnicy, Publiczna  Szkoła Podstawowa nr 28 im. Jana Pawła II z Wałbrzycha, Szkoła Podstawowa nr 11  im.  Fryderyka Chopina z Jeleniej Góry oraz Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza  Korczaka z Przemkowa.

Czytaj więcej...

Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2016, podsumowanie

   Z okazji 12-j rocznicy członkowstwa Polski w Unii Europejskiej, Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu, włączył się w ogólnopolską akcję promocyjną pn:
„DNI OTWARTE FUNDUSZY EUROPEJSKICH”.
Społeczeństwu Dolnego Śląska zaprezentowano przedsięwzięcie pt: „Przywrócenie obszarów zdegradowanych (powojskowych) w Przemkowskim Parku Krajobrazowym na cele przyrodnicze i działalność proekologiczną”
Akcję promocyjną pn: „Wiosna w Przemkowskim Parku Krajobrazowym na obszarach powojskowych - przywróconych przyrodzie” przeprowadzono na terenie użytku ekologicznego „Przemkowskie Bagno”, w dniu 14 maja 2016 roku, w godz. od 8:00 – 18:00 

Czytaj więcej...

XVIII Międzynarodowe Targi Turystyczne TOURTEC 2016, Jelenia Góra

   Oferta turystyczna lokalnych, regionalnych i krajowych oraz zagranicznych organizacji i firm związanych z różnymi formami wypoczynku i rekreacji oraz aktywnego spędzania wolnego czasu prezentowana było podczas XVIII edycji targów Tourtec w dniach 6-7 maja 2016r. w Jeleniej Górze. Organizatorem targów było Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze. Wśród jednostek i stoisk regionalnych swoją ofertę wypoczynku w zgodzie z ochroną przyrody na terenie parków krajobrazowych przedstawił Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych reprezentowany przez Oddział Jelenia Góra.

Czytaj więcej...

Pielgrzymka na Górzec, Myślibórz

     Z okazji Światowego Dnia Ziemi w Parku Krajobrazowym „Chełmy”, w dniu 23 kwietnia, odbyła się XXIII Ekologiczna Pielgrzymka na Górzec. Brało w niej udział ponad 150 osób, głównie młodzież gimnazjalna i licealna. Organizatorami byli Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych, parafia p.w. św. Andrzeja Apostoła w Męcince oraz Katolickie Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Legnicy.

Czytaj więcej...

Nauka (nie)poszła w las …

    Dzieci i młodzież garna się nie tylko do wiedzy ale i do konkretnych działań. Działać zaczęli w ramach Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Ekorozwój „Ziemia dla Wszystkich”, uczestnicząc w projektach edukacyjnych przynoszących korzyść nie tylko im samym – ale i innym. Jako część podsumowania tych działań członkowie Dolnośląskiego Forum Edukacji Ekologicznej złożonego z: Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, Regionalnej Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu i Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych zorganizowali wyjazd edukacyjny – sadzenie lasu na terenie Nadleśnictwa Jawor położonego w obszarze Parku Krajobrazowego „Chełmy”.

Czytaj więcej...

Rudawski Park Krajobrazowy – wystawa fotograficzna, Bukowiec

   Wartości przyrodnicze, ciekawe miejsca historyczne i turystyczne oraz walory krajobrazowe Rudawskiego Parku Krajobrazowego ujęte w obiektywie fotograficznym można oglądać od 12 kwietnia 2016 roku na wystawie fotograficznej w Pałacu w Bukowcu. Obiekt wraz z założeniem pałacowo-parkowym jest jednym z wielu Pomników Historii RP na terenie parku krajobrazowego, a jednocześnie siedzibą Związku Gmin Karkonoskich, który jest organizatorem wielu wystaw artystycznych. Wystawa na temat parku krajobrazowego dostępna będzie do czerwca 2016 roku, w sali słonecznej pałacu, w ramach promocji miejsc wartych zobaczenia w regionie jeleniogórskim. Organizatorem wystawy pt. ,,Rudawski Park Krajobrazowy – przyroda, historia i krajobraz” jest Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra.

Seniorzy w terenie

   7 kwietnia grupa miłośników przyrody z Wrocławskiego Centrum Seniora poznawała na zajęciach wyjazdowych walory przyrodnicze, historyczne i kulturowe Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy”. W Centrum Bioróżnorodności w Miliczu pracownicy Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych dokonali prezentacji multimedialnej o walorach Parku oraz zaprezentowali płazy i gady tego terenu.

Czytaj więcej...

AKCJA ŻABA 2016 NA TERENIE PARKU KRAJOBRAZOWEGO „DOLINA BARYCZY”

   Tysiące płazów rokrocznie na wiosnę przemierza terenu Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy” w kierunku zbiorników wodnych celem złożenia skrzeku. Akcja Żaba, mająca na celu ochronę migrujących płazów jest częścią planu ochrony płazów, który został opracowany w 2004 r. Połączona jest z edukacją ekologiczną dzieci, które aktywnie uczestniczą w przenoszeniu płazów przez jezdnię. W ciągu 10 lat Akcji uratowano 33 450 płazów. Akcja zapoczątkowana została w 2006 roku wraz z uczniami i nauczycielami szkoły podstawowej z Czatkowic.

Czytaj więcej...

Światowy Dzień Ziemi w Parku Krajobrazowym „CHEŁMY”, konferencja

   Dyrektor Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych oraz Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej zapraszają do uczestnictwa w obchodach Światowego Dnia Ziemi w Parku Krajobrazowym „CHEŁMY”.
Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w XVIII Regionalnej  Konferencji pt. „Aktywizacja przestrzenno-gospodarcza  a ochrona środowiska przyrodniczo-kulturowego na przykładzie Parku Krajobrazowego „CHEŁMY”.
Konferencja odbędzie się dnia 22.04.2016r. (piątek) o godz. 10.00. w Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu.

Pobierz program konferencji

Serdecznie zapraszamy

XXIII Ekologiczna Pielgrzymka na Górzec, Myślibórz

   Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych, Duszpasterstwo św. Andrzeja w Męcince oraz Katolickie Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Legnicy zapraszają do uczestnictwa w obchodach Światowego Dnia Ziemi w Parku Krajobrazowym „CHEŁMY”.
Zapraszamy wszystkich chętnych dnia 23.04.2016 r. (sobota) do udziału w XXIII Ekologicznej Pielgrzymce na Górzec (445 m n.p.m.).
Ceremonia powitania pielgrzymów rozpocznie się o godz. 10.00 w kościele p.w. św. Andrzeja Apostoła w Męcince.

Pobierz program pielgrzymki

Serdecznie zapraszamy