Wielki Dzień Pszczół, Jelenia Góra

   Wielki Dzień Pszczół to ogólnopolskie święto, które w tym roku jest obchodzone po raz piąty, a jego celem jest pokazanie, jak wiele zawdzięczamy pszczołom i jak należy chronić ich naturalne środowisko życia. W dniu 8 sierpnia 2017 roku na terenie całego kraju zostały organizowane spotkania edukacyjne. Do akcji w tym roku, już po raz czwarty przyłączył się Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra. W ogrodzie dydaktycznym jednostki, który jest również Miejscem Przyjaznym Pszczołom (kącik pszczelarski z ulem i hotelem dla owadów oraz rabaty z nasadzeniami  roślin kwiatowych) zorganizowano zajęcia edukacyjne i zabawy przyrodnicze. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie Międzyszkolnego Ośrodka Sportu z Jeleniej Górze.

Czytaj więcej...

Wakacje z POK-iem - kulturalnie i fajnie, Przemków

   DZPK Wrocław O/Legnica w okresie od 26 czerwca do 7 lipca 2017 r. wspólnie z Przemkowskim Ośrodkiem Kultury oraz Polskim Związkiem Wędkarskim prowadził zajęcia dydaktyczne, konkursy, gry, zabawy i wycieczki krajoznawcze w ramach akcji:
"Wakacje z POK-iem - kulturalnie i fajnie"
Wakacje rozpoczęto od wizyty policjanta Posterunku Policji w Przemkowie, który przedstawił ogólne zasady bezpieczeństwa podczas wakacji.

Czytaj więcej...

Dni Radwanic, Przemków

   Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu Oddział Legnica – Przemkowski Park Krajobrazowy, wspólnie z Polskim Związkiem Wędkarskim Koło Nr: 30 w Przemkowie, na zaproszenie władz samorządowych Gminy Radwanice, w dniu 01 lipca 2017 r., zorganizował i przeprowadził zajęcia edukacyjno-przyrodnicze i promocyjne dla lokalnej społeczności w ramach obchodów święta Dni Gminy Radwanice. Liczne atrakcje zorganizowano na terenie Parku Miejskiego w Radwanicach, z których skorzystała ogromna liczba mieszkańców.

Czytaj więcej...

Akcji Żaba - 2017

   W dniu 09.06.2017r. w Centrum Bioróżnorodności w Miliczu odbył się finał tegorocznej ”Akcji Żaba – 2017” organizowanej na terenie Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy”. Akcja prowadzona była przez Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych przy współudziale Nadleśnictwa Żmigród, Nadleśnictwa Milicz, Nadleśnictwa Oleśnica Śląska oraz przy współfinansowaniu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Celem Akcji jest ochrona migrujących płazów ginących każdego roku pod kołami samochodów, połączona z edukacją ekologiczną dzieci. Akcja jest częścią planu ochrony płazów, który został opracowany w 2004 r. i od roku 2006 corocznie przeprowadzana na terenie Parku.

Czytaj więcej...

EKOprzedszkolak 2017, Jelenia Góra

   To już po raz czwarty Ośrodek Edukacji Ekologicznej Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Jeleniej Górze zorganizował spotkanie edukacyjne dla przedszkolaków pt.  „EKOprzedszkolak”. W dniu 7 czerwca 2017 roku w spotkaniu integracyjnym w ogrodzie dydaktycznym przy ul. Kamiennogórskiej 2 uczestniczyli przedstawiciele trzech przeszkoli z Jeleniej Góry tj. Miejskiego Przedszkola nr 11 im. Krasnala Hałabały, Niepublicznego Przedszkola „Piątka5” i Niepublicznego Przedszkola „Bajka”. W programie spotkania były występy artystyczne przedszkolaków oraz gry i zabawy edukacyjne przygotowane przez pracowników Ośrodka.

Czytaj więcej...

IV Edycja Wojewódzkich Spotkań Młodzieży OHP, Przemków

   DZPK Wrocław O/Legnica w dniu 5 czerwca 2017 r., uczestniczył w kolejnej, już IV Edycji Wojewódzkich Spotkań Młodzieży Ochotniczych Hufcy Pracy pn. „Łączy nas przyroda”. Wszystkie zajęcia edukacyjne i konkursy zorganizowano na terenie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego i przeprowadzono w Gospodarstwie Agroturystycznym „Amazonka”. Organizatorem przedsięwzięcia była Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP we Wrocławiu oraz 1-13 Hufiec Pracy w Przemkowie. Zajęcia z zakresu edukacji przyrodniczej przygotowali i przeprowadzili pracownicy Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych Oddział Legnica oraz członkowie zarządu Polskiego Związku Wędkarskiego Zarządu Okręgu Legnica – Koło nr: 30 Przemków. Patronat honorowy nad imprezą objął Burmistrz Przemkowa. W spotkaniu uczestniczyły jednostki: Hufiec Pracy Legnica; HP Góra; HP Świdnica; HP Bolesławiec; HP Jawor; HP Polkowice; HP Kamienna Góra; Ośrodek Szkolenia i Wychowania Mysłakowice; HP Przemków oraz ZS w Przemkowie.

Czytaj więcej...

Zakątek pożytecznych zwierzątek, Myślibórz

   Założony w roku 2016r. „Zakątek pożytecznych zwierzątek” na terenie Ośrodka Edukacyjnego „Salamandra” w Myśliborzu - tętni życiem. Miejsce to powstało aby ułatwić edukację dzieci o pożytecznych zwierzętach takich jak pszczoły, jeże, ptaki czy pająki. Drugim ważnym celem, jest stworzenie dla pożytecznych zwierząt miejsca, w którym będą mogły się schronić, założyć gniazdo, złożyć jajka, wychować młode. Jak na razie zbudowaliśmy „domek dla jeża”, „dziuplę dla dziuplaków”, „hotel dla owadów”, „dom dla pająka”, „budkę lęgową dla ptaków”, „karmnik dla ptaków”,  „domek dla nietoperzy” i „hotel dla wróbli”. Już w pierwszym roku funkcjonowania  zakątka, były zajmowane miejsca w hotelu dla owadów. Dzikie pszczoły - murarki -  składały jaja zarówno w pustych łodygach roślin jak i w przygotowanych przez nas otworach w pniach. W tym roku hotel dla wróbli został zasiedlony przez rodzinę gołębia grzywacza - przedstawiciela największego gołębia występującego w Polsce.

Czytaj więcej...

Szkolny Myśliborski Festyn Przyrodniczy – maj 2017

   W dniu 26 maja 2017 roku  Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych w ramach organizowanej już po raz IV edycji WARSZTATÓW PLENEROWYCH pt. „Spotkania z przyrodą  w parkach krajobrazowych Dolnego Śląska” zorganizował „Szkolny Myśliborski Festyn Przyrodniczy – maj 2017”. Do udziału w imprezie zaproszone zostały szkoły z Dolnego Śląska, które w ramach projektu dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu pt. „Całoroczna edukacja ekologiczna i krajoznawcza realizowana przez DZPK Wrocław w roku 2017”.

Czytaj więcej...

Dni Otwartych Funduszy Europejskich 2017, Przemków

   Społeczeństwu Dolnego Śląska zaprezentowano przedsięwzięcie pt: „Przywrócenie obszarów zdegradowanych (powojskowych) w Przemkowskim Parku Krajobrazowym na cele przyrodnicze i działalność proekologiczną”.
Akcję promocyjną pn: „Wiosna w Przemkowskim Parku Krajobrazowym na obszarach powojskowych - przywróconych przyrodzie” przeprowadzono na terenie użytku ekologicznego „Przemkowskie Bagno”, w dniu 20 maja 2017 roku, w godz. od 8:00 – 18:00.
Z licznych atrakcji skorzystała między innymi społeczność powiatu polkowickiego i głogowskiego, młodzież ze Szkół Gminy Przemków, liczna grupa Głogowskiego Klubu 80 Rowerów, oraz mieszkańcy Przemkowa.

Czytaj więcej...

Sprzątanie zbiornika Mietkowskiego 2017, Wrocław

   W związku z Porozumieniem o współpracy zawartym pomiędzy Zakładem Karnym nr 2 przy ul. Fiołkowej we Wrocławiu, Aresztem Śledczym we Wrocławiu a naszą jednostką, Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych, wspólnie z Polskim Związkiem Wędkarskim w dniu 06 maja 2017 r.  zorganizował kolejna już akcję sprzątania Zbiornika Mietkowskiego na terenie Parku Krajobrazowego „Dolina Bystrzycy”. Teren objęty akcją to obrzeża zbiornika Mietkowskiego. Uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy, jedna grupa objęła swym zasięgiem południową część, a druga północną.

Czytaj więcej...