„Wielki Dzień Pszczół”, Jelenia Góra

   W dniu 8 sierpnia 2016 r  Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra  po raz trzeci włączył się w ogólnopolskie obchody Wielkiego Dnia Pszczół. W tym roku celem akcji było uświadomienie uczestnikom jak istotne jest tworzenie Miejsc Przyjaznych Pszczołom  oraz  przestrzeganie  5 Zasad Przyjaciół Pszczół. Celem programu „Z Kujawskim  Pomagamy Pszczołom” jest inspirowanie lokalnych społeczności do podejmowania długofalowych działań na rzecz poprawy warunków życia pszczołowatych w Polsce.  W tym roku DZPK Oddział Jelenia Góra gościł w swoim ogrodzie dydaktycznym wychowanków oraz opiekunów  Prywatnego Przedszkola Krokodyl Schnappi w Kowarach. 

Czytaj więcej...

„Wielki Dzień Pszczół”, Przemków

   Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu, w dniu 8 sierpnia 2016 r., wspólnie z PZW Koło Nr: 30 w Przemkowie, zorganizował i przeprowadził zajęcia edukacyjno-promocyjne w ramach obchodów IV edycji OGÓLNOPOLSKIEGO WIELKIEGO DNIA PSZCZÓŁ.
Liczne atrakcje zorganizowano na terenie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego, z których skorzystało ponad 100 osób w tym 65-o dzieci z Miejskiego Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie, a także dzieci i młodzież z Jakubowa Lubińskiego, Piotrowic, Przemkowa i kilkoro dzieci z Londynu.
Niezwykłym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja i prelekcja pana Stanisława Rekuta – właściciela „Pasieki MAJA” z miejscowości Krępa k/Przemkowa, który prowadzi działalność pszczelarską już od 1977 r. Profesjonalnie przedstawił wiele ciekawostek o pszczołach, rodzajach miodu i ich właściwościach, sprzęcie i narzędziach używanych w pszczelarstwie i bartnictwie oraz o produktach pszczelich, a także aspekty apiterapii.
Pięknie zaprezentowano rodzinę pszczelą, której życie i zachowania – dzieci mogły obserwować „na żywo” – w sposób całkowicie bezpieczny.

Czytaj więcej...

Cis Bolko ma nowe ogrodzenie, Wałbrzych

   Jakiś czas temu silny wiatr przewrócił drzewo, które spadło na ogrodzenie wiekowego cisa Bolko. Nasz pomnik przyrody nie tylko stracił barierki, ale i sam nieco ucierpiał – spadające drzewo uszkodziło jeden z konarów staruszka. Po uszkodzeniach nie ma już śladu.

Czytaj więcej...

EKO-Ścieżka – nowa ścieżka edukacyjna w DZPK Oddział Wałbrzych

   W czerwcu otwarto nową ścieżkę edukacyjną w Parku Krajobrazowym Sudetów Wałbrzyskich. Jest to jeden z najpiękniejszych Parków DZPK. Na tę opinię mają wpływ nie tylko cenne siedliska roślin i zwierząt, ale także liczne zabytki malowniczo wpisane w krajobraz i świetne walory widokowe łańcuchów górskich znajdujących się w granicach Parku: Rybnickiego Grzbietu w Górach Wałbrzyskich oraz dwóch pasm wchodzących w skład Gór Kamiennych: Gór Suchych z Waligórą oraz Masywu Dzikowca i Lesistej Wielkiej. Ten ostatni uchodzi za najbardziej „dziki”; nie znajdziemy tutaj wprawdzie żadnych zabytków, ale z powodu minimalnego zagospodarowania możemy się na jego obszarze cieszyć najmniej przekształconą przyrodą. Masyw Dzikowca i Lesistej Wielkiej to piękny krajobrazowo teren o dużych walorach widokowych, cenny przyrodniczo – zarówno w kwestii różnorodności siedlisk, gatunków roślin i zwierząt, jak i pod względem unikatowej budowy geologicznej. Mało kto wie, że ten rejon Sudetów to jeden z lepszych w Polsce przykładów intensywnego wulkanizmu jaki zachodził tu miliony lat temu. Wulkaniczne skały tworzące Masyw Lesistej są odpowiedzialne za istnienie unikatowej w skali kraju atrakcji geologicznej – słynnych niegdyś szczelin wiatrowych. Ta wielka osobliwość przyrodnicza już na początku XX wieku objęte zostały ochroną jako jeden z pierwszych w Sudetach pomników przyrody. Dlatego też postanowiono tutaj umieścić serię tablic informacyjno-edukacyjnych, przybliżających odbiorcom w różnym wieku walory przyrodnicze i krajobrazowe samego masywu oraz bogatych w dziedzictwo kulturowe terenów przyległych.

Czytaj więcej...

OŚRODEK REHABILITACJI ZWIERZĄT W MYŚLIBORZU

   Oto Nasze niektóre pisklaczki, które trafiły do Naszego ośrodka rehabilitacji. Większość została już odkarmiona i urosły na tyle, że można było je wypuścić. Wiosenne burze spowodowały, że niektóre pisklaki wypadły z gniazd a nawet gniazda były znajdowane pod drzewami czy budynkami z całą ptasią rodziną. Pamiętajmy, że przed udzieleniem pomocy musimy się zawsze upewnić czy zwierzę na pewno jej potrzebuje! Co roku trafiają do Ośrodków Rehabilitacji  ptaki i ssaki, które nie powinny być zabierane z lasu, łąki czy spod drzewa - ich naturalnego domu. Zanim postanowicie zabrać dzikie zwierzę z jego naturalnego domu upewnijcie się czy naprawdę potrzebuje Waszej pomocy.

Czytaj więcej...

Mamy wspaniałą wiadomość zwrotną o Bocianku, który zimował w Naszym Ośrodku Rehabilitacji w Myśliborzu

   Nasza pierwsza wiadomość z podróży żywego bociana białego, w dodatku zagraniczna! Do tej pory dwa spośród 65 zaobrączkowanych przez nas bocianów zostały znalezione martwe, w trakcie ich pierwszej w życiu wędrówki na południe.  Ten osobnik (na zdjęciu w rękach Gosi) trafił do ośrodka w Myśliborzu z Kowar, jako dorosły w kiepskiej kondycji. Jednak dobrze przezimował i w marcu poleciał - jak widać na zachód. Obrączkowanie ptaków wypuszczanych z ośrodków rehabilitacji ma sens, wiemy na tym przykładzie, że dorosłego bociana można z sukcesem przetrzymać zimą w wolierze a wypuszczony na wiosnę, potrafi wrócić do swojego środowiska. Wspomniany w przykładzie osobnik został odczytany w grupie 5 bocianów żerujących na użytkach zielonych, na pograniczu Brandenburgii i Saksonii.

Z niecierpliwością czekamy na pozostałe zwrotki o naszych podopiecznych!

Zdjęcie i tekst ze strony internetowej Wrocławskiej Grupy Obrączkarskiej ODRA.

Plener malarski pt.: „Letnia odsłona Przemkowskiego Parku Krajobrazowego”, Przemków

   W dniach od 01 - 08.07.2016 r. Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu O/Legnica, wraz z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Głogowie zorganizował plener malarski pt.: „Letnia odsłona Przemkowskiego Parku Krajobrazowego”.
Grupa dorosłych plastyków amatorów oraz grupa młodzieżowa - uczniowie przygotowujący się do studiowania na uczelniach plastycznych, w ramach programu realizowanego przez Pracownię 45 z MOK w Głogowie, pod kierunkiem artysty-plastyka Pani Krystyny Bogacz, wykonali obrazy w technice olejnej przedstawiające walory Przemkowskiego Parku Krajobrazowego oraz Bazę Edukacji Przyrodniczej DZPK O/Legnica. Podczas pleneru powstało 20 prac malarskich, z czego część przekazano do Bazy Edukacji Przyrodniczej Przemkowskiego Parku Krajobrazowego, celem zorganizowania stałej ekspozycji. Plastycy amatorzy uczestniczyli również w zajęciach edukacyjnych przeprowadzonych przez pracowników DZPK O/Legnica.

Czytaj więcej...

XVII Dymarki Kaczawskie – Leszczyna, Park Krajobrazowy „Chełmy”

   W dniach 25-26 czerwca 2016 w Skansenie Górniczo-Hutniczym w Leszczynie, już po raz XVII odbyły się Dymarki Kaczawskie na terenie Parku Krajobrazowego „Chełmy”.
Głównym celem organizowanej corocznie imprezy jest nawiązanie do tradycji i kultywowanie szacunku dla historii górnictwa i hutnictwa oraz związanej z tym aktywności społecznej.

Czytaj więcej...

Partnerstwo dla geoedukacji, Myślibórz

   W dniu 7 czerwca 2016 r. w Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu gościła międzynarodowa grupa, biorąca udział w projekcie „Partnership for geo-education” czyli „Partnerstwo dla geoedukacji”. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Kaczawskie we współpracy z Associação de Desenvolvimento Rural e Integrado das Serras de Montemuro, Arada e Gralheira (Portugalia), Haskolafelag Sudurlands (Islandia) i Lokalna akcijska grupa ”Papuk-Krndija” (Chorwacja).  Jest w całości finansowany z programu Erasmus i Partnerstwa Strategiczne na rzecz Edukacji Dorosłych.

„Partnerstwo dla geoedukacji” to wspólny projekt czterech organizacji pozarządowych, którym bliska jest idea promocji lokalnego dziedzictwa geologicznego. Wszystkie organizacje działają na obszarach o dużym bogactwie przyrody nieożywionej.

Czytaj więcej...

Szkolny Myśliborski Festyn Przyrodniczy – maj 2016, Legnica

   W dniu 20 maja 2016 roku  Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych w ramach organizowanej III edycji WARSZTATÓW PLENEROWYCH pt. „Spotkania z przyrodą  w parkach krajobrazowych Dolnego Śląska” zorganizował „Szkolny Myśliborski Festyn Przyrodniczy – maj 2016” w miejscowości Myślibórz.

 Do udziału w imprezie zaproszone zostały najaktywniejsze szkoły podstawowe z Dolnego Śląska, uczestniczące w zajęciach ekologicznych w ośrodkach edukacyjnych Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w ramach projektu dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu pt. „Całoroczna edukacja ekologiczna i krajoznawcza realizowana przez DZPK Wrocław w roku 2016”. W tym roku były to: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Brodatego ze Złotoryi, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kilińskiego z Oleśnicy, Publiczna  Szkoła Podstawowa nr 28 im. Jana Pawła II z Wałbrzycha, Szkoła Podstawowa nr 11  im.  Fryderyka Chopina z Jeleniej Góry oraz Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza  Korczaka z Przemkowa.

Czytaj więcej...