Objęcia obszaru „Stawy Przemkowskie” konwencją RAMSAR

   Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu z przyjemnością informuje o kolejnym sukcesie działań statutowych, które doceniono już po raz kolejny na arenie międzynarodowej.
W dniu 10 stycznia 2018 r. Sekretariat Konwencji Ramsarskiej opublikował desygnowanie przez Polskę trzech nowych obszarów Ramsar: Stawy Przemkowskie; Torfowiska Doliny Izery; i Ujście Wisły.
Obszar wodno–błotny wchodzący w skład Europejskiej Sieci Ekologicznej (OSO) Natura 2000 „Stawy Przemkowskie” o powierzchni 4605,4 ha, łącznie z terenem będącym w trwałym zarządzie DZPK Wrocław tj: użytkiem ekologicznym „Przemkowskie Bagno – został objęty w 2018 r. szczególną ochroną przyrodniczą tj: Konwencją Ramsar (Ramsar Convention on Wetlands).
Jest to Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptaków wodno-błotnych.

Czytaj więcej...

Zmiany w przepisach dot. usuwania drzew i krzewów

    W związku z wejściem w życie dnia 1 stycznia br. znowelizowanych przepisów regulujących usuwanie drzew i krzewów – wprowadzonych ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. 2016 Poz. 2249) – a także pojawianiem się licznych wątpliwości i zapytań w tym zakresie, zachęcamy do zapoznania się z kompleksową informacją dostępną na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska >>> link

Czytaj więcej...

Nagrody i wyróżnienia

Nagrody i wyróżnienia: 

MAPA ROKU 2017


Publikacja Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych i Wydawnictwa Kartograficznego EKO-GRAF otrzymała Nagrodę Publiczności w kategorii "Mapa Turystyczna" oraz zajęła I miejsce w tej samej kategorii Konkursu Mapa Roku 2017 zorganizowanego przez Stowarzyszenie Kartografów Polskich. Nagrodzona została mapa "Rudawski Park Krajobrazowy", stanowiąca część kompletu 12 map parków krajobrazowych województwa dolnośląskiego. 

DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH LAUREATEM DRUGIEGO MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU „NAJLEPSZE WYDAWNICTWA O GÓRACH”


W Konkursie brało udział 39 wydawców – w tym 25 polskich – oraz 14 zagranicznych (z Anglii, Austrii, Bułgarii, Czech, Grecji, Słowacji i Ukrainy). Zgłoszono do Konkursu 124 tytułu, w tym 82 polskie oraz 42 zagraniczne. Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych i Wydawnictwo Kartograficzne EKO-GRAF z Wrocławia zajęli II miejsce w kategorii Mapy za komplet 12 map „Parki krajobrazowe województwa dolnośląskiego”. Publikacja została zaprezentowana podczas 21 Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie w dniach 26-29.10.2017. 

Publikacja Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych doceniona w ogólnopolskim konkursie. 27 października 2016 roku ogłoszono zwycięzców I Konkursu "Najlepsze wydawnictwa o górach". Konkurs został zorganizowany przez Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, Międzynarodowe Targi w Krakowie oraz Wydawnictwo Karpaty.


Jury oceniało kilkadziesiąt publikacji podzielonych na pięć kategorii: albumy, przewodniki, monografie i wydawnictwa popularnonaukowe oraz inne, poezja, mapy i atlasy. Wśród zwycięzców znalazła się publikacja Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych. Jest nią jeden z 12 przewodników wydawanej od 2011 roku serii "Dolnośląskie Parki Krajobrazowe". Przewodnik "Park Krajobrazowy Sudetów Wałbrzyskich" autorstwa Romana Kowalskiego zajął III miejsce w kategorii przewodniki. Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych od lat przygotowuje i wydaje różnego rodzaju publikacje promujące walory przyrodnicze, historyczne i kulturowe parków krajobrazowych województwa dolnośląskiego. W szerokiej ofercie wydawniczej znajdują się zarówno albumy, przewodniki i monografie, jak i broszury, foldery i ulotki. Proponowane publikacje skierowane są do szerokiego grona odbiorców; są wartościowym kompendium wiedzy zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Przyznana nagroda nie jest pierwszym wyróżnieniem przewodników wspomnianej serii. 6 pierwszych przewodników otrzymało w 2013 roku wyróżnienie w XXII Ogólnopolskim Przeglądzie Książki Krajoznawczej i Turystycznej w Poznaniu, organizowanym w ramach Międzynarodowych Targów Poznańskich. 

Nagroda Krajobrazowa Rady Europy

 
Nagroda już w Polsce - pomysł na ochronę krajobrazu najlepszy w Europie!

W dniach 11-12 czerwca 2014 we Wrocławiu miała miejsce międzynarodowa konferencja dotycząca ochrony krajobrazu z udziałem przedstawicieli ponad 30 krajów należących do Rady Europy. Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Nagrodę Krajobrazową Rady Europy odebrał z rąk przedstawicieli Komisji podczas uroczystej gali. Projekt „Zachowanie wartości krajobrazowych i ekologicznych doliny nizinnej rzeki Szprotawa - użytek ekologiczny Przemkowskie Bagno - Przemkowski Park Krajobrazowy" został doceniony za połączenie działań dotyczących ochrony krajobrazu (funkcjonującego jako otoczenia ludzi) z działaniami na rzecz praw człowieka, zrównoważonego rozwoju oraz demokracji.

Dzięki pracom prowadzonym przez DZPK na obszarze Przemkowskiego Parku Krajobrazowego w ramach czynnej ochrony przyrody jest odpowiednio kształtowany i zachowywany krajobraz doliny nizinnej rzeki Szprotawy wraz z obszarami wodnymi i wodno-błotnymi. Projekt objął także swoimi ramami programy rolnośrodowiskowe, zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży Dolnego Śląska dotyczące ochrony przyrody. Istotnym elementem, który zaważył ostatecznie na przyznaniu Dolnośląskiemu Zespołowi Parków Krajobrazowych tej prestiżowej nagrody było włączenie w projekt mniejszości etnicznej Romów w Przemkowie, jako przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu. Jak się okazuje można pogodzić prawa przyrody z prawami człowieka – na wielu dziedzinach oraz szerokim zakresie działań – dla wspólnego dobra. Korzystają na tym nie tylko mieszkańcy terenu Przemkowskiego Parku Krajobrazowego ale i mieszkańcy Polski, o której mówi się pozytywnie w Radzie Europy. Ważne jest również to, że projekty, które spełniają kryteria przyznawania Nagrody Krajobrazowej, będą promowane jako przykład zrównoważonej polityki krajobrazowej wdrażającej zapisy Europejskiej Konwencji Krajobrazowej.

Czytaj więcej...