Plener malarski pt.: „Letnia odsłona Przemkowskiego Parku Krajobrazowego”, Przemków

   W dniach od 01 - 08.07.2016 r. Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu O/Legnica, wraz z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Głogowie zorganizował plener malarski pt.: „Letnia odsłona Przemkowskiego Parku Krajobrazowego”.
Grupa dorosłych plastyków amatorów oraz grupa młodzieżowa - uczniowie przygotowujący się do studiowania na uczelniach plastycznych, w ramach programu realizowanego przez Pracownię 45 z MOK w Głogowie, pod kierunkiem artysty-plastyka Pani Krystyny Bogacz, wykonali obrazy w technice olejnej przedstawiające walory Przemkowskiego Parku Krajobrazowego oraz Bazę Edukacji Przyrodniczej DZPK O/Legnica. Podczas pleneru powstało 20 prac malarskich, z czego część przekazano do Bazy Edukacji Przyrodniczej Przemkowskiego Parku Krajobrazowego, celem zorganizowania stałej ekspozycji. Plastycy amatorzy uczestniczyli również w zajęciach edukacyjnych przeprowadzonych przez pracowników DZPK O/Legnica.

Czytaj więcej...

XVII Dymarki Kaczawskie – Leszczyna, Park Krajobrazowy „Chełmy”

   W dniach 25-26 czerwca 2016 w Skansenie Górniczo-Hutniczym w Leszczynie, już po raz XVII odbyły się Dymarki Kaczawskie na terenie Parku Krajobrazowego „Chełmy”.
Głównym celem organizowanej corocznie imprezy jest nawiązanie do tradycji i kultywowanie szacunku dla historii górnictwa i hutnictwa oraz związanej z tym aktywności społecznej.

Czytaj więcej...

Partnerstwo dla geoedukacji, Myślibórz

   W dniu 7 czerwca 2016 r. w Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu gościła międzynarodowa grupa, biorąca udział w projekcie „Partnership for geo-education” czyli „Partnerstwo dla geoedukacji”. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Kaczawskie we współpracy z Associação de Desenvolvimento Rural e Integrado das Serras de Montemuro, Arada e Gralheira (Portugalia), Haskolafelag Sudurlands (Islandia) i Lokalna akcijska grupa ”Papuk-Krndija” (Chorwacja).  Jest w całości finansowany z programu Erasmus i Partnerstwa Strategiczne na rzecz Edukacji Dorosłych.

„Partnerstwo dla geoedukacji” to wspólny projekt czterech organizacji pozarządowych, którym bliska jest idea promocji lokalnego dziedzictwa geologicznego. Wszystkie organizacje działają na obszarach o dużym bogactwie przyrody nieożywionej.

Czytaj więcej...

Szkolny Myśliborski Festyn Przyrodniczy – maj 2016, Legnica

   W dniu 20 maja 2016 roku  Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych w ramach organizowanej III edycji WARSZTATÓW PLENEROWYCH pt. „Spotkania z przyrodą  w parkach krajobrazowych Dolnego Śląska” zorganizował „Szkolny Myśliborski Festyn Przyrodniczy – maj 2016” w miejscowości Myślibórz.

 Do udziału w imprezie zaproszone zostały najaktywniejsze szkoły podstawowe z Dolnego Śląska, uczestniczące w zajęciach ekologicznych w ośrodkach edukacyjnych Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w ramach projektu dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu pt. „Całoroczna edukacja ekologiczna i krajoznawcza realizowana przez DZPK Wrocław w roku 2016”. W tym roku były to: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Brodatego ze Złotoryi, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kilińskiego z Oleśnicy, Publiczna  Szkoła Podstawowa nr 28 im. Jana Pawła II z Wałbrzycha, Szkoła Podstawowa nr 11  im.  Fryderyka Chopina z Jeleniej Góry oraz Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza  Korczaka z Przemkowa.

Czytaj więcej...

Nowe zajęcia edukacyjne w Salamandrze - „Zjawiska optyczne w przyrodzie”, Legnica

   Miło nam poinformować Państwa o przygotowaniu nowych zajęć dydaktycznych  dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pt.: „Zjawiska optyczne w przyrodzie”, które są realizowane w Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu. Zajęcia te mają na celu przybliżenie młodzieży tematyki zjawisk optycznych zachodzących w przyrodzie.

Czytaj więcej...

DZPK w Centrum Bioróżnorodności Doliny Baryczy

   Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Wrocław zaprezentował swoją ofertę edukacyjną podczas spotkania z okazji otwarcia nowego ośrodka edukacyjnego jakie miało miejsce w dniu 24.03.2015 zorganizowanego wspólnie z Prezesem Fundacji na rzecz Ziemi Milickiej, Michałem Gołębiem w Centrum Bioróżnorodności Doliny Baryczy (ul. Kolejowa 10).

Czytaj więcej...

Nagrody i wyróżnienia

Nagrody i wyróżnienia:Nagroda Krajobrazowa Rady Europy

 
Nagroda już w Polsce - pomysł na ochronę krajobrazu najlepszy w Europie!

W dniach 11-12 czerwca 2014 we Wrocławiu miała miejsce międzynarodowa konferencja dotycząca ochrony krajobrazu z udziałem przedstawicieli ponad 30 krajów należących do Rady Europy. Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Nagrodę Krajobrazową Rady Europy odebrał z rąk przedstawicieli Komisji podczas uroczystej gali. Projekt „Zachowanie wartości krajobrazowych i ekologicznych doliny nizinnej rzeki Szprotawa - użytek ekologiczny Przemkowskie Bagno - Przemkowski Park Krajobrazowy" został doceniony za połączenie działań dotyczących ochrony krajobrazu (funkcjonującego jako otoczenia ludzi) z działaniami na rzecz praw człowieka, zrównoważonego rozwoju oraz demokracji.

Dzięki pracom prowadzonym przez DZPK na obszarze Przemkowskiego Parku Krajobrazowego w ramach czynnej ochrony przyrody jest odpowiednio kształtowany i zachowywany krajobraz doliny nizinnej rzeki Szprotawy wraz z obszarami wodnymi i wodno-błotnymi. Projekt objął także swoimi ramami programy rolnośrodowiskowe, zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży Dolnego Śląska dotyczące ochrony przyrody. Istotnym elementem, który zaważył ostatecznie na przyznaniu Dolnośląskiemu Zespołowi Parków Krajobrazowych tej prestiżowej nagrody było włączenie w projekt mniejszości etnicznej Romów w Przemkowie, jako przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu. Jak się okazuje można pogodzić prawa przyrody z prawami człowieka – na wielu dziedzinach oraz szerokim zakresie działań – dla wspólnego dobra. Korzystają na tym nie tylko mieszkańcy terenu Przemkowskiego Parku Krajobrazowego ale i mieszkańcy Polski, o której mówi się pozytywnie w Radzie Europy. Ważne jest również to, że projekty, które spełniają kryteria przyznawania Nagrody Krajobrazowej, będą promowane jako przykład zrównoważonej polityki krajobrazowej wdrażającej zapisy Europejskiej Konwencji Krajobrazowej.

Czytaj więcej...