Akcja informacyjna „Zakaz wypalania traw”

   Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych informuje, organizuje i przekazuje materiały, podobnie jak w latach ubiegłych, na temat zakazu wiosennego wypalania traw, łąk i pastwisk oraz nieużytków. Jest to działanie nielegalne, szkodliwe dla środowiska przyrodniczego, szczególnie terenów chronionych oraz stanowi zagrożenie dla mienia i życia ludzkiego.

  W związku z powyższym zwracamy się z apelem do wszystkich jednostek administracyjnych, edukacyjnych i oświatowych o przyłączenie się do akcji i rozpropagowanie załączonych materiałów w swoich placówkach i na terenie działania. Wyrażamy nadzieję, że wspólne działania przyczynią się do pogłębienia świadomości społecznej oraz zwrócą uwagę na to zagadnienie i przyczynią się do zmniejszenia takich działań w przyszłości w trosce o środowisko, w którym żyjemy.

Apel - Zakaz wypalania traw
Przepisy prawne dot. zakazu wypalania traw

Projekt ekoresocjalizacji osadzonych.

    Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych w ramach podpisanego w dniu 30 czerwca 2015r Porozumienia z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, Ligą Ochrony Przyrody w Poznaniu, a także Inspektoratami Służb Więziennych  z Gdańska, Poznania i Wrocławia podjął się realizacji projektu, pt. „Zwiększenie bioróżnorodności Polski poprzez ekoresocjalizację osadzonych”. Projekt obejmował prowadzenie szkoleń, prelekcji, kursów wśród osadzonych w zakresie podnoszenia świadomości ekologicznej, szerzenia wiedzy o walorach przyrodniczych i kulturowych, historycznych  i krajobrazowych, zapoznania osadzonych z czynną ochroną przyrody w tym praktyczną nauką sadzenia i pielęgnacji drzew.

Czytaj więcej...

Nowe zajęcia edukacyjne w Salamandrze - „Zjawiska optyczne w przyrodzie”, Legnica

   Miło nam poinformować Państwa o przygotowaniu nowych zajęć dydaktycznych  dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pt.: „Zjawiska optyczne w przyrodzie”, które są realizowane w Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu. Zajęcia te mają na celu przybliżenie młodzieży tematyki zjawisk optycznych zachodzących w przyrodzie.

Czytaj więcej...

DZPK w Centrum Bioróżnorodności Doliny Baryczy

   Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Wrocław zaprezentował swoją ofertę edukacyjną podczas spotkania z okazji otwarcia nowego ośrodka edukacyjnego jakie miało miejsce w dniu 24.03.2015 zorganizowanego wspólnie z Prezesem Fundacji na rzecz Ziemi Milickiej, Michałem Gołębiem w Centrum Bioróżnorodności Doliny Baryczy (ul. Kolejowa 10).

Czytaj więcej...

Nagrody i wyróżnienia

Nagrody i wyróżnienia:Nagroda Krajobrazowa Rady Europy

 
Nagroda już w Polsce - pomysł na ochronę krajobrazu najlepszy w Europie!

W dniach 11-12 czerwca 2014 we Wrocławiu miała miejsce międzynarodowa konferencja dotycząca ochrony krajobrazu z udziałem przedstawicieli ponad 30 krajów należących do Rady Europy. Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Nagrodę Krajobrazową Rady Europy odebrał z rąk przedstawicieli Komisji podczas uroczystej gali. Projekt „Zachowanie wartości krajobrazowych i ekologicznych doliny nizinnej rzeki Szprotawa - użytek ekologiczny Przemkowskie Bagno - Przemkowski Park Krajobrazowy" został doceniony za połączenie działań dotyczących ochrony krajobrazu (funkcjonującego jako otoczenia ludzi) z działaniami na rzecz praw człowieka, zrównoważonego rozwoju oraz demokracji.

Dzięki pracom prowadzonym przez DZPK na obszarze Przemkowskiego Parku Krajobrazowego w ramach czynnej ochrony przyrody jest odpowiednio kształtowany i zachowywany krajobraz doliny nizinnej rzeki Szprotawy wraz z obszarami wodnymi i wodno-błotnymi. Projekt objął także swoimi ramami programy rolnośrodowiskowe, zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży Dolnego Śląska dotyczące ochrony przyrody. Istotnym elementem, który zaważył ostatecznie na przyznaniu Dolnośląskiemu Zespołowi Parków Krajobrazowych tej prestiżowej nagrody było włączenie w projekt mniejszości etnicznej Romów w Przemkowie, jako przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu. Jak się okazuje można pogodzić prawa przyrody z prawami człowieka – na wielu dziedzinach oraz szerokim zakresie działań – dla wspólnego dobra. Korzystają na tym nie tylko mieszkańcy terenu Przemkowskiego Parku Krajobrazowego ale i mieszkańcy Polski, o której mówi się pozytywnie w Radzie Europy. Ważne jest również to, że projekty, które spełniają kryteria przyznawania Nagrody Krajobrazowej, będą promowane jako przykład zrównoważonej polityki krajobrazowej wdrażającej zapisy Europejskiej Konwencji Krajobrazowej.

Czytaj więcej...