Świąteczne warsztaty edukacyjne „Las pełen niespodzianek”, Jelenia Góra

W dniu 11 grudnia 2012r. odbyły się świąteczne warsztaty edukacyjne pt. „Las pełen niespodzianek” wraz z podsumowaniem konkursu malarsko-rysunkowego „Najciekawsze miejsca w dolnośląskich parkach krajobrazowych” w Ośrodku Edukacji Ekologicznej DZPK Oddział Jelenia Góra. Uczestnikami zajęć byli gimnazjaliści z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Jeleniej Górze oraz uczniowie – laureaci konkursu ze Szkół Podstawowych w Kaczorowie, Kopańcu i Włodzicach Wielkich.

W programie spotkania była prelekcja nt. „Dekoracji na Boże Narodzenie z naturalnych materiałów”, zgadywanki nt. flory i fauny parków krajobrazowych oraz wykonywanie prac świątecznych ze zebranych przez pracowników Oddziału Jelenia Góra materiałów leśnych dotyczących ozdób choinkowych, łańcuchów świątecznych i stroików bożonarodzeniowych. Przy muzyce kolęd świątecznych i słodkim poczęstunku zorganizowanym przez Oddział Jelenia Góra uczestnicy zajęć wykazali się dużą pomysłowością i zdolnościami artystycznymi. Powstały różnego rodzaju ozdoby choinkowe w formie m.in. szyszkowych bombek, żołędziowych serduszek, styropianowych bałwanków, łańcuchy świąteczne m.in. szyszkowe, bibułowe oraz kolorowe stroiki bożonarodzeniowe z połączenia naturalnych gałązek jodły czy świerka i świątecznych elementów dekoracyjnych. Uczestnicy za aktywność na zajęciach oraz pracę zespołową, którą oceniła niezależna komisja konkursowa   z zaproszonych gości z Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska”, otrzymali drobne upominki. Ozdobami, które powstały podczas spotkania, udekorowana została choinka w Ośrodku Edukacji Ekologicznej DZPK Oddział Jelenia Góra przekazana na zajęcia warsztatowe przez Nadleśnictwo Śnieżka.
Podsumowaniem spotkania świątecznego było oficjalne rozstrzygnięcie konkursu malarsko-rysunkowego pt. „Najciekawsze miejsca w dolnośląskich parkach krajobrazowych”                      i wręczenie nagród dla laureatów. Prace konkursowe prezentowane były w formie wystawy podczas zajęć warsztatowych. Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe m.in. plecak, zestawy farb wodnych, pędzle do malowania, książki tematyczne oraz gadżety DZPK.


Laureaci konkursu malarsko-rysunkowego
„Najciekawsze miejsca w dolnośląskich parkach krajobrazowych”


I miejsce – Kalina Jaśko – Szkoła Podstawowa w Kopańcu
II miejsce – Klaudia Siemaszko – Szkoła Podstawowa w Kaczorowie
III miejsce – Magdalena Walas – Szkoła Podstawowa we Włodzicach Wielkich


Wyróżnienie – Przemysław Grabowy – Szkoła Podstawowa we Włodzicach Wielkich


Uczestnicy świątecznych warsztatów edukacyjnych w DZPK Oddział Jelenia GóraOzdoby choinkowe, stroiki bożonarodzeniowe i choinka świąteczna w DZPK Oddział Jelenia GóraWystawa konkursowych prac malarsko-rysunkowych pt. „Najciekawsze miejsca w dolnośląskich parkach krajobrazowych”