Ścieżka edukacyjna „Kolorowe Jeziorka”, Jelenia Góra

   Kolorowe Jeziorka w Wieściszowicach na terenie Rudawskiego Parku Krajobrazowego to atrakcja turystyczna Gminy Marciszów i Nadleśnictwa Kamienna Góra. Miejsce wyróżnione jako jedno z siedmiu cudów Polski, w którym przyroda łączy się z historią, a woda w jeziorkach przybiera różne kolory.  


W dniu 16 października 2014r. odbyło się oficjalne otwarcie ścieżki edukacyjnej ,,Kolorowe Jeziorka” w Wieściszowicach oraz terenowe zajęcia edukacyjne dla dzieci z zakresu ochrony przyrody. Ścieżka edukacyjna w formie ośmiu nowych tablic informacyjnych na szlaku zielonym od parkingu w Wieściszowicach na szczyt Wielkiej Kopy prezentuje wartości przyrodnicze i historyczne terenu. Powstała ona w wyniku współpracy jednostek bezpośrednio związanych z terenem Kolorowych Jeziorek tj. Nadleśnictwa Kamienna Góra, Gminy Marciszów i działającego na tym terenie Dzierżawcy Kolorowych Jeziorek oraz Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra. Ścieżka jest uzupełnieniem infrastruktury turystycznej „Kolorowych Jeziorek” jako miejsca przyjaznego dla edukacji, turystyki i wypoczynku na świeżym powietrzu blisko przyrody. Po otwarciu ścieżki odbyły się zajęcia edukacyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej z Marciszowa. Zajęcia prowadzone były przez edukatorów Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra i Nadleśnictwa Kamienna Góra. Pomimo przelotnego deszczu atmosfera całego spotkania była bardzo miła i zakończyła się ogniskiem z kiełbaskami, śpiewem przy akompaniamencie gitary i wspólnym pamiątkowym zdjęciem.             

01.jpg 02.jpg 03.jpg


Oficjalne otwarcie ścieżki edukacyjnej „Kolorowe Jeziorka w Wieściszowicach. W otwarciu uczestniczyli (od lewej strony): Agnieszka Łętkowska Z-ca Dyrektora DZPK Oddział Jelenia Góra, Stefan Zawierucha Wójt Gminy Marciszów, Dariusz Gajda Nadleśniczy Nadleśnictwa Kamienna Góra i Wiesław Wójcik Dzierżawca Kolorowych Jeziorek

04.jpg 05.jpg 06.jpg


Wybrane tablice informacyjne na ścieżce edukacyjnej „Kolorowe Jeziorka”

07.jpg 08.jpg 09.jpg

10.jpg 11.jpg 12.jpg


Zajęcia edukacyjne na ścieżce edukacyjnej „Kolorowe Jeziorka” zorganizowane przez edukatorów Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra i Nadleśnictwa Kamienna Góra dla uczniów Szkoły Podstawowej z Marciszowa, wspólne ognisko i pamiątkowe zdjęcie