DOLNOŚLĄSKIE ŚWIĘTO MIODU I WINA w PRZEMKOWIE już PO RAZ SIEDEMNASTY

   Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu, w dniach 24 - 25 września 2016 roku  uczestniczył w XVII edycji  Dolnośląskiego Święta Miodu i Wina w Przemkowie.

Święto Miodu w Przemkowie, na stałe wpisało się w kalendarz imprez Dolnego Śląska i oczywiście już od 17–u lat uczestniczymy w dwudniowych spotkaniach z pszczelarzami oraz społeczeństwem naszego regionu, a przede wszystkim uzyskujemy możliwość realizacji i kontynuacji programu edukacji przyrodniczej, wśród wszystkich zainteresowanych – odwiedzających specjalistyczne – edukacyjne stoiska DZPK Wrocław.


Święto Miodu jest niepowtarzalną, jedyną w swoim rodzaju i charakterze imprezą plenerową, poświęconą promowaniu ZDROWIA, zdrowemu odżywianiu oraz symbiotycznemu współżyciu z pięknem naturalnego środowiska, jakim jest bez wątpienia Przemkowski Park Krajobrazowy.
Zainteresowanie wystawców przybyłych na Święto z terenu Dolnego Śląska, Lubelszczyzny, Wielkopolski i Małopolski, a także tysięcy gości odwiedzających stoiska, świadczy już o ogólnopolskim zasięgu Święta.
W br., nasze stoiska cieszyły się ogromną popularnością, czego dowodem jest odwiedzenie stoisk i uczestniczenie w różnego rodzaju konkursach edukacyjnych i zajęciach przyrodniczych, ponad 500-t dzieci.
Największym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia sprawnościowe i poznawcze ichtiofauny Parku, zasad i technologii wyrobu pięknych - kolorowych mydełek, malowanie flory i fauny na dwóch plakatach-grafiki o długości 5m, a także malowanie gipsowych odlewów ryb słodkowodnych oraz lepienie z gliny fauny Przemkowskiego Parku Krajobrazowego. Wszystkie dzieci uhonorowano licznymi nagrodami oraz Certyfikatami – Przyjaciel Natury.
Wyjątkową niespodzianką było zorganizowanie przez DZPK i PZW, profesjonalnego – wydzielonego punktu przewijania i karmienia dzieci. Pomysł okazał się niezwykle trafiony, a punkt potrzebny, czego dowodem jest skorzystanie wielu rodziców z możliwości swobodnego karmienia dzieci.
Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych już od 2012 roku nagradza pszczelarzy, którzy najefektywniej włączają się w program edukacji przyrodniczej, czynną ochronę oraz organizację spotkań dzieci i młodzieży Dolnego Śląska na terenie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego.
W br., nagrodzono pasiekę „MAJA” Pana Stanisława Rekuta z miejscowości Krępa, który z ogromnym zaangażowaniem włączył się w organizowaną przez DZPK Wrocław Oddział Legnica – ogólnopolską akcję edukacyjną pt: „Wielki Dzień Pszczół”.
Oczywiście kolejną edycję Święta Miodu, mieliśmy przyjemność współorganizować z naszymi przyjaciółmi z Polskiego Związku Wędkarskiego Koła Nr 30 w Przemkowie, którzy na obszernej wystawie fotografii, pucharów, interesujących egzemplarzy ichtiofauny, uzyskanych nagród, zaprezentowali niezwykle ciekawą historię Koła, prowadzoną działalność w obszarze gospodarki rybacko-wędkarskiej w Przemkowskim Parku Krajobrazowym, a także w zakresie edukacji ekologiczno-wędkarsko przyrodniczej dzieci i młodzieży Dolnego Śląska.

1.jpg 2.jpg 3.jpg

5.jpg 6.jpg 7.jpg