Sprzątanie zbiornika Mietkowskiego 2017, Wrocław

   W związku z Porozumieniem o współpracy zawartym pomiędzy Zakładem Karnym nr 2 przy ul. Fiołkowej we Wrocławiu, Aresztem Śledczym we Wrocławiu a naszą jednostką, Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych, wspólnie z Polskim Związkiem Wędkarskim w dniu 06 maja 2017 r.  zorganizował kolejna już akcję sprzątania Zbiornika Mietkowskiego na terenie Parku Krajobrazowego „Dolina Bystrzycy”. Teren objęty akcją to obrzeża zbiornika Mietkowskiego. Uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy, jedna grupa objęła swym zasięgiem południową część, a druga północną.

Bliskie sąsiedztwo zbiornika i dużego miasta jakim jest Wrocław oraz okoliczne miasta Świdnica, Wałbrzych, sprzyja rozwojowi turystyki, głównie sportów wodnych i wędkarstwa, niestety ma to również związek z dewastacją terenu poprzez właśnie zaśmiecanie. Akcja została zaplanowana na kwiecień ze względu na fakt, iż wiele nadbrzeżnych  miejsc nie zostało jeszcze porośniętych przez roślinność niestety z uwagi na warunki pogodowe (obfite deszcze ) musiała zostać przesunięta w czasie, nie mniej osadzeni dotarli w miarę  możliwości (wysoki poziom wody) do wszystkich newralgicznych miejsc. Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych w ramach przeprowadzenia akcji, wynajął autokar, który przywiózł skazanych wraz z opiekunami na miejsce, PZW zabezpieczył worki , rękawice, wodę, oraz gorący posiłek, co stanowiło warunek przeprowadzenia akcji przez więźniów , ponadto brał czynny udział w koordynacji całej akcji.
Strefa brzegowa zbiornika objęta sprzątaniem, to około kilkanaście kilometrów, gdzie więźniowie zebrali blisko 14 m3  porzuconych śmieci. Zebranie tak dużej ilości śmieci nie pozostanie bez znaczenia dla tego cennego przyrodniczo miejsca. Dla więźniów akcja  stanowiła również walor resocjalizacyjny, poprzez zwiększenie świadomości ekologicznej, szacunku dla środowiska naturalnego oraz kształtowania pożądanych społecznie postaw. Biorąc pod uwagę powodzenie akcji, a także  ilość zebranych odpadów planuje się możliwość powtórzenia przedsięwzięcia po okresie wakacyjnym, kiedy to również poziom wody w zbiorniku zostanie obniżony, co pozwoli dotrzeć do miejsc, które obecnie były niedostępne. Akcja trwała od godz. 9:00 do 14:00 zakończyła się  miłym spotkaniem przy gorącym posiłku ufundowanym i zorganizowanym przez PZW.

1.jpg 4.jpg 5.jpg

6.jpg