Spotkanie warsztatowe we Wleniu, 18.11.2017, Jelenia Góra

   W dniu 18 listopada 2017 r. odbyło się spotkanie warsztatowe poświęconemu perspektywom rozwoju infrastruktury turystycznej oraz ochronie walorów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego na obszarze Parku Krajobrazowego Doliny Bobru. Organizatorami spotkania był Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra oraz Urząd Miasta i Gminy Wleń. Warsztaty odbyły się w budynku Zespołu Szkół im. Św. Jadwigi Śląskiej we Wleniu.

Głównym celem spotkania była wymiana informacji oraz zwrócenie uwagi na lokalne zagadnienia dotyczące kierunków rozwoju infrastruktury turystycznej na wspólnie administrowanym terenie parku krajobrazowego i gminy Wleń ale także innych gmin położonych na terenie parku, jak również zebranie informacji odnośnie inicjatyw i pomysłów związanych z turystyką, ochroną przyrody i zabytków planowanych do realizacji w najbliższym czasie. W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele jednostek administracyjnych, stowarzyszeń i organizacji lokalnych oraz mieszkańcy gmin parkowych zainteresowani tematem zrównoważonego rozwoju w miejscu swojego zamieszkania. Spotkaniu towarzyszyła owocna dyskusja i wymiana poglądów. Efektem wspólnych rozmów będzie przygotowanie przez DZPK Oddział Jelenia Góra podsumowania dotyczącego omawianych spraw i przesłanie go do jednostek administracyjnych na terenie gmin parkowych, w celu uwzględnienia zgłoszonych tematów w planowanych działaniach na przyszłość i we współpracy z podmiotami bezpośrednio związanymi z danym terenem na obszarze parku krajobrazowego.


Spotkanie warsztatowe na temat Parku Krajobrazowego Doliny Bobru w dniu 18.11.2017 r. we Wleniu.