Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2018, Przemków

  • Drukuj

   Z okazji 14-j rocznicy członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu, włączył się w ogólnopolską akcję promocyjną pn:

„DNI OTWARTE FUNDUSZY EUROPEJSKICH”.

Społeczeństwu Dolnego Śląska zaprezentowano przedsięwzięcie pt: „Przywrócenie obszarów zdegradowanych (powojskowych) w Przemkowskim Parku Krajobrazowym na cele przyrodnicze i działalność proekologiczną”
Akcję promocyjną pn:

„Majówka w Przemkowskim Parku Krajobrazowym
na obszarze objętym Konwencją Ramsarską”


przeprowadzono na terenie użytku ekologicznego „Przemkowskie Bagno”, w dniu 12 maja 2018 roku, w godz. od 8:00 – 17:00.

Z licznych atrakcji skorzystała między innymi społeczność powiatu polkowickiego i głogowskiego, młodzież ze Szkół Gminy Przemków, liczna grupa Głogowskiego Klubu 80 Rowerów, oraz mieszkańcy Przemkowa.


Największym zainteresowaniem cieszyły się:

  • prezentacja sprzętu rolniczego zakupionego w ramach RPO WD, służącego utrzymaniu wysokich walorów przyrodniczych i krajobrazowych Przemkowskiego Parku Krajobrazowego; 
  • zajęcia przyrodnicze, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych zabiegów ochrony czynnej w obszarach chronionych, także w obszarze odtworzonych starorzeczy pełniących funkcję „małej retencji”;
  • terenowe zajęcia edukacyjne pt: „Spotkanie z Przyrodą” oparte na bazie sprzętu – wyposażenia edukacyjnego, uzyskanego z Urzędu Marszałkowskiego WD, jako wyposażenie Pracowni Przyrodniczej - obserwacja pod mikroskopem zoo i fitoplanktonu oraz oznaczanie gatunków organizmów wodnych rzeki Szprotawa;
  •  prezentacja i nauka udzielania pierwszej pomocy po hasłem: „Uratować Życie”, przeprowadzona przez uczniów Zespołu Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie; 
  •  wspaniały – plenerowy koncert młodej – utalentowanej skrzypaczki z Głogowa;
  • obserwacje ptaków z nowo wybudowanej wieży widokowej pn: „Ptasie Oko” na terenie użytku ekologicznego „Przemkowskie Bagno”;
  • zwiedzanie odtworzonych starorzeczy – dł. 2000 m, jako element przywracania obszarów zdegradowanych – powojskowych (obserwacja ptaków wodno-błotnych); 
  • liczne konkursy przyrodniczo-wędkarskie oraz sprawnościowe dla dzieci i młodzieży z atrakcyjnymi nagrodami, w tym: golf rybacki, rzut kaloszem na odległość, toczenie balotów biomasy z siana łąkowego, segregacja odpadów, nauka praktycznego wędkowania na rzece Szprotawa, pod nadzorem profesjonalnych wędkarzy z Polskiego Związku Wędkarskiego. Złowiono kilkanaście wymiarowych ryb, które zwrócono naturalnemu środowisku. 

Uczestników akcji Marszałka WD - Dni Otwarte Funduszy Europejskich, poczęstowano (nieodpłatnie) „rybacką” grochówka, kiełbaskami z rożna, kawą, herbatą oraz własnymi – słodkimi wypiekami.
W akcję promocyjną czynnie włączyły się także organizacje pozarządowe jak: Polski Związek Wędkarski Okręg Legnica – Koło nr: 30 z Przemkowa; Lokalna Grupa Działania „Wrzosowa Kraina”, a także Zespół Szkół w Przemkowie – za co Dyrektor Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych we Wrocławiu, składa serdeczne podziękowanie.

Bardzo dziękuję Koordynatorowi Akcji – Ministerstwu Rozwoju oraz Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego za umożliwienie przeprowadzenia akcji, a także wszystkim uczestnikom i moderatorom V edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich:
Dyrektor DZPK Wrocław - Piotr Śnigucki.

1.jpg 2.jpg 3.jpg

4.jpg 5.jpg 6.jpg