Konkursy, imprezy

Wyniki konkursu fotograficznego pt. „Jestem mykofotografem”, Jelenia Góra

   Celem konkursu było wykonanie fotografii dowolnego gatunku grzyba rosnącego na obszarze Parku Krajobrazowego Doliny Bobru lub Rudawskiego Parku Krajobrazowego. Do konkursu zgłoszonych zostało 153 prac fotograficznych przez 60 uczestników z 8 szkół podstawowych regionu jeleniogórskiego. Kryteriami oceny była wartość merytoryczna, przyrodnicza i techniczna nadesłanych prac fotograficznych.

Laureaci konkursu fotograficznego:
  I miejsce – Patrycja Klocek, Szkoła Podstawowa w Marciszowie
 II miejsce – Iza Mieczkowska, Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jeleniej Górze
III miejsce – Antoni Odziemek, Szkoła Podstawowa w Proboszczowie

Wyróżnienia:
- Joanna Cholewicka, Szkoła Podstawowa nr 1 w Kowarach
- Anna Czyżewicz, Szkoła Podstawowa w Marciszowie
- Oliwier Szczurek, Szkoła Podstawowa w Marciszowie

Wszystkim uczestnikom konkursu fotograficznego dziękujemy za udział, a laureatom serdecznie gratulujemy. Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się w dniu 7 grudnia 2017 roku podczas warsztatów świątecznych pt. „Las pełen niespodzianek” w Ośrodku Edukacji Ekologicznej Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra, przy ulicy Kamiennogórskiej 2 w Jeleniej Górze.

Rozstrzygnięto II edycję konkursu plastycznego pt. „Odpady Przemkowskiego Parku Krajobrazowego nie zaśmiecają, za to ODPADOLUDKI w nim mieszkają”, Przemków

   W dniu 23 października 2017 r. w siedzibie DZPK O/Legnica – Piotrowice 89 – Przemkowski Park Krajobrazowy, rozstrzygnięto II edycję konkursu plastycznego organizowanego w ramach międzynarodowej kampanii - „Sprzątanie Świata 2017” pod hasłem:

„Odpady Przemkowskiego Parku Krajobrazowego nie zaśmiecają, za to ODPADOLUDKI w nim mieszkają”.

Celem konkursu jest propagowanie wśród uczniów postaw i nawyków proekologicznych, poczucia odpowiedzialności za stan środowiska, rozpoznawanie odpadów komunalnych podlegających segregacji i recyklingowi, upowszechnianie wiedzy na temat Przemkowskiego Park Krajobrazowego, jego walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych.
Zgodnie z regulaminem konkursu, w wyznaczonym terminie wpłynęły 44 prace plastyczne, z trzech placówek oświatowych.

Czytaj więcej...

XVII edycja konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”

   Zapraszamy do udziału w XVII edycji Ponadregionalnego Konkursu dla uczniów szkół gimnazjalnych z terenu parków krajobrazowych pt. „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”
2017/2018 r.

Regulamin
Karta zgłoszenia

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem konkursu i odesłanie załączonej karty zgłoszeniowej do DZPK w terminie do 20 października 2017 r. pocztą bądź faxem.

 

Konkurs filmowy pt. „Zabytki okiem kamery”, Jelenia Góra

   Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra uprzejmie informuje o zmianie terminu składania prac konkursowych. Konkurs zostanie ponownie ogłoszony wraz ze zmienioną formą regulaminu w drugim półroczu 2017 roku. Szczegółowe informacje zostaną zamieszczone na stronie internetowej we wrześniu. Prace konkursowe złożone do 19 maja 2017 r. będą brane pod uwagę i przekazane komisji konkursowej. Serdecznie przepraszamy za zaistniałe zmiany i wyrażamy nadzieję na duże zainteresowanie konkursem w zmienionej wersji.

Terminy związane z konkursem:
- ogłoszenie konkursu - 18.09.2017r.
- przesłanie formularza zgłoszenia i filmu/prezentacji multimedialnej (liczy się data
wpłynięcia korespondencji do DZPK Oddział Jelenia Góra) - do 17.11.2017r.
- powiadomienie szkół o laureatach konkursu i umieszczenie informacji o wynikach
konkursu na stronie DZPK - do 30.11.2017r.

Regulamin
Karta zgłoszenia

Informacje dotyczące organizacji i zmian w przebiegu konkursu dostępne są pod nr telefonu 75 7553735 u koordynatora konkursu p. Adriana Domagały.

Konkurs plastyczny „Odpady Przemkowskiego Parku Krajobrazowego nie zaśmiecają, za to ODPADOLUDKI w nim mieszkają”, Przemków

   Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu Oddział Legnica - Piotrowice 89 zaprasza do udziału w konkursie plastycznym organizowanym w ramach międzynarodowej kampanii - „Sprzątanie Świata 2017” pod hasłem „Odpady Przemkowskiego Parku Krajobrazowego nie zaśmiecają, za to ODPADOLUDKI w nim mieszkają”.

Regulamin
Karta zgłoszenia

Konkurs fotograficzny pt. „Jestem mykofotografem”, Jelenia Góra

   Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra serdecznie zaprasza uczniów szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pt. „Jestem mykofotografem. Prace konkursowe należy przesyłać do 13 listopada 2017 roku na adres Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych oddział Jelenia Góra ul. Kamiennogórska 2, 58-570 Jelenia Góra.

Regulamin
Karta zgłoszenia

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji i przebiegu konkursu fotograficznego dostępne są w regulaminie konkursu oraz pod nr telefonu 75 75 53 735.

Rozstrzygnięcie konkursu „Pomóż ptakom przetrwać zimę”, Wałbtzych

   Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych O/Wałbrzych dnia 5 czerwca 2017 roku wyłonił zwycięzców wojewódzkiego konkursu „Pomóż ptakom przetrwać zimę”. Zgłoszone zostały 123 karmniki dla ptaków. Przy wyłanianiu zwycięzców komisja konkursowa oceniała kreatywność, dobór materiałów oraz dostosowanie do potrzeb ptaków.

Czytaj więcej...

Zwycięzcy konkursu „Przyroda wokół nas” VI edycja wyłonieni!

   W dniu 8 maja br. odbył się finał konkursu pn. "Przyroda wokół nas" organizowany już po raz szósty wspólnie przez Powiat Wrocławski oraz Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych (DZPK). Dzięki uprzejmości prof. dr hab. inż. Bogdana Stępnia, Dziekana Wydziału Przyrodniczo - technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w tym roku wydarzenie zorganizowano w jednej z sal wykładowych Uniwersytetu Przyrodniczego, dzięki czemu uczestnicy mogli poczuć się jak studenci.

Czytaj więcej...

VI edycja Konkursu dla klas V Szkół Podstawowych z terenu Powiatu Wrocławskiego pt. „Przyroda wokół nas”

   W dniu  06 kwietnia 2017 r. w szkołach z terenu Powiatu Wrocławskiego, które wcześniej zgłosiły chęć uczestnictwa odbył się I etap - szkolny konkursu, pod patronatem honorowym Starosty Powiatu Wrocławskiego pt. „Przyroda wokół nas”- VI edycja.
Do konkursu zgłosiły się 30 szkoły podstawowe łącznie 1091 uczniów.
Po przeprowadzeniu eliminacji szkolnych na podstawie przesłanych wyników i testów 6 najlepszych uczniów z poszczególnych szkół, Komisja Konkursowa w składzie:

Czytaj więcej...

Konkurs fotograficzny „Dlaczego warto odwiedzić Park Krajobrazowy Dolina Baryczy?”, Milicz

   Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej-VI edycji konkursu fotograficznego promującego walory przyrodnicze, kulturowe i krajobrazowe Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy organizowanego wspólnie z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych klas IV – VI oraz gimnazjów. Mamy nadzieję, że wezmą w nim udział uczniowie zainteresowani fotografią. W bieżącej edycji oczekujemy na prace pt. „Dlaczego warto odwiedzić Park Krajobrazowy Dolina Baryczy?” Wyczerpujące informacje dotyczące konkursu zawarte są w regulaminie, na zgłoszenia oczekujemy do 15 kwietnia 2017 r.

Regulamin
Karta zgłoszenia
Zgoda

Życzymy powodzenia, zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie, mamy nadzieję na piękne i ciekawe zdjęcia.