Konkursy, imprezy

Wyniki konkursu fotograficznego pt. „Strzel fotę! Kumasz?”, Jelenia Góra

   Celem konkursu było wykonanie zdjęcia wybranego gatunku płaza/płazów w jego naturalnym środowisku. Do konkursu zgłosiło się 11 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa dolnośląskiego. Łączna liczba uczestników konkursu wyniosła 47 osób. Kryteriami oceny była wartość merytoryczna i techniczna nadesłanych prac fotograficznych.
Laureaci konkursu fotograficznego:

Czytaj więcej...

Wyniki konkursu plastycznego pt. „Wiosenna łąka”, Jelenia Góra

   Celem konkursu było pogłębienie wiedzy dzieci nt. bioróżnorodności i piękna otaczającej nas przyrody oraz rozwijanie umiejętności artystycznych w prezentowaniu roślin i zwierząt. W konkursie udział wzięło 15 przedszkoli regionu jeleniogórskiego. Zgłoszonych zostało 215 prac plastycznych. Komisja konkursowa, oceniając wartości artystyczne, merytoryczne, pomysłowość i wkład pracy własnej, wyłoniła 3 laureatów konkursu i nadała 4 wyróżnienia.

Czytaj więcej...

Wyniki konkursu malarskiego pt. „Piękne krajobrazy w parkach krajobrazowych”, Jelenia Góra

   Celem konkursu było pogłębienie wiedzy uczniów szkół gimnazjalnych regionu jeleniogórskiego na temat wartości przyrodniczych i walorów krajobrazowych jeleniogórskich parków krajobrazowych tj. Rudawskiego Parku Krajobrazowego i Parku Krajobrazowego Doliny Bobru oraz rozwijanie zdolności artystycznych w ujęcie przyrody. Do konkursu zgłoszonych zostało 159 prac malarskich. Kryteriami oceny były walory artystyczne i merytoryczne oraz forma i estetyka wykonania prac malarskich.   

Czytaj więcej...

Konkurs regionalny na komiks przyrodniczy rozstrzygnięty, Wałbrzych

   Konkurs "Komiks z Parkiem Krajobrazowym w tle" cieszył się dużym zainteresowaniem. Zadanie było trudne: należało stworzyć komiks tematycznie związany z Parkami Krajobrazowymi; tym samym wymyślić ciekawą fabułę, pochwalić się znajomością przyrody i historii, wykorzystać swoje zdolności plastyczne a wszystko to w wymagającej formie komiksu z czytelnymi i zrozumiałymi dialogami ze specyficzną narracją.
Spośród kilkudziesięciu prac nadesłanych do Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych - Oddział Wałbrzych wyłoniono najlepsze prace w dwóch kategoriach wiekowych - szkoły podstawowe i gimnazja. Po długich i burzliwych debatach komisji wybrano następujących zwycięzców:

Czytaj więcej...

Wyniki II powiatowego etapu III edycji konkursu przyrodniczego „Przyroda wokół nas”

   W dniu 07 maja 2014 r. o godz. 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu odbył się II- powiatowy etap III edycji  konkursu przyrodniczego „Przyroda wokół nas”, którego organizatorami byli : Starostwo Powiatowe we Wrocławiu i Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu
W II etapie udział wzięło 10, 6-cio osobowych drużyn , drużyny zostały wyłonione w drodze  eliminacji szkolnych do których zgłosiło się 30 szkół z terenu Powiatu Wrocławskiego, łącznie 1023 uczniów.
Konkurs został objęty honorowym patronatem Starosty Powiatu Wrocławskiego Pana Romana Potockiego, który dokonał uroczystego otwarcia.

Czytaj więcej...

Konkurs „Przyroda wokół nas”- III edycja, etap I

   W dniu  07 kwietnia 2014 r. w szkołach z terenu Powiatu Wrocławskiego, które wcześniej zgłosiły chęć uczestnictwa odbył się I etap - szkolny konkursu, pod patronatem honorowym Starosty Powiatu Wrocławskiego pt. „Przyroda wokół nas”- III edycja.
Do konkursu zgłosiło się 30 szkół podstawowych łącznie 1023 uczniów.

Czytaj więcej...

Wyniki IV wojewódzkiego etapu XIII- edycji konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”

    Dnia 11.03.2014r. o godz. 10:00 w Auli Jana Pawła II na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu odbył się IV wojewódzki etap XIII edycji konkursu dla uczniów szkół gimnazjalnych z terenów parków krajobrazowych Polski „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. W konkursie udział wzięło 12 czteroosobowych drużyn reprezentujących 12 parków krajobrazowych województwa dolnośląskiego.

Czytaj więcej...

Komiks z Parkiem Krajobrazowym w tle, Wałbrzych

   Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Wałbrzych serdecznie zaprasza uczniów szkół podstawowych (kl. IV-VI) i gimnazjów do udziału w konkursie regionalnym na komiks przyrodniczy – „Komiks z Parkiem Krajobrazowym w tle”. Do konkursu zapraszamy uczniów szkół z terenu DZPK O/ Wałbrzych (powiaty: wałbrzyski, kłodzki, dzierżoniowski, świdnicki).

Regulamin wraz z formularzem zgłoszeniowym
Szablon komiksu

Szkoły, które zakwalifikowały się do IV (wojewódzkiego) etapu XIII edycji konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” 2013-2014r.

   Dnia 16 stycznia 2014 odbył się III etap – parkowy, XIII edycji konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. Uczniowie rywalizujących ze sobą szkół reprezentowali gminy w obrębie swojego parku krajobrazowego. Drużyny, które uzyskały największą liczbę punktów będą reprezentowały poszczególne parki krajobrazowe województwa dolnośląskiego na IV etapie– wojewódzkim, który odbędzie się dnia 11 marca 2014 r.  o godz. 10:00 w Auli Jana Pawła II na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, przy pl. Grunwaldzkim 24a.

Poniżej lista szkół biorących udział w IV wojewódzkim etapie:

Czytaj więcej...

Wyniki konkursu wojewódzkiego pt. „Co wiesz o latających jeżach”, Jelenia Góra

   4 grudnia 2013r. w siedzibie DZPK Oddział Jelenia Góra odbyło się posiedzenie komisji konkursowej i wyłonienie laureatów wojewódzkiego konkursu wiedzy pt. „Co wiesz o latających jeżach”. Celem konkursu było pogłębienie wiedzy uczniów szkół podstawowych województwa dolnośląskiego na temat życia i budowy nietoperzy, rozpoznawania podstawowych gatunków oraz zrozumienie zależności pomiędzy działaniami ludzkimi a miejscami ich występowania i ochrony. W konkursie udział wzięło 22 szkoły, a łączna liczba uczestników wyniosła 439 uczniów, którzy rozwiązywali testy wiedzy tj. kwalifikacyjny i finałowy.

Czytaj więcej...