XXI edycja całorocznego konkursu fotograficznego pt. „Chełmy w obiektywie”

   Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Legnica - Myślibórz wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Paszowicach przypominają o zbliżającym się terminie nadsyłania prac do XXI edycji całorocznego konkursu fotograficznego pt. „Chełmy w obiektywie”. Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście lub listownie do dnia 20 listopada 2015 r.
  Konkurs ma na celu propagowanie piękna przyrody, walorów krajobrazowych oraz zabytków kultury materialnej Parku Krajobrazowego „Chełmy”, a także życia codziennego mieszkańców tego terenu. Regulamin konkursu znajduje się w załączniku.

Regulamin konkursu

Serdecznie zapraszamy
Organizatorzy