Wyniki IV wojewódzkiego etapu XV - edycji konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”

    Dnia 17.03.2016r. o godz. 10:00 w Auli Jana Pawła II na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu odbył się IV wojewódzki etap XV edycji konkursu dla uczniów szkół gimnazjalnych z terenów parków krajobrazowych Polski „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. W konkursie udział wzięło 12 czteroosobowych drużyn reprezentujących 12 parków krajobrazowych województwa dolnośląskiego.

W konkursie zwyciężyła drużyna z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Świebodzicach reprezentująca Książański  Park Krajobrazowy,  w składzie:

1. Anna Rajca
2. Julia Dubina
3. Jakub Dmitruk
4. Dawid Bujczenko

Pod opieką : Katarzyny CabanekII miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum Nr 2 w Bielawie reprezentująca Park Krajobrazowy Gór Sowich,   w składzie :

1. Antonina Ralko
2. Marta Kaczmarek
3. Magdalena Rumin
4. Melanie Bodura

Pod opieką : Doroty Ślisz

III miejsce zajęła drużyna z Zespołu Szkół w Wilkanowie reprezentująca Śnieżnicki Park Krajobrazowy, w składzie:

1. Tomasz Ściepuro
2. Weronika Jadwisieńczak
3. Karol Mikołajczyk
4. Zuzanna Rybikowska

Pod opieką : Agnieszki Stefanowicz

Ponadto wyłoniono najlepszego uczestnika w konkurencji indywidualnej rozpoznawania roślin i zwierząt chronionych,  został nim Dawid Bujczenko z Gimnazjum nr 1 w Świebodzicach.

Drużyny, które zostały laureatami etapu wojewódzkiego otrzymają dodatkowe punkty rekrutacyjne do szkół średnich od Dolnośląskiego Kuratora Oświaty wpisane na podstawie Dyplomów .
Drużyny zwycięskie otrzymały również  nagrody rzeczowe (książki, kamery sportowe, aparaty fotograficzne, słuchawki bezprzewodowe), a także wyjazd na warsztaty ekologiczne w dniach 09-12 maja 2016r. do CEEiK „Salamandra” w Myśliborzu.
Nagrody i organizacja etapu wojewódzkiego zrealizowane były dzięki dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu.

Drużyna zwycięska będzie reprezentowała Dolny Śląsk na etapie ogólnopolskim, który odbędzie się 07 czerwca 2016 r. w Krośnie.


Gratulujemy!