II - powiatowy etap V edycji konkursu przyrodniczego „Przyroda wokół nas”

   W dniu 06 maja 2016 r. o godz. 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu odbył się II - powiatowy etap V edycji  konkursu przyrodniczego „Przyroda wokół nas”, którego organizatorami byli : Starostwo Powiatowe we Wrocławiu i Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu
W II etapie udział wzięło 10, 6-cio osobowych drużyn , drużyny zostały wyłonione w drodze  eliminacji szkolnych do których zgłosiło się 32 szkół z terenu Powiatu Wrocławskiego, łącznie 1141 uczniów.


   Konkurs został objęty honorowym patronatem Starosty Powiatu Wrocławskiego Pana Romana Potockiego, który dokonał uroczystego otwarcia.
Została powołana Komisja Konkursowa w składzie:
Przewodniczący Komisji Konkursowej Piotr Śnigucki – Dyrektor Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych
Sekretarz Komisji Konkursowej Katarzyna Ossowska Kościelniak – Starszy specjalista Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych
Członkowie:
Paweł Sendecki – Starszy specjalista Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych,
Adam Orylski – Radny Powiatu Wrocławskiego, Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Wrocławskiego
Elżbieta Monieta – Dyrektor Wydziału Funduszy Zewnętrznych, Promocji i Rozwoju w Starostwie Powiatowym
Joanna Brodowska – Główny Specjalista w Wydziale Funduszy Zewnętrznych, Promocji i Rozwoju w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu
Irena Krasicka – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu

Konkurs przebiegał w II częściach. I część - grupowe rozwiązywanie testu 25 pytań, po tej części jury udało się na sprawdzanie testów, a młodzież miała około półgodzinną przerwę. Następnie po przerwie przystąpiono do części II -indywidualne rozpoznawanie 10  roślin i 10 zwierząt. Po tej części Komisja udała się na obrady , aby na podstawie testów i indywidualnego rozpoznawania wyłonić trzy najlepsze drużyny. O wyniku decydowała suma punktów z testu łącznie z sumą punktów poszczególnych członków drużyn. W tym czasie młodzież wraz z opiekunami obejrzała film przyrodniczy  i skorzystała z drobnego poczęstunku przygotowanego przez organizatorów.

Wyniki przedstawiały się następująco:

I miejsce

Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim:

1.    Jan Haydukiewicz
2.    Krzysztof Florków
3.    Tymon Korczyński
4.    Piotr Jędrzejczak
5.    Ewa Gospodarek
6.    Konrad Owczarek

Opiekun: Izabela Skotnicka


II miejsce

Szkoła Podstawowa w Siechnicach:

1.    Aniela Słowik
2.    Martyna Kilańska
3.    Ewa Kasprzak
4.    Hanna Maćków
5.    Michał Czyżkowski
6.    Tymoteusz Cierech

Opiekun : Kamil Dąbrowny


III miejsce

Szkoła Podstawowa w Radwanicach:

1.    Michał Szczygieł
2.    Kasia Wrzesińska
3.    Daniel Rosiak
4.    Julia Kaczmarzyk
5.    Mikołaj Bobruk
6.    Julia Czerniawska

Opiekun: Katarzyna Kątnik

   
Dla wszystkich finalistów i opiekunów zostały przygotowane publikacje Starostwa Powiatowego we Wrocławiu  wraz z dyplomami za udział oraz gry planszowe edukacyjne. Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych przygotował pakiety edukacyjne dla opiekunów.
Nagrodą główną w etapie powiatowym za zdobycie I miejsca jest udział w tygodniowych warsztatach ekologicznych w Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznastwa „Salamandra” w Myśliborzu na Pogórzu Kaczawskim oraz  nagrody rzeczowe. 

Gratulujemy Zwycięzcom!