Wyniki IV wojewódzkiego etapu XVI - edycji konkursu ogólnopolskiego „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”

    Dnia 16.03.2017r. o godz. 10:00 w Sali I C na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu odbył się IV wojewódzki etap XVI edycji konkursu dla uczniów szkół gimnazjalnych z terenów parków krajobrazowych Polski pt. „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. W konkursie udział wzięło 12 czteroosobowych drużyn, reprezentujących 12 parków krajobrazowych województwa dolnośląskiego.


W konkursie zwyciężyła drużyna z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Lwówku Śląskim reprezentująca  Park Krajobrazowy „Doliny Bobru” , w składzie:

1.    Hanna Sysak
2.    Małgorzata Sykała
3.    Aleksandra Pawłowicz
4.    Jacek Zięba

Pod opieką Pani Barbary Sykała


II miejsce zajęła drużyna  z Publicznego  Gimnazjum nr 1 im. Sybiraków  w  Świebodzicach reprezentująca  Książański Park Krajobrazowy, w składzie:

1.    Jakub Dmitruk
2.    Przemysław Kuźmiński
3.    Dawid Zaręba
4.    Adam Chlebowski

Pod opieką Pani Katarzyny Cabnek


III miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum Nr 2 w Bielawie reprezentująca Park Krajobrazowy Gór Sowich,   w składzie:

1.    Aleksandra Krakowiak
2.    Anna Niemiec
3.    Piotr Urbanowicz
4.    Stella Derdowska

Pod opieką Pani Doroty Ślisz


Ponadto wyłoniono 2 najlepszych uczestników w konkurencji indywidualnej rozpoznawania roślin i zwierząt chronionych,  zostali nimi :  Małgorzata Sykała z Gimnazjum w Lwówki Śląskim i Karol Mikołajczyk z Zespołu Szkół w Wilkanowie.

   Drużyny, które zostały laureatami etapu wojewódzkiego otrzymają dodatkowe punkty rekrutacyjne do szkół średnich od Dolnośląskiego Kuratora Oświaty wpisane na podstawie Dyplomów.
Drużyny zwycięskie otrzymały również  nagrody rzeczowe (książki, tablety, aparaty fotograficzne, głośniki bezprzewodowe), a także wyjazd na warsztaty ekologiczne w dniach 08-11 maja 2017r. do CEEiK „Salamandra” w Myśliborzu.
Wszyscy uczestnicy i opiekunowie otrzymali za udział w etapie wojewódzkim nagrody książkowe i dyplomy, ponadto opiekunowie zwycięskich drużyn  otrzymali lornetki.

   Nagrody i organizacja etapu wojewódzkiego zrealizowane były dzięki dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu.


Drużyna zwycięska będzie reprezentowała Dolny Śląsk na etapie ogólnopolskim, który odbędzie się 06 czerwca 2017 r. w Kielcach.


Gratulujemy!