Uprzejmie informujemy, że przyjmowanie zwierząt oraz zgłoszeń telefonicznych odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.
Numer kontaktowy: 76 870 80 02

   W dniu 1 sierpnia 2022 w Karpaczu odbyło się drugie spotkanie z cyklu „Piknik karkonoskich supermocy” zorganizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Karpaczu. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele: Karkonoskiego Parku Narodowego, Związku Gmin Karkonoskich, GOPR Karkonosze, OSP Karpacz, Miejskiego Muzeum Zabawek oraz Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra.  Zarówno mieszkańcy jak i turyści licznie odwiedzali nasze stoisko promocyjne, aktywnie uczestnicząc w grach i zabawach przyrodniczych, a także chętnie korzystali z oferty edukacyjnej i informacyjnej w postaci bezpłatnych wydawnictw o parkach krajobrazowych – ulotek, map, broszur. Nasi najmłodsi goście opuszczali stoisko z drobnymi upominkami. Podczas rozmów z turystami odwiedzającymi Karpacz zachęcaliśmy również do odwiedzania parków krajobrazowych naszego regionu, promując ciekawe, mniej znane miejsca Rudawskiego Parku Krajobrazowego i Parku Krajobrazowego Doliny Bobru.

   Ogród dydaktyczny przy siedzibie Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Jeleniej Górze to zielony kącik do realizacji edukacji ekologicznej na świeżym powietrzu. Wyposażony jest on w infrastrukturę dydaktyczną i liczne nasadzenia. Przy sprzyjających warunkach pogodowych uczestnicy zajęć na temat ochrony przyrody i zagadnień o parkach krajobrazowych poznają i doświadczają bezpośredniego kontaktu z różnego rodzaju gatunkami roślin i zwierząt.

Ogród dydaktyczny podzielony jest na kilka części zawierających każdy aspekt tematyki przyrodniczej m.in. ekspozycja geologiczna, kącik pszczelarski, łąka kwietna, oczko wodne, stanowisko do segregacji odpadów. Na terenie ogrodu jest wiata edukacyjna, a także liczne tablice i pulpity informacyjne dotyczące m.in. chmur i atmosfery, ptaków, nietoperzy, grzybów. Występują tutaj także liczne nasadzenia roślinne - rośliny zielne i ozdobne, krzewy i drzewa, w tym pomnik przyrody – miłorząb dwuklapowy. Jednak najbardziej kolorową, kwitnącą oraz pachnącą częścią ogrodu są rabaty obsadzone ziołami i roślinami użytkowymi.

   Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu, Oddział Legnica – zorganizował w dniu 28 lipca br., na terenie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego, wyjątkowy wieczorny spacer.

W spotkaniu uczestniczyli miłośnicy przyrody, poszukiwacze wiedzy o płazach i przyrodzie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego. Uczestnicy, wśród których liczną grupą były dzieci, spędzili ten wieczór niezwykle interesująco.

   Akcja pt. „Bezpieczne wakacje” to coroczny cykl spotkań organizowany przez Staż Miejską w Jeleniej Górze wraz z partnerami akcji na temat podstawowych zasada bezpieczeństwa i odpowiedniego zachowania się w różnych sytuacjach, podczas spędzania wolnego czasu wakacyjnego. W dniu 12 lipca 2022 roku na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze odbyło się pierwsze spotkanie rozpoczynające cykl imprez pod w/w hasłem zaplanowanych do organizacji w lipcu i sierpniu w różnych miejscach miasta. Spotkania te adresowane są do dzieci i młodzieży spędzających wakacje na terenie miasta i okolic, grup zorganizowanych i instytucji opiekuńczo-wychowawczych oraz mieszkańców i turystów odwiedzających region jeleniogórski.

   Różnorodne naturalne siedliska to cenna wartość przyrodnicza Rudawskiego Parku Krajobrazowego, jako jednej z form ochrony przyrody w Polsce. Łąki są jednymi z nich, bogatymi w liczne gatunki roślin, zwierząt i grzybów. Na uwagę zasługują w szczególności obszary nieleśne położone m. in. w Strużnicy, Ciechanowicach, Rędzinach czy Raszowie, a wśród gatunków łąkowych rzadkich i chronionych storczyki.

Storczyki - to grupa roślin o różnych preferencjach siedliskowych w zależności od konkretnego gatunku. Jedne wolą obszary podmokłe jak np. kukułka plamista, natomiast część z nich preferuje nasłonecznione łąki i murawy. Do takich storczyków należą storczyki (kukułki) bzowe. Są one narażone na wyginięcie dlatego też objęto je ścisłą ochrona gatunkową. Występują głównie w południowej Polsce. Stanowisko z największą liczbą osobników znajduję się w Pieninach. Jeśli chodzi o Sudety gatunek ten można spotkać na terenie Gór i Pogórza Kaczawskiego, Rudaw Janowickich czy Gór Bardzkich, Złotych i Kamiennych. Charakterystyczną cechą tego storczyka jest wczesne rozpoczęcie kwitnienia (już w kwietniu) aby zakończyć je najpóźniej na początku lipca. Kwiatostan występuje w 2 odmianach barwnych: kwiaty biało-żółte (nazywane Ewą) i kwiaty bordowo-purpurowe (zwane Adamem) rosną obok siebie. Mogą one też tworzyć różowe mieszańce. Mają zapach kwiatów czarnego bzu jednak nie produkują nektaru. Podczas kwitnienia na niewielkiej przestrzeni może pojawić się od kilkudziesięciu do nawet kilkuset osobników. W tym roku storczyki bzowe także nie zawiodły i pojawiły się licznie na łąkach w Rudawskim Parku Krajobrazowym.

   Rajd JaskiniowcaW dniu 3 czerwca 2022 roku na terenie Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego odbył się I Rajd Jaskiniowca. Rajd został zorganizowany dla uczniów wszystkich klas Szkoły Podstawowej z Trzebieszowic (gmina Lądek Zdrój). Trasa przebiegała od SP w Trzebieszowicach do Polany przy Jaskini Radochowskiej.

Uczestnicy rajdu mieli na trasie 8 stanowisk, na których były do wykonania różne zadania: z wiedzy przyrodniczej, sprawnościowe i plastyczne.

W kategorii klas: I - III wygrała klasa II

W kategorii klas: IV - VIII wygrała klasa VIII

Rajd zorganizował Śnieżnicki Park Krajobrazowy.

Dziękujemy za świetną zabawę uczestnikom oraz kierujemy gorące podziękowania dla wszystkich, którzy pomogli nam w tym przedsięwzięciu: Nadleśnictwo Lądek Zdrój, Jaskinia Radochowska, OSP Trzebieszowice, Rada Rodziców ze SP w Trzebieszowicach oraz wolontariusze.

   Uczniowie oraz Nauczyciele Biologii i Przyrody ze szkół podstawowych znajdujących się na terenie Parku Krajobrazowego „Chełmy” zostali zaproszeni do wzięcia udziału w organizowanej przez Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Akcji pt. „Podziel się poidełkiem z ptakami z Twojego ogrodu szkolnego”.
Zadaniem szkoły zgłaszającej się do akcji było odebranie przygotowanego przez DZPK poidełka dla ptaków (bezpłatnie), umieszczenie go na terenie swojego ogrodu szkolnego i opieka nad nim w okresie letnio-jesiennym.

Akcja ma na celu:
 -  motywowanie do poszerzania wiedzy ekologicznej na temat ochrony zwierząt,
 -  rozbudzanie zamiłowania i szacunku wobec przyrody,
 -  wspieranie postaw proekologicznych wśród uczniów,
 -  rozwijanie umiejętności obserwacji zjawisk przyrodniczych w bliskim otoczeniu człowieka.

Przedstawiamy fotorelację ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Korczaka w Jaworze, która zaangażowała się w pomaganie ptakom!

   W dniu 15 czerwca 2022 roku w Bukowcu na terenie Rudawskiego Parku Krajobrazowego odbyło się plenerowe spotkanie ekologiczne organizowane przez Związek Gmin Karkonoskich w formie festynu związanego z podsumowaniem konkursów ekologicznych realizowanych w ramach programu „Edukacja ekologiczna Związku Gmin Karkonoskich – Czyste Karkonosze”. Prezentowane były prace konkursowe dzieci i młodzież, a laureaci nagrodzonych i wyróżnionych prac odebrali nagrody podczas uroczystego ogłoszenia wyników. W spotkaniu uczestniczyło ponad 220 uczestników – dzieci i opiekunów z terenu gmin: Karpacza, Kowar, Mysłakowic, Piechowic, Podgórzyna i Szklarskiej Poręby. Oferta edukacyjna prezentowana była przez różne jednostki współpracujące ze Związkiem Gmin Karkonoskich, w tym Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra. Pracownicy oddziału prowadzili przyrodnicze zajęcia edukacyjne oraz rozdawali materiały informacyjne i edukacyjne o dolnośląskich parkach krajobrazowych. Na stoisku można było dowiedzieć się wiele ciekawostek na temat przyrody, a także spróbować własnych sił w zagadnieniach dotyczących parków krajobrazowych kręcąc kołem fortuny. Osoby najlepiej odpowiadające na pytania otrzymywały drobne upominki.