Konkursy 2021

   Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w konkursach organizowanych przez Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych w II semestrze roku szkolnego 2020/2021!

Konkursy o zasięgu regionalnym:

Obowiązek informacyjny do regulaminów

1. „Pory roku w Przemkowskim Parku Krajobrazowym – wiosna”
    • Temat: Wykonanie pracy plastycznej, ilustrującej zmiany zachodzące w przyrodzie wiosną.
    • Termin zakończenia konkursu: 24 marzec 2021 r.
    • Regulamin
    • Formularz zgłoszenia
    • Metryczka

2. „Z kim przylatuje Wiosna?”
    • Temat: Wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej wybrany gatunek ptaka, którego przylot do Polski zwiastuje wiosnę.
    • Termin zakończenia konkursu: 14 maj 2021 r.
    • Regulamin
    • Formularz zgłoszenia

3. „Geologiczne osobliwości Parku Krajobrazowego Doliny Bobru”
    • Temat: Wykonanie zdjęcia obiektu geologicznego znajdującego się na terenie Parku Krajobrazowego Doliny Bobru.
    • Termin zakończenia konkursu: 14 maj 2021 r.
    • Regulamin
    • Formularz zgłoszenia
 
Konkursy o zasięgu wojewódzkim:

Obowiązek informacyjny do regulaminów

4. „Pierwsze oznaki wiosny w Parkach krajobrazowych Dolnego Śląska”
    • Temat: Fotografia wykonana w 2021 roku na terenie jednego z 12 parków krajobrazowych Dolnego Śląska.
    • Termin zakończenia konkursu: 19 maj 2021 r.
    • Regulamin
    • Formularz zgłoszenia
    • Metryczka

5. „Jestem EKO, jestem trendy”
    • Temat: Nagranie krótkiego filmu przedstawiającego przykłady-wskazówki z mojego codziennego życia, które świadczą o tym, że dbam i chronię środowisko oraz przestrzegam zasad ekologicznego życia.
    • Termin zakończenia konkursu: 25 maj 2021 r.
    • Regulamin
    • Formularz zgłoszenia
    • Załącznik 2

6. „Przyroda za 100 lat”
    • Temat: Wykonanie pracy literackiej przedstawiającej przyrodę za 100 lat.
    • Termin zakończenia konkursu: 20 maj 2021 r.
    • Regulamin
    • Formularz zgłoszenia
    • Metryczka

7. „Skamieniała salamandra”
    • Temat: Przygotowanie legendy lub baśni w formie tekstowej o tzw. skamieniałej salamandrze.
    • Termin zakończenia konkursu: 25 maj 2021 r.
    • Regulamin

8. „Maskotka DZPK”
    • Temat: Wykonanie maskotki – symbolu DZPK z materiałów ekologicznych.
    • Termin zakończenia konkursu: 25 maj 2021 r.
    • Regulamin
    • Formularz zgłoszenia
    • Metryczka

9. „Wyjątkowy Pomnik Przyrody”
    • Temat: Wykonanie zdjęcia wraz z opisem wyjątkowego pomnika przyrody.
    • Termin zakończenia konkursu: 25 maj 2021 r.
    • Regulamin
    • Formularz zgłoszenia
    • Metryczka