Akcja informacyjna „Zakaz wypalania traw”, Jelenia Góra

   Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra informuje i przypomina o nielegalnym i szkodliwym dla przyrody działaniu, jakim jest wiosenne wypalanie traw na łąkach i terenach przydrożnych. Stanowi ono poważne zagrożenie dla roślin, zwierząt i ludzi.


   Celem prowadzonej od kilku lat akcji informacyjnej jest nagłośnienie zagadnienia i pogłębienie świadomości ekologicznej społeczeństwa na temat negatywnego oddziaływania procederu wypalania traw na środowisko przyrodnicze i życie ludzkie.

   Apel dotyczący zakazu wypalania traw kierujemy do wszystkich jednostek administracyjnych i edukacyjnych z prośbą o przyłączenie się do akcji i rozpropagowanie na swoim terenie materiałów informacyjnych oraz podejmowanie bezpośrednich działań związanych ze zwalczaniem tego procederu w praktyce. Poniżej zamieszczamy apel z uwzględnieniem wybranych przepisów prawnych dotyczących w/w zagadnienia oraz plakat informacyjny. Wymienione materiały dostępne są również w poszczególnych Oddziała DZPK na terenie województwa dolnośląskiego.

Apel nt. zakazu wypalania traw

Plakat informacyjny dot. zakazu wypalania traw