Konferencja „Borowy Jar – historia i teraźniejszość”, Jelenia Góra

   W dniu 30 października 2013r. odbyła się konferencja pt. „Borowy Jar – historia i teraźniejszość” dotycząca wartości przyrodniczych, historycznych oraz walorów krajobrazowych obszaru pomiędzy Jelenią Góra a Siedlęcinem na terenie Parku Krajobrazowego Doliny Bobru.

   Konferencja pod honorowy patronatem Prezydenta Miasta Jeleniej Góry odbyła się w Archiwum Państwowym we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze i połączona była z wystawą pt. „Borowy Jar w zbiorach archiwalnych”. Malowniczy przełom rzeki Bóbr zwany Borowym Jarem i znajdujące się na tym terenie miejsca, obiekty, ścieżki spacerowe i trasy turystyczne stanowiły w historii miasta i nadal stanowią, choć zmienione w czasie, cenne miejsce wypoczynku blisko natury dla mieszkańców Jeleniej Góry i odwiedzających region jeleniogórski turystów. Temat historii tego miejsca i uwzględnienia jej w planowanej koncepcji zagospodarowania obszaru w przyszłości był wiodącym zagadnieniem prezentowanym na konferencji przez przedstawicieli instytucji bezpośrednio związanych z Borowym Jarem. Informacje na temat wartości historycznych zaprezentowali Panowie Ivo Łaborewicz i Eugeniusz Gronostaj, budowy geomorfologicznej Pan Jan Wieczorek, turystyki Pan Andrzej Mateusiak, realizowanych i planowanych działań ze strony głównego administratora terenu Pani Bożena Mazurek. Wartości przyrodnicze parku i wspólne działania jednostek na temat koncepcji zagospodarowania obszaru Borowego Jaru zaprezentowała Pani Agnieszka Łętkowska. Omawiane zagadnienia i koncepcja planowanych na przyszłość działań dotyczących Borowego Jaru została ujęta w materiałach konferencyjnych wydanych przez Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra i rozdanych wszystkich uczestnikom spotkania. Konferencja, która była platformą wymiany informacji i dyskusji, tego cennego historycznie miejsca a współcześnie nieco zapomnianego, spotkała się z dużym zainteresowanie uczestników spotkania reprezentujących różne jeleniogórskie jednostki i instytucje.

Organizatorzy konferencji:
Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra
Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze
Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze


Uczestnicy i prelegenci konferencji pt. „Borowy Jar – historia i teraźniejszość”Wystawa pt. „Borowy Jar w zbiorach archiwalnych”