Akcja informacyjna „Zakaz wypalania traw”, Jelenia Góra 2014

   Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra przeprowadza wiosną akcję informacyjną na temat ochrony przyrody i przypomina, że wypalanie traw, łąk i pastwisk oraz nieużytków jest działaniem nielegalnym, a przede wszystkim szkodliwym dla środowiska przyrodniczego oraz życia ludzi.

Celem prowadzanej przez nas akcji jest pogłębienie świadomości ekologicznej społeczeństwa na temat negatywnych skutków wypalania traw, szczególnie na terenach chronionych w formie parków krajobrazowych. 


W związku z powyższym zwracamy się z apelem do wszystkich jednostek administracyjnych, edukacyjnych i oświatowych o przyłączenie się do akcji i rozpropagowanie załączonych materiałów w swoich placówkach i na terenie działania. Wyrażamy nadzieję, że wspólne działania zwrócą uwagę na to zagadnienie i przyczynią się do zmniejszenia takich działań w przyszłości.

Apel i przepisy prawne