Akcja edukacyjna 2014 „Ciekawe miejsca, ciekawi ludzie”, Jelenia Góra

   Akcja edukacyjna pt. „Ciekawe miejsca, ciekawi ludzie” to cykl zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży organizowanych przez Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra z udziałem zaproszonych gości reprezentujących różne instytucje związane z tematem przyrody. W programie akcji odbyły się w 2014 roku cztery spotkania edukacyjne, raz na kwartał.
Tereny parków krajobrazowych charakteryzują się licznymi ciekawymi miejscami zarówno pod względem przyrodniczym, historyczno-kulturowym, jak i turystycznym. Celem akcji jest przybliżenie uczestnikom spotkań – dzieciom i młodzieży praktycznych zagadnień i procesów przyrodniczych oraz aktywnych form spędzania wolnego czasu w zgodzie z przyrodą, poprzez prezentacje i opowieści przedstawicieli różnych instytucji bezpośredni i pośrednio związanych z ochroną przyrody, ekologią i działaniami realizowanymi na obszarze parków krajobrazowych.

I spotkanie pt. „Rośliny i substancje w nich zawarte” odbyło się 13.03.2014r. w Szkole Podstawowej nr 15 w Jeleniej Górze z udziałem przedstawiciela Uniwersytetu Wrocławskiego p. Katarzyny Pietrzykowskiej. Przedstawiono ciekawostki dotyczące wybranych gatunków ziół i ich zastosowania w medycynie oraz wyjaśniono pojęcie medycyny naturalnej. W części praktycznej spotkania uczniowie utrwalili zdobytą wiedzę poprzez przygotowanie i prezentację plakatów na temat poszczególnych roślin.
II spotkanie pt. „Zakaz wypalania traw” odbyło się 28.05.2014r. w Szkole Podstawowej nr 13 w Jeleniej Górze i Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze z udziałem przedstawiciela wymienionej jednostki p. Rafałem Kołłątajem. Zaprezentowano informacje dotyczące wypalania traw i wpływu tego procesu za środowisko i życie człowieka. Uczestnicy spotkania zapoznali się z różnymi rodzajami sprzętu gaśniczego, organizacją akcji gaszenia pożaru i pracy w jednostce straży pożarnej.
III spotkanie pt. „Zmień złe nawyki na lepsze zamienniki” odbyło się 19.09.2014r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Jeleniej Górze z udziałem przedstawicieli Centrum Dietetycznego Naturhouse z Jeleniej Góry p. Beatą Mrozik i p. Martą Fijałkowską. Tematem zajęć były zagadnienia dotyczące zdrowego odżywiania się i stylu życia oraz informacje o produktach spożywczych ważnych w okresie rozwoju i dojrzewania. Efektem wspólnych zajęć było przygotowanie plakatów prezentujących piramidę zdrowego żywienia.
IV spotkanie pt. „Owady pożyteczne wokół nas” odbyło się 27.11.2014r. w Muzeum Przyrodniczym w Jeleniej Górze z udziałem przedstawiciela muzeum p. Leszkiem Kośnym. Na zajęciach wyjaśniono określenie entomologii i omówiono zagadnienia dotyczące wybranych gatunków owadów pożytecznych dla człowieka i przyrody. Szczególną uwagę zwrócono na pszczoły. Uczestnicy zajęć oglądali wybrane preparaty w skali makro i mikro przy użyciu specjalistycznego sprzętu, zobaczyli różnorodność świata owadów na podstawie kolekcji w muzeum, poznali budowę różnych typów uli dla pszczół i specjalnych domów dla owadów.


Zajęcia edukacyjne nt. różnych gatunków roślin i substancji w nich zawartych


Zajęcia edukacyjne nt. zakazu wypalania traw i wpływu tego procesu na przyrodę oraz człowieka


Zajęcia edukacyjne nt. zdrowego odżywiania się i aktywnego stylu życia


Zajęcia edukacyjne nt. pożytecznych owadów w przyrodzie