Dni Otwarte Funduszy Europejskich, Przemków

   Z okazji 11-j rocznicy członkowstwa Polski w Unii Europejskiej, Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu, włączył się w ogólnopolską akcję promocyjną pn: DNI OTWARTE FUNDUSZY EUROPEJSKICH”.
Zaprezentowano społeczeństwu Dolnego Śląska zrealizowane przedsięwzięcie pt: „Przywrócenie obszarów zdegradowanych (powojskowych) w Przemkowskim Parku Krajobrazowym na cele przyrodnicze i działalność proekologiczną”


Akcję promocyjną przeprowadzono na terenie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego i użytku ekologicznego „Przemkowskie Bagno”, w dniu 8 maja 2015 roku, w godz. od 8:00 – 18:00 
Z licznych atrakcji skorzystała społeczność powiatu polkowickiego, mieszkańcy Przemkowa, uczniowie Szkoły Podstawowej z Chojnowa oraz grupa przyrodników z Moraw (Czechy).
Największym zainteresowaniem cieszyły się:
prezentacje sprzętu rolniczego zakupionego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, jako element utrzymania wysokich walorów przyrodniczych i krajobrazowych Przemkowskiego Parku Krajobrazowego;
 zajęcia przyrodnicze ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych zabiegów ochrony czynnej w obszarach chronionych;
terenowe zajęcia edukacyjne „Spotkanie z Przyrodą” oparte na bazie sprzętu – wyposażenia edukacyjnego, uzyskanego z Urzędu Marszałkowskiego WD, jako wyposażenie Pracowni Przyrodniczej (obserwacja także pod mikroskopem zoo i fitoplanktonu oraz innych organizmów rzeki Szprotawa;
liczne konkursy przyrodnicze oraz sprawnościowe dla dzieci i młodzieży z atrakcyjnymi nagrodami;
 prezentacje, zawody, konkursy ekologiczno-wędkarskie, w tym praktyczne wędkowanie na rzece Szprotawa (dzieci, pod nadzorem profesjonalnych wędkarzy złowiły kilkanaście wymiarowych ryb). Zajęcia prowadzili członkowie  Polskiego Związku Wędkarskiego oraz Lokalnej Grupy Działania „Wrzosowa Kraina” – Dolnośląska Kraina Karpia.
 obserwacje budowy WIEŻY WIDOKOWEJ na terenie użytku ekologicznego „Przemkowskie Bagno” ;
 Uczestników akcji Dni Otwarte Funduszy Europejskich, poczęstowano (nieodpłatnie) „wojskową” grochówka, prażuchą rybacką, bigosem wędkarskim oraz kiełbaskami z rożna.

W akcję promocyjną czynnie włączyły się także organizacje pozarządowe: jak Polski Związek Wędkarski Okręg Legnica – Koło nr: 30 z Przemkowa oraz Lokalna Grupa Rybacka „Dolnośląska Kraina Karpia” – za co Dyrektor Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych we Wrocławiu, składa serdeczne podziękowanie.
 Serdecznie dziękuję Koordynatorowi akcji – Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju oraz Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego za umożliwienie przeprowadzenia akcji, a także uczestnikom akcji promocyjnej Dni Otwarte Funduszy Europejskich, które poprawiają jakość życia nas wszystkich.
Dyrektor DZPK Wrocław - Piotr Śnigucki.