Plener malarski pt.: „Letnia odsłona Przemkowskiego Parku Krajobrazowego”, Przemków

   W dniach od 01 - 08.07.2016 r. Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu O/Legnica, wraz z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Głogowie zorganizował plener malarski pt.: „Letnia odsłona Przemkowskiego Parku Krajobrazowego”.
Grupa dorosłych plastyków amatorów oraz grupa młodzieżowa - uczniowie przygotowujący się do studiowania na uczelniach plastycznych, w ramach programu realizowanego przez Pracownię 45 z MOK w Głogowie, pod kierunkiem artysty-plastyka Pani Krystyny Bogacz, wykonali obrazy w technice olejnej przedstawiające walory Przemkowskiego Parku Krajobrazowego oraz Bazę Edukacji Przyrodniczej DZPK O/Legnica. Podczas pleneru powstało 20 prac malarskich, z czego część przekazano do Bazy Edukacji Przyrodniczej Przemkowskiego Parku Krajobrazowego, celem zorganizowania stałej ekspozycji. Plastycy amatorzy uczestniczyli również w zajęciach edukacyjnych przeprowadzonych przez pracowników DZPK O/Legnica.


   W ramach zajęć przyrodniczych zaprezentowano kładkę edukacyjną na terenie użytku ekologicznego „Przemkowskie Bagno”, prowadzącą do wieży widokowej pn:„Ptasie Oko”. Z wieży podziwiali piękne widoki rozpościerające się nad rezerwatem przyrody „Stawy Przemkowskie”. Zaprezentowano uczestnikom pleneru również obszar (SOO) Natura 2000 „Wrzosowisko Przemkowskie”, gdzie realizowano zabiegi czynnej ochrony w formie wypalania wrzosowisk tj: jaką rolę może pełnić ogień w czynnej ochronie przyrody?

Nad miejscowym oczkiem wodnym podziwiali kwitnące o tej porze dwa gatunki rosiczki: okrągłolistną oraz pośrednią. W obszarze (OSO) Natura 2000 „Bory Dolnośląskie”, artyści plastycy mogli poznać historię pomnika przyrody „Dąb Chrobry”. Pracownicy DZPK O/Legnica, przedstawili plastykom z Pracowni 45 MOK w Głogowie walory przyrodnicze, historyczne i krajobrazowe Przemkowskiego Parku Krajobrazowego, co przeniosło się niewątpliwie na ich prace malarskie.
Z-a Dyrektora DZPK O/Legnica
/Marek Cieślak/