Akcja sprzątania rzeki Bóbr i Jeziora Modrego - Park Krajobrazowy Doliny Bobru, Jelenia Góra

   Rzeka Bóbr i niesione przez nią śmieci, a niekiedy wrzucane do niej specjalnie, stanowią bardzo poważne zagrożenie dla środowiska. Nagromadzenie ich w zakolach rzeki i utworzonych na jej zbiornikach wodnych tworzą śmietniska, których ilość i wielkość jest przerażająca. Pomimo edukacji ekologicznej i doraźnych akcji sprzątania miejsc, w których żyjemy, skala przedsięwzięcia jest bardzo duża i stanowi wyzwanie dla współczesnego społeczeństwa w trosce o środowisko.

   W dniu 16 września 2016 roku odbyła się akcja sprzątania miasta Jeleniej Góry zorganizowana przez Urząd Miasta Jeleniej Góry, do której dołączył się Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra z działaniami porządkowymi na terenie Borowego Jaru położonego na obszarze Parku Krajobrazowego Doliny Bobru. Akcję sprzątania odnośnie rzeki Bóbr i Jeziora Modrego wsparły jednostki bezpośrednio związane z tym terenem – Tauron Ekoenrgia z Jeleniej Góry, Regionalny Związek Gospodarki Wodnej z Jeleniej Góry, Polski Związek Wędkarski Okręg Jelenia Góra, który użyczył łódkę umożliwiającą zbieranie odpadów z wody i przewożenia zgromadzonych worków śmieci do miejsc zbiórki oraz Związek Gmin Karkonoskich wraz z Karkonoskim Centrum Gospodarki Odpadami z Kostrzycy, które zagospodarowało zgromadzone odpady. Teren Borowego Jaru administracyjne położony jest nie tylko na obszarze miasta Jeleniej Góry, która był inicjatorem akcji, ale także na terenie gminy Jeżów Sudecki. Z terenu gminy w akcji uczestniczyła Szkoła Podstawowa z Siedlęcina, której uczniowie posprzątali ścieżkę edukacyjną na odcinku od Gościna Perła Zachodu do mostu w Siedlęcinie. W tym dniu ścieżka posprzątana została także na odcinku od Gościna Perła Zachodu do mostu kolejowego w Jeleniej Górze zarówno na żółtym, jak i zielonym szlaku turystycznym. Wszystkim uczestnikom akcji tj. pracownikom poszczególnych w/w jednostek oraz dzieciom i młodzieży szkolnej dziękujemy za osobiste zaangażowanie i udział w sprzątaniu Borowego Jaru.
Duża ilość różnego rodzaju odpadów zarówno tych dużych m.in. obudowy lodówek, plastikowe skrzynki, opony, jak i tych mniejszych, głównie butelki plastikowe i szklane, naczynia, ubrania, zabawki itp. przerosła możliwości całkowitego uporządkowania terenu przez grupę osób uczestniczących w tym dniu w akcji sprzątania. W związku z powyższym stan czystości Borowego Jaru po akcji  uległ poprawie, niemniej jednak jest nadal wyzwaniem do kompleksowych i systemowych działań na przyszłość, aby piękne miejsca atrakcyjnie turystycznie, historycznie i krajobrazowo, z winy ludzi nie stanowiły śmietniska, a jedynie tereny wypoczynku i relaksu w czystym środowisku i blisko naturalnej przyrody.


Akcja sprzątania Borowego Jaru – zbieranie śmieci z wody oraz na lewym i prawym brzegu rzeki Bóbr i Jeziora Modrego.


Uczestnicy akcji sprzątania ścieżki edukacyjnej wzdłuż rzeki Bóbr ze Szkoły Podstawowej z Siedlęcina.