Żeby popielicowate miały gdzie mieszkać, Wałbrzych

   Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Wałbrzych w czasie wakacyjnym przeprowadził zajęcia edukacyjne z półkoloniami z Ośrodka Społeczno-Kulturalnego Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” z Wałbrzycha. W pierwszym dniu 07.08.2017r.  odbyły się zajęcia teoretyczno-praktyczne w OSK Wałbrzych, a w drugim dniu 08.08.2017r. miały miejsce terenowe zajęcia edukacyjne na terenie Książańskiego Parku Krajobrazowego połączone z ogniskiem. Mile spędzony czas zaowocował w wiedzę na temat popielicowatych oraz w 20 budek lęgowych wykonanych przez dzieci. Budki te zostaną rozwieszone na terenach parków krajobrazowych podległych DZPK O/Wałbrzych.


Popielicowate są w Polsce objęte całkowitą ochroną gatunkową, dlatego warto dbać o miejsca do ich rozrodu. Budki lęgowe są idealnymi miejscami do bezpiecznego i spokojnego wychowania młodych, a co za tym idzie do zwiększenia populacji. Dzieci z OSK wykonały budki dla popielicy szarej oraz orzesznicy. Mamy nadzieję, że wszystkie budki będą cieszyć się dużym zainteresowaniem ze strony popielicowatych a dzieci będą mieć poczucie dobrze wykonanej misji przyrodniczej. Oddział Wałbrzych jest także w trakcie realizacji, we współpracy z Warsztatem Terapii Zajęciowej w Mokrzeszowie, projektu budowy 25 budek lęgowych dla popielicowatych.

Tekst: A. Halewicz
Foto: E. Staniewski, A. Halewicz