Wielkie sprzątanie Borowego Jaru 2018, Jelenia Góra

   W dniach 27-28 kwietnia 2018 r. odbyło się wielkie wiosenne sprzątanie Borowego Jaru, terenu pomiędzy Jelenią Góra a Siedlęcinem, na obszarze Parku Krajobrazowego Doliny Bobru. To kolejna wspólna akcja jednostek bezpośrednio związanych z terenem Borowego Jaru, których działania w trosce o czystość i ochronę środowiska naturalnego wsparły jednostki specjalistyczne z odpowiednim sprzętem wodnym wykorzystywanym na rzec Bóbr i Jeziorze Modrym tj. Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej z Siedlęcina, Czernicy,  Jeleniej Góry i Dolnośląskiego WOPR Oddziału Rejonowego w Jeleniej Górze.


Teren Borowego Jaru jest urokliwym miejscem wypoczynku i rekreacji oraz uprawiania różnych dyscyplin sportowych na łonie przyrody. Niestety, co roku na tym obszarze pojawia się także ogromna ilość śmieci zarówno tych, które przynosi rzeka Bóbr, jak i tych, które wyrzucane są przez mieszkańców i turystów. W tym roku ogółem w akcji zebrano 5440 kg śmieci.
Nadrzędnym celem akcji, jak również działań edukacyjnych prowadzonych przez poszczególne jednostki w ciągu całego roku jest uświadomienie społeczeństwa jak ważną rolę odgrywa troska i dbanie o czystość miejsc, które stanowią atrakcje turystyczne o wartościach przyrodniczych i historycznych regionu jeleniogórskiego.
Wszystkim instytucjom i indywidualnym uczestnikom biorącym udział w tegorocznej akcji serdecznie dziękujemy i zapraszamy na kolejną edycję w przyszłym roku. W imieniu organizatorów akcji podziękowania składa Prezydent Miasta Jelenia Góra i Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra.