XII finał „Akcji Żaba”, Milicz

   W dniu 08.06.2018r. w Centrum Bioróżnorodności w Miliczu odbył się XII finał „Akcji Żaba” organizowanej na terenie Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy”. Akcja prowadzona była przez Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych przy współudziale Nadleśnictwa Żmigród, Nadleśnictwa Milicz, Nadleśnictwa Oleśnica Śląska oraz przy współfinansowaniu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Celem Akcji jest ochrona migrujących płazów ginących każdego roku pod kołami pojazdów, połączona z edukacją ekologiczną dzieci, młodzieży i dorosłych. Akcja jest częścią planu ochrony płazów, który został opracowany w 2004 r. i od roku 2006 corocznie przeprowadzana na terenie Parku. Akcja podzielona była na kilka etapów, w kolejności:


- edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży szkolnej – zajęcia, prelekcje o płazach i konieczności ich ochrony,

- montaż zapór na wyznaczonych przejściach migracyjnych płazów na terenie PK „Dolina Baryczy”,

c) wyłapywanie płazów z przejść i przenoszenie na drugą stronę jezdni w okresie od marca do końca maja (w tym etapie udział biorą dzieci ze szkół z terenu Parku wraz z opiekunami – rodzicami, nauczycielami, pracownikami DZPK),

d) organizacja Finału Akcji Żaba – podsumowującego przebieg w danym roku, połączona z konkursami dla dzieci i młodzieży – uczestników etapu wyłapywania i przenoszenia płazów (konkurs na plakat, sprawnościowy, wiedzy, na piosenkę, na strój) oraz przyznawaniem nagród rzeczowych (książki i albumy o tematyce przyrodniczej, ze szczególnym uwzględnieniem płazów i gadów).

W roku 2018 Akcja prowadzona była na 8 przejściach migracyjnych na terenie województwa dolnośląskiego:

1. Ruda Żmigrodzka - Staw Jamnik,
2. Sułów - Staw Przydrożny,
3. Miłochowice,
4. Czatkowice,
5. Kuźnia Czeszycka,
6. Nowy Zamek
7. Czarnogoździce
8. Gądkowice - Stawy Szałwie

Udział w roku 2018 wzięły szkoły podstawowe z terenu Parku (351 uczestników - wolontariuszy) z: Milicza, Krośnic, Kuźnicy Czeszyckiej, Czatkowic, Wziąchowa Wielkiego, Nowego Zamku, Radziądza, Sułowa, Żmigrodu i Powidzka.

Corocznie przenoszonych jest kilka tysięcy płazów, co ma istotne znaczenie w zachowaniu bioróżnorodności Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy”, obszarów Natura 2000 jak i rezerwatów przyrody ustanowionych na tym terenie.

Podsumowanie 13 letniej tradycji Akcji Żaba ilość płazów przeniesionych w poszczególnych latach:

2006 - 79 płazów
2007 – 1 092 płazy
2008 – 2 327 płazów
2009 – 2 747 płazów
2010 – 3 009 płazów
2011 – 2 949 płazów
2012 – 1 678 płazów
2013 – 3 692 płazy
2014 – 4 029 płazów
2015 – 11 848 płazów
2016 – 13 658 płazów
2017 – 14 935 płazów
W roku 2018 przeniesiono 14 116 płazów.

Prócz płazów przenoszone są także jaszczurki: padalce, zwinki, żyworodne oraz węże: żmije zygzakowate w odmianie miedzianej i czarnej, zaskrońce, gniewosze plamiste (jeden z rzadszych gadów naszego kraju).