Bezpieczne wakacje, Jelenia Góra

   W dniu 6 lipca 2018 r. na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze odbyła się inauguracja akcji prewencyjnej pod hasłem „Bezpieczne wakacje”.  W spotkaniu uczestniczyły i prezentowały swoją działalność różne jednostki związane z bezpieczeństwem, ochroną zdrowia i ochroną przyrody. Nadrzędnym celem było informowanie społeczeństwa o bezpiecznym spędzeniu czasu wakacyjnego, na co zwracać szczególną uwagę, jak postępować w sytuacjach kryzysowych oraz jak zachować się w sytuacjach niebezpiecznych. Ważnym elementem było także informowanie mieszkańców i turystów jak zachowywać się podczas turystycznych wycieczek po szlakach i ścieżkach edukacyjnych, a szczególnie na obszarach chronionych.

Na stoisku Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra rozdawano materiały informacyjne i edukacyjne na temat ochrony przyrody i parków krajobrazowych, a także edukowano dzieci i młodzież, jak również dorosłych na temat odpowiedniego zachowania się w lesie i na terenach chronionych.
Organizatorem akcji, w ramach której planowanych jest kilka spotkań informacyjno-edukacyjnych podczas tegorocznych wakacji, jest Straż Miejska w Jeleniej Górze.   


Stoisko Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra podczas akcji pt. „Bezpieczne wakacje” w Jeleniej Górze.