Ogólnopolskie Dni Pszczelarza i Dolnośląskie Święto Miodu i Wina w Przemkowie

   Już po raz DZIEWIĘTNASTY Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu, w dniach 29-30 września 2018 r. uczestniczył w XIX edycji Dolnośląskiego Święta Miodu i Wina w Przemkowie i tym razem także w XXXVI edycji OGÓLNOPOLSKIEGO DNIA PSZCZELARZA w Przemkowie.
Święto Miodu w Przemkowie, na stałe wpisało się w kalendarz imprez Dolnego Śląska i oczywiście uczestniczyliśmy w dwudniowych spotkaniach z pszczelarzami oraz społeczeństwem z całej Polski, które odwiedziło Przemków i Przemkowski Park Krajobrazowy. Mieliśmy koleją możliwość realizacji oraz kontynuacji programu edukacji przyrodniczej wśród wszystkich zainteresowanych – odwiedzających specjalistyczne – edukacyjne stoiska DZPK Wrocław oraz wystawców PZW Przemków.


Święto Miodu jest niepowtarzalną, jedyną w swoim rodzaju i charakterze imprezą plenerową, poświęconą promowaniu ZDROWIA, zdrowemu odżywianiu oraz symbiotycznemu współżyciu z pięknem naturalnego środowiska, jakim bez wątpienia jest Przemkowski Park Krajobrazowy.
W roku bierzącym nasze stoiska cieszyły się ogromną popularnością, czego dowodem jest odwiedzenie stoisk i uczestniczenie w różnego rodzaju konkursach edukacyjnych i zajęciach przyrodniczych, ponad 500 osób.
Wszystkie zajęcia edukacyjne prowadzono wspólnie z Zarządem oraz wolontariuszami Polskiego Związku Wędkarskiego Koła Nr: 30 w Przemkowie, a także osób z mniejszości etnicznej Romów z Przemkowa.
Największym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia sprawnościowe i poznawcze ichtiofauny Parku, zasad i technologii wyrobu pięknych - kolorowych mydełek, zajęcia z zakresu fascynującego świata mrówek wraz z obserwowaniem preparatów pod mikroskopami, a także malowanie przez najmłodszych uczestników gipsowych odlewów modeli ryb słodkowodnych. Wszystkie dzieci uhonorowano licznymi nagrodami oraz certyfikatami „Młody Przyjaciel Natury”.
Wyjątkową niespodzianką było zorganizowanie przez DZPK Wrocław i PZW Przemków, profesjonalnego – wydzielonego punktu przewijania i karmienia dzieci.
Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych już od 2012 roku nagradza pszczelarzy, którzy najefektywniej włączają się w program edukacji przyrodniczej, czynną ochronę oraz organizację spotkań dzieci i młodzieży Dolnego Śląska na terenie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego. W bierzącym roku nagrodzono Związek Pszczelarzy Ziemi Legnickiej – współorganizatorów Ogólnopolskich Dni Pszczelarza w Przemkowie.
Oczywiście, XIX edycję Święta Miodu, mieliśmy przyjemność współorganizować z naszymi przyjaciółmi z Polskiego Związku Wędkarskiego Koła Nr 30 w Przemkowie, którzy na obszernej wystawie fotografii, pucharów, interesujących egzemplarzy ichtiofauny, uzyskanych nagród, zaprezentowali niezwykle ciekawą historię Koła, prowadzoną działalność w obszarze gospodarki rybacko-wędkarskiej w Przemkowskim Parku Krajobrazowym, a także w zakresie edukacji ekologiczno-wędkarsko-przyrodniczej dzieci i młodzieży Dolnego Śląska.

Sporządził: Mieczysław Kowalski