Dzień Krajobrazu 2018 – spacer krajobrazowy, Bukowiec

   Od 2016 roku w Polsce obchodzony jest Dzień Krajobrazu. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ogłosiła ten dzień na 20 października. Z tej okazji na terenie całej Polski, a także Dolnego Śląska podejmowane są różne inicjatywy. Celem działań informacyjnych i promocyjnych jest zwiększenie wiedzy społeczeństwa odnośnie funkcji krajobrazów i ich roli w codziennym życiu oraz zasadności właściwego gospodarowania i ochrony krajobrazów. Działanie te skierowane są zarówno dla najmłodszych, jak i starszych osób. W dniu 19 października 2018 roku Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra wspólnie ze Związkiem Gmin Karkonoskich zorganizował spotkanie edukacyjne dla dzieci w Bukowcu, na terenie Rudawskiego Parku Krajobrazowego.

Spotkanie plenerowe, w którym uczestniczyli uczniowie szkół ze Szkoły Podstawowej w Kostrzycy, Szkoły Podstawowej nr 1 w Kowarach oraz Szkoły Podstawowej w Mysłakowicach związane było ze spacerem krajobrazowym i warsztatami edukacyjnymi. Zobaczenie atrakcji turystycznych założenia pałacowo-parkowego w Bukowcu, wpisanego na listę Pomników Historii RP, związane było z poznaniem wartości przyrodniczych i historycznych oraz walorów krajobrazowych. Spotkanie zakończyło się wspólnym ogniskiem. Szkoły za udział w warsztatach edukacyjnych otrzymały certyfikaty uczestnictwa w Dniu Krajobrazu 2018 oraz zestawy publikacji do bibliotek szkolnych, a każdy z uczestników drobne gadżety od organizatorów spotkania w formie maskotek, książeczek edukacyjnych i pamiątkowych zawieszek DZPK.Spacer krajobrazowy oraz warsztaty edukacyjne na terenie założenia pałacowo-parkowego w Bukowcu, na obszarze Rudawskiego Parku Krajobrazowego z okazji obchodów Dnia Krajobrazu w 2018 roku.