Szanuj każdą kroplę wody!- Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą

   Siedemnastego czerwca obchodzimy 25-tą rocznicę wyznaczenia przez ONZ Światowego Dnia Przeciwdziałania Pustynnieniu i Suszy. Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych w ramach edukacji ekologicznej społeczeństwa przedstawia informację na temat działań jakie możemy podjąć aby ustrzec samych siebie oraz nasze środowisko przyrodnicze przed utratą niezbędnych do życia zasobów wodnych.
   Zmiany klimatu znacząco wpływają na jakość i dostępność zasobów wodnych. Sektorem silnie uzależnionym od zasobów wody jest produkcja żywności.  Zbiór plonów na ponad 80% powierzchni gruntów rolnych jest uwarunkowany ilością, rozkładem i dostępnością opadów.  Wysokie temperatury powietrza (w zachodniej części kraju średnia temperatura wzrosła o 3°C) , duża liczba dni słonecznych (liczba dni upalnych w ostatniej dekadzie w porównaniu z okresem 1951-1990  zwiększyła się trzykrotnie) oraz niskie opady atmosferyczne spowodowały  w ostatnich latach długotrwałą suszę rolniczą w Polsce. Zmniejszona dostępność wody stała się problemem nie tylko Afryki, Australii ale także Europy. Sytuacja ta stale się pogarsza-  bezśnieżne, suche i ciepłe zimy powodują niedobory wody. Prognozuje się, że w Europie, w 2070 roku obszary o znacznym niedoborze wody będą stanowić aż 35% powierzchni. Można spodziewać się, że brak wody wpłynie także na procesy migracyjne ludności.


Jak możemy temu przeciwdziałać jednocześnie oszczędzając pieniądze i zużycie wody?

- gromadząc wodę deszczową spływającą z dachu budynku, zamiast odprowadzać do systemu kanalizacyjnego, można „zbierać” w beczkach, wiadrach, zbiornikach i wykorzystywać do różnych celów, np. podlewania ogródka, prac porządkowych przy domu, spłukiwania WC (które stanowi około 30% dziennego zużycia wody)- to alternatywne, darmowe źródło wody

- naprawiając uszczelki w kranach, niesprawną toaletę (zaoszczędzisz straty nawet 750l wody dziennie)

- biorąc prysznic zamiast kąpieli w wannie, używając kubeczka na wodę do płukania umytych zębów,

- zakładając ogrody deszczowe (szczelne zbiorniki w pojemniku lub gruncie, które dzięki odpowiednio dobranym warstwom roślin, mieszanki ziemi, piasku, żwiru zatrzymują i oczyszczają wodę opadową, następnie oddają ją do ekosystemu)- zobacz film: https://sendzimir.org.pl/publikacje/film-lubie-deszcz-a-ty/

- zakładając wertykalny ogród (zielone ściany na budynkach mieszkalnych, https://zielenwewnetrzach.pl/blog/2015/09/05/typy-zyjacych-scian/)

    Czy wiesz, że do wyprodukowania jednej tabliczki czekolady potrzeba 1719,6 litrów wody? Pamiętaj, że wodę zużywamy nie tylko bezpośrednio ale i pośrednio np. poprzez kupowane przez nas produkty. Ślad wodny określa ilość wody (l/kg) wykorzystanej do wyprodukowania danego produktu, do wykonania danej usługi. Często nie jesteśmy świadomi, że np. do wyprodukowania zakupionej właśnie pary spodni potrzebna była woda.

Sprawdź Twoje ślady wodne? https://waterfootprint.org/en/resources/interactive-tools/personal-water-footprint-calculator/

Sporządziła Ewelina Klimczuk-Bereziuk