Aktualności

XXVI Konkurs fotograficzny „Chełmy w Obiektywie”

  

XXVI Konkurs fotograficzny
„Chełmy w Obiektywie”   Zbliża się czas przekazania zdjęć na XXVI Konkurs fotograficzny „Chełmy w Obiektywie”.

Prace, w sztywnym opakowaniu, opatrzone dopiskiem: Konkurs fotograficzny „Chełmy w obiektywie” należy przekazać organizatorom do dnia 27 listopada 2020 r.

Serdecznie zapraszamy


Regulamin konkursu


Nagrodzone prace w 2019 r.

Adres organizatorów
    • Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Legnica, Myślibórz 11,
59-411 Paszowice.
Tel. 76 870 80 02 (w godz. 8:00-16:00 pn.-pt.)
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. www.dzpk.pl
lub
    • Gminny Ośrodek Kultury, 59-411 Paszowice nr 142;
Tel. 76 870 11 13
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. www.gok.paszowice.pl

Organizatorzy

Szczęśliwe konie

   Łąki i pastwiska to wspólne dzieło sił przyrody i człowieka. Dobrym tego przykładem jest gospodarowanie na łąkach użytku ekologicznego „Przemkowskie Bagno” w Przemkowskim  Parku Krajobrazowym, będących w trwałym zarządzie Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych we Wrocławiu.
Aby jeszcze skuteczniej chronić takie cenne tereny DZPK nawiązało współpracę z Fundacją „CENTAURUS”, która od szeregu lat zajmuje się ratowaniem niechcianych zwierząt gospodarskich – porzucanych przez właścicieli i przeznaczanych na ubój lub pochodzących z instytucji rozrywkowych. Fundacja pomaga im wrócić do zdrowia oraz daje szansę na lepsze życie. DZPK udostępniło Fundacji pod wypas około 300 ha łąk zajmujących część użytku ekologicznego „Przemkowskie Bagno”. Obecnie znajdują się tam konie różnych ras w stadzie liczącym  około 350 sztuk.

Czytaj więcej...

Ratunek dla młodego łabędzia, Myślibórz

   W październiku trafił do naszego ośrodka rehabilitacji młody łabędź niemy. Ptak nie miał żadnych obrażeń jednak  był tak osłabiony, że nie utrzymywał się na nogach. Dopiero  zdjęcie rentgenowskie wykazało haczyk wędkarski z żyłką oplątaną kulką z trawy. Dodatkowo żyłka zaplątała się wokół dolnej żuchwy, najprawdopodobniej dużo wcześniej (fot. 2) pozostawiając głębokie wcięcie z obu stron. Łabędź nie mógł jeść i miał problemy z oddychaniem z powodu spuchniętego języka. Na szczęście wszystko udało się wyciągnąć, rana pięknie się goi i młody łabędź niedługo powróci do naturalnego środowiska.
Pamiętajmy, że pozostawione żyłki i haczyki wędkarskie, reklamówki foliowe i inne odpady  są śmiertelnym niebezpieczeństwem dla ptactwa wodnego.

Czytaj więcej...

Popielice, Myślibórz

   Przez kilka tygodni w naszym ośrodku rehabilitacji opiekowaliśmy się małymi popielicami szarymi Glis glis. Popielica jest to ssak z rodziny popielicowatych, mniejszy od wiewiórki pospolitej. Ma duże, czarne, błyszczące oczy i szaro popielate futerko z jaśniejszym brzuchem. W Polsce popielica objęta jest ochroną gatunkową, znajduje się w Polskiej czerwonej księdze zwierząt oraz objęta jest konwencją berneńską. Wczesną jesienią zwierzęta te przygotowują się do hibernacji , dlatego wykorzystując ciepłe dni października postanowiliśmy wypuścić popielice na wolność. Miejsce nie przypadkowe bo las mieszany w okolicy naszego ośrodka gdzie w  roku 2019 rozwiesiliśmy 10 budek specjalnie dla tych małych ssaków - otwór wejściowy znajduje się od strony pnia. Przy okazji wypuszczania, sprawdziliśmy czy „ktoś” zamieszkuje budki i spotkała nas miła niespodzianka (fot. 4). Przypomnijmy, iż w maju również wypuściliśmy w tym samym miejscu popielice, która zimowała w ośrodku rehabilitacji. Głównym celem działania naszego ośrodka rehabilitacji jest przywrócenie zwierząt do środowiska naturalnego dlatego cieszymy się z każdego powrotu na wolność wszystkich podopiecznych.

Czytaj więcej...

Informacja o konsultacjach projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie Leśniańsko-Złotnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji

    Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu, na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), § 2, 3 i 4 uchwały nr LII/1872/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 października 2018 r. w sprawie sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego dotyczących działalności pożytku publicznego i wolontariatu (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2018 r. poz. 5560) oraz § 3 i 4 uchwały nr 2756/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dn. 6 października 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wyznaczenia Leśniańsko-Złotnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w celu przeprowadzenia uzgodnień i konsultacji

informuje o

rozpoczęciu procesu konsultacji z Dolnośląską Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz  organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wyznaczenia Leśniańsko-Złotnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Czytaj więcej...

Rodzinnie po Parkach Krajobrazowych Dolnego Śląska

Przedłużamy akcję Rodzinnie po parkach krajobrazowych, do końca 2020 r.

   Zapraszamy Rodziny do odwiedzania parków krajobrazowych województwa dolnośląskiego. Te cenne chronione obszary skrywają wiele tajemnic, są miejscem występowania wielu  ciekawych gatunków zwierząt i roślin, kuszą także niezwykle urokliwymi krajobrazami.
Odwiedźcie te miejsca, poznajcie ich walory, a zdobędziecie możliwość otrzymania atrakcyjnych nagród-publikacje, albumy  Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych.
Celem akcji jest poznanie, odkrywanie różnorodności krajobrazowej,  wartości historycznych, kulturowych i przyrodniczych parków krajobrazowych województwa dolnośląskiego. Nasza akcja skierowana jest do Rodzin- aby wspólnie , wielopokoleniowo mogli się dowiedzieć, w jaki sposób kształtowany jest krajobraz, który nas otacza i jak  szczególna jest jego wartość. Wspólne, rodzinne odwiedzanie naszych parków nie tylko pozwoli przyjemnie spędzić wspólnie czas, ale również przyczyni się do    podniesienia świadomości przyrodniczej i uwrażliwienia na  potrzebę ochrony przyrody i krajobrazu.

Czytaj więcej...

Dzień Krajobrazu w Parku Krajobrazowym „Chełmy”, październik 2020r., Myślibórz

   W Polsce 20-go października obchodzimy Dzień Krajobrazu. W tym roku tematem przewodnim Dnia Krajobrazu jest drzewo w krajobrazie.

   W 2016 r. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ogłosiła 20 października Dniem Krajobrazu. Data ta jest wyjątkowa, bo wiąże się z dniem podpisania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej.  W 2017 r. Rada Europy ogłosiła 20 października Międzynarodowym Dniem Krajobrazu.

„O, cóż jest piękniejszego niż wysokie drzewa,
W brązie zachodu kute wieczornym promieniem.”

(Leopold Staff)

   Drzewa są dominującymi elementami przestrzennymi -  zarówno pod kątem wizualnym jak i ekologicznym (podkreślają cechy terenu, wyznaczają określone funkcje poszczególnym punktom w krajobrazie). Spotykamy je na wsiach, w miastach, przy jeziorach, stawach, drogach. Celem ochrony drzew są walory naukowe, genetyczne, krajobrazowe (estetyczne), ekologiczne, historyczne (zabytkowe, pamiątkowe), patriotyczne oraz dydaktyczne.

Czytaj więcej...

Przyszłe pokolenia czekają! Akcja „Sadzimy drzewa dla przyszłych pokoleń”

   Obchody 70-lecia PTTK w Polsce to nie tylko retrospekcja – to również spojrzenie w przyszłość. Doświadczeni działacze PTTK Oddział Sudety Zachodnie w Jeleniej Górze przypomnieli historię nawiązując jednocześnie do czasów nadchodzących. Wsparli przyrodę regionu jeleniogórskiego - sadząc drzewa dla przyszłych pokoleń. W akcji „Sadzimy drzewa dla przyszłych pokoleń” uczestniczył także Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych - pracownicy Oddziału Jelenia Góra. 26 września w Karpnikach zebrali się ci, którym nieobca jest troska o lokalną przyrodę. Przyrodę szczególnie chronioną w Rudawskim Parku Krajobrazowym. Jak wiadomo – w zdrowym ciele – zdrowy, ekologiczny duch. I o ciało, i o ducha zadbało Koło Gospodyń Wiejskich z Mysłakowic, sycąc uszy przybyłych przyśpiewkami, a ich żołądki – autorskimi lokalnymi specjałami. Dęby – symbol potęgi i nadziei – przekazane przez Nadleśnictwo Śnieżka z Kowar – posadzono przy drodze relacji Karpniki–Gruszków, tworząc aleję złożoną z siedemdziesięciu drzew. Jakże to piękna i wymowna symbolika 70 drzew na 70-lecie Towarzystwa! Sadzono w imieniu instytucji wspierających akcję, jak również w imieniu osób prywatnych. Jak na zamówienie pojawiły się także przelotne opady deszczu, przynosząc tak potrzebną sadzonkom wodę. Mamy nadziej, że posadzone wspólnie dęby wyrosną na duże i zdrowe drzewa, nie tylko ciesząc oczy przyszłych pokoleń, ale także dostarczając niezbędnego tlenu. Aleja oczekuje na oficjalne nadanie nazwy „Alei Dębowej 70-lecia PTTK”.

Czytaj więcej...

Wrzosowiska Przemkowski PK

   Zapraszamy do odwiedzania malowniczo kwitnących wrzosowisk oraz wydm śródlądowych, położonych na terenie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego.
Na Dolnym Śląsku znajdują się ogromne połacie porośnięte tą piękną krzewinką.
WRZOSOWISKA występujące w Przemkowskim Parku Krajobrazowym zostały objęte ochroną prawną w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 Specjalny Obszar Ochronny (SOO) pn.: „Wrzosowisko Przemkowskie” o powierzchni 6 663,7 ha. Obejmuje teren dawnego poligonu wojskowego, gdzie wskutek wylesienia ukształtowały się rzadko spotykane w tym regionie biocenozy: rozległe wrzosowisko oraz wydmy śródlądowe. W pobliżu wrzosowisk znajdują się bunkry poradzieckie. Obecnie jest to miejsce zimowania wielu gatunków nietoperzy, a wszystko razem położone jest w największym zwartym kompleksie leśnym w Polsce – Bory Dolnośląskie.

Czytaj więcej...

Dzień otwarty: Centrum Bioróżnorodności w Miliczu

   W ramach Dni Karpia 2020 Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych zorganizował wydarzenie o charakterze edukacyjnym pod tytułem „Dzień otwarty Centrum Bioróżnorodności”. Przez całą sobotę 12 września każdy zainteresowany tematyką przyrodniczą, szczególnie tą związana z obszarem Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy”, mógł obejrzeć ekspozycję przyrodniczą w Centrum Bioróżnorodności nad zalewem w Miliczu oraz posłuchać opowieści o ptakach, ssakach, gadach i bezkręgowcach.
Na co dzień Centrum Bioróżnorodności stanowi pozaszkolną placówkę edukacyjną dla zorganizowanych grup młodzieży szkolnej oraz osób dorosłych, która jest prowadzona przez terenowych pracowników Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych (DZPK). Obiekt służy także jako biuro terenowe DZPK w Parku Krajobrazowym „Dolina Baryczy”, a więc nie jest dostępny dla przeciętnego turysty. Jednak w ramach Dni Karpia 2020 Centrum otworzyło swoje podwoje dla wszystkich zainteresowanych przyrodą i funkcjonowaniem Służby Parku Krajobrazowego.

Czytaj więcej...