Aktualności

Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej

  Bioróżnorodność jest coraz częściej używanym słowem w odniesieniu do racjonalnego zagospodarowania i dbania o środowisko. 22 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej, a w 2021 roku przypada 25-lecie działań na rzecz różnorodności biologicznej, co jest jednocześnie hasłem tegorocznych obchodów. Warto więc przyjrzeć się znaczeniu tego słowa. Definicja mówi, że jest to zróżnicowane bogactwo form życia, które można spotkać na Ziemi pod względem gatunkowym, ekologicznym czy genetycznym. Można więc w uproszczeniu powiedzieć: im więcej różnych organizmów z różnym zestawem genów tym lepiej. Taka sytuacja umożliwia powstawanie bardzo gęstych siatek zależności między organizmami, dzięki czemu nawet jeśli nastąpi obniżenie liczebności jednego z gatunków, to tą niszę może wypełnić inny. W taki sposób zostaje zachowana równowaga, a dany ekosystem może nadal istnieć w prawie niezmienionej formie. Jest to niezwykle istotne dla nas ludzi - pomimo udogodnień cywilizacyjnych oraz zaawansowanej techniki nadal jesteśmy bardzo zależni od zmian zachodzących w otaczającym nas środowisku, na które mamy bezpośredni i pośredni wpływ.

Czytaj więcej...

Bociany w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt w Myśliborzu

Nietoperze w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt w Myśliborzu

Akcja informacyjna DZPK – „Zakaz wypalania traw 2021”

   Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych od wielu lat w okresie wiosennym przypomina o negatywnym wpływie wypalania traw, łąk i nieużytków na środowisko przyrodnicze oraz życie człowieka w ramach akcji informacyjnej pt. „Zakaz wypalania traw”.

   Każdej wiosny odnotowuje się dużą ilość pożarów spowodowanych wypalaniem traw. Działania te są szkodliwe dla środowiska przyrodniczego i stanowią zagrożenie dla mienia i życia ludzkiego. W związku z powyższym informujemy i apelujemy oraz zachęcamy do przyłączenia się wszystkich zainteresowanych do jak największego rozpropagowania akcji. Szczególnie naszą prośbę kierujemy do jednostek administracyjnych, instytucji i społeczności działających lokalnie na terenie poszczególnych powiatu i gmin województwa dolnośląskiego, w tym na terenach chronionych w formie parków krajobrazowych. Szerokie rozpropagowanie informacji i materiałów na stronach internetowych, tablicach ogłoszeń oraz w lokalnych i społecznościowych mediach może przyczynić się do wzrostu świadomości społeczeństwa i ograniczenia tego działania. Wyrażamy nadzieję, że wspólne podejmowane działania w tym zakresie doprowadzą do zmniejszenia skali tego zjawiska w przyszłości i zwrócenia uwagi na środowisko naturalne, które jest naszym wspólnym dobrem i miejscem życia.


Apel
Przepisy prawne

Akcja plakatowa „Pomagam nie szkodzę”

DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH edukuje!

Drodzy miłośnicy przyrody!

„Łabędź zaplątany w żyłki wędkarskie”, „łabędź chyba zjadł żyłkę”  lub „łabędź z dziwnym skrzydłem pływa po stawie” -  to opisy ptaków podawane często przez osoby  interweniujące w  ich sprawie i zgłaszające się z prośbą  o pomoc do Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt  w Myśliborzu. Ośrodek działa przy Dolnośląskim Zespole Parków Krajobrazowych od 1998 roku. Po latach doświadczeń opiekunowie azylantów doszli do wniosku, że najlepszą pomocą dla zwierząt jest nieszkodzenie im w ich naturalnym środowisku.

Czytaj więcej...

Ptasia „zguba”. Kiedy interweniować a kiedy nie podejmować żadnych działań?

Na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska możemy przeczytać:
„Widok rannego lub porzuconego dzikiego zwierzęcia w naturalny sposób budzi chęć niesienia pomocy. Czasem jednak ta pomoc, udzielona w nieodpowiedni sposób może wyrządzić zwierzęciu krzywdę.” (https://www.gdos.gov.pl/jak-pomagac-zwierzetom, dostęp 18.03.2021r.)

W okresie sezonu lęgowego ptaków, prawie codziennie, do Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt    w Myśliborzu dzwonią lub przyjeżdżają osoby, które znalazły ptaka. Szczególną grupą zwierząt  dostarczanych do Ośrodka są ptasie pisklęta i podloty, które często są powodem ludzkich interwencji.

Przedstawiamy proste wskazówki, którymi warto kierować się podczas sytuacji gdy znajdujemy ptaka i nie wiemy jak dalej  postąpić.

Czytaj więcej...

Konkursy 2021

   Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w konkursach organizowanych przez Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych w II semestrze roku szkolnego 2020/2021!

Konkursy o zasięgu regionalnym:

Obowiązek informacyjny do regulaminów

1. „Pory roku w Przemkowskim Parku Krajobrazowym – wiosna”
    • Temat: Wykonanie pracy plastycznej, ilustrującej zmiany zachodzące w przyrodzie wiosną.
    • Termin zakończenia konkursu: 24 marzec 2021 r.
    • Regulamin
    • Formularz zgłoszenia
    • Metryczka

2. „Z kim przylatuje Wiosna?”
    • Temat: Wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej wybrany gatunek ptaka, którego przylot do Polski zwiastuje wiosnę.
    • Termin zakończenia konkursu: 14 maj 2021 r.
    • Regulamin
    • Formularz zgłoszenia

3. „Geologiczne osobliwości Parku Krajobrazowego Doliny Bobru”
    • Temat: Wykonanie zdjęcia obiektu geologicznego znajdującego się na terenie Parku Krajobrazowego Doliny Bobru.
    • Termin zakończenia konkursu: 14 maj 2021 r.
    • Regulamin
    • Formularz zgłoszenia
 
Konkursy o zasięgu wojewódzkim:

Obowiązek informacyjny do regulaminów

4. „Pierwsze oznaki wiosny w Parkach krajobrazowych Dolnego Śląska”
    • Temat: Fotografia wykonana w 2021 roku na terenie jednego z 12 parków krajobrazowych Dolnego Śląska.
    • Termin zakończenia konkursu: 19 maj 2021 r.
    • Regulamin
    • Formularz zgłoszenia
    • Metryczka

5. „Jestem EKO, jestem trendy”
    • Temat: Nagranie krótkiego filmu przedstawiającego przykłady-wskazówki z mojego codziennego życia, które świadczą o tym, że dbam i chronię środowisko oraz przestrzegam zasad ekologicznego życia.
    • Termin zakończenia konkursu: 25 maj 2021 r.
    • Regulamin
    • Formularz zgłoszenia
    • Załącznik 2

6. „Przyroda za 100 lat”
    • Temat: Wykonanie pracy literackiej przedstawiającej przyrodę za 100 lat.
    • Termin zakończenia konkursu: 20 maj 2021 r.
    • Regulamin
    • Formularz zgłoszenia
    • Metryczka

7. „Skamieniała salamandra”
    • Temat: Przygotowanie legendy lub baśni w formie tekstowej o tzw. skamieniałej salamandrze.
    • Termin zakończenia konkursu: 25 maj 2021 r.
    • Regulamin

8. „Maskotka DZPK”
    • Temat: Wykonanie maskotki – symbolu DZPK z materiałów ekologicznych.
    • Termin zakończenia konkursu: 25 maj 2021 r.
    • Regulamin
    • Formularz zgłoszenia
    • Metryczka

9. „Wyjątkowy Pomnik Przyrody”
    • Temat: Wykonanie zdjęcia wraz z opisem wyjątkowego pomnika przyrody.
    • Termin zakończenia konkursu: 25 maj 2021 r.
    • Regulamin
    • Formularz zgłoszenia
    • Metryczka

Z ptasiego ogródka - ciekawostki z życia skrzydlatych władców przestworzy

To KUKUŁKA, bo…
słychać ją wokoło wśród sosen i buków, jak woła wesoło: kuku, kuku, kuku!
Nazwa naukowa kukułki (Cuculus canorus) niewątpliwie nawiązuje do chichotliwego odgłosu wydawanego przez samicę tego gatunku (pamiętajmy, że „kuka” tylko samiec). Łacińskie słowo canorus oznacza śpiewać, brzmieć, wydawać dźwięki.

W Polsce możemy ją obserwować i nasłuchiwać od kwietnia do września  na zadrzewionych  groblach stawów, trzcinowiskach, skrajach lasów, terenach otwartych  z kępami drzew. Zimę spędza w południowej Afryce.

W Parku Krajobrazowym „Dolina Baryczy” kukułkę obserwuje się m.in. w gniazdach trzciniaka. To tutaj zbadano, że wśród 1330 gniazd trzciniaka- „gniazda z kukułką” stanowiły  1,4 %.

Nie na darmo o kukułkach mówi się, że są pasożytami (gniazdowymi). Te ptaki przyjęły taki sposób rozrodu, w którym nie budując gniazd, swoje jaja podrzucają do gniazd małych ptaków wróblowych i to te przejmują opiekę nad kukułczym potomstwem. Każda samica podrzuca jajo konkretnemu gatunkowi (najczęściej temu, który ją kiedyś wychował), a składane jajo wyglądem jest podobne  do jaj gospodarza, u którego kukułcze jajo się znajdzie (to tzw. mimikra jaj). Najczęściej jajo pasożyta jest większe od reszty zniesienia ale ubarwione niemal identycznie i o to w tym chodzi (patrz zdjęcie- szablon jaj gospodarze-kukułka).

Czytaj więcej...

12-tego lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Darwina!

Tego dnia obchodzona jest nie tylko rocznica urodzin Karola Darwina (12.02.1809r.), dzień ten służy także upamiętnieniu Jego działalności przyrodniczej!

Jako naukowiec „dawnych czasów” (wiek XVIII-XIX) formułował teorie, które do dziś dotyczą Nas ludzi jako gatunku i społeczeństwa.

Czy wiesz, że: ?

Darwin zrezygnował ze studiów medycznych, a po kilku latach rozpoczął naukę teologii, jednak i ten kierunek nie był tym, który budził Jego zainteresowanie. Znacznie częściej widywano Go na wykładach z entomologii i botaniki. I to skłoniło studenta do wzięcia udziału w wyprawie naukowej dookoła świata, organizowanej przez Marynarkę Królewską. Podróż statkiem Beagle trwała pięć lat. Darwin zebrał wtedy bogate zbiory zoologiczne, botaniczne, geologiczne (około 5 tysięcy okazów). Na Galápagos zainteresowały Go wyraźne pokrewieństwa między ptakami żyjącymi tam i w Ameryce Południowej, mimo znacznej odległości archipelagu od kontynentu (ok. 1000 km). Zaobserwował także, że duża liczba ssaków, ptaków, gadów a nawet  roślin nie była notowana nigdzie indziej poza tym obszarem, a jednocześnie między gatunkami zwierząt zamieszkującymi te wyspy stwierdzono stałe różnice w ich budowie. Po tej wyprawie  Darwin uznał ją za najdonioślejsze wydarzenie swojego życia i na dobre zajął się badaniem przyrody. Dzięki tej kilkuletniej eskapadzie powstało kilka dzieł Darwina, m. in. „Podróż naturalisty. Dziennik spostrzeżeń dotyczących historyii naturalnej i geologii okolic zwiedzonych podczas podróży naokoło świata na okręcie J.K.M. „Beagle” pod dowództwem Kapitana FitzRoy”  (1839). Najsłynniejsza publikacja „O powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego, czyli O utrzymaniu się doskonalszych ras w walce o byt” ukazała się 1859 r.

Czytaj więcej...

Światowy Dzień Mokradeł – 2021, Przemków

   Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu, Oddział Legnica - Przemkowski Park Krajobrazowy, w dniu 02 lutego 2021 r., zorganizował obchody Światowego Dnia Mokradeł, pod hasłem:

"NIEROZŁĄCZNE – WODA, MOKRADŁA i ŻYCIE
PRZEMKOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY”

W obchodach Światowego Dnia Mokradeł o charakterze TERENOWYM, w tym wyjątkowym roku, w związku obostrzeniami wynikającymi z epidemii wirusa Sars-Cov-2, mogła uczestniczyć tylko jedna grupa pięcio-osobowa. Dla pozostałych zainteresowanych osób, przygotowano materiały nt. mokradeł przemkowskich do pobrania z naszego konta Facebook w mediach społecznościowych - link: www.facebook.com/centrum.salamandra

Czytaj więcej...