O nas

Z przyjemnością przedstawiamy Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych - instytucję powołaną dla ochrony najcenniejszych wartości przyrodniczych, kulturowych i historycznych Dolnego Śląska.
Akt prawny w formie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody precyzyjnie określa w Art.16.1 zakres i potrzebę powoływania parków krajobrazowych. By nie być gołosłownym zacytujmy ten artykuł: „Park krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju.”
Właśnie zrównoważony rozwój, postępowanie mające pozostawić środowisko naturalne następnym pokoleniom w stanie przynajmniej takim jakie zastaliśmy, spowodowało potrzebę utworzenia obszarów objętych szczególną ochroną.
Najnowsza historia odnosi się do Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych powstałego na podstawie reformy administracyjnej z 1999r. 12 parków krajobrazowych administrowanych przez Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych, utworzone Rozporządzeniem Nr 15 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 maja 1999r. w sprawie utworzenia Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, zarządzane jest poprzez 4 oddziały z centralą we Wrocławiu.

Podkategorie