Edukacja

„Jeśli będziesz mi mówił – zapomnę
Jeśli będziesz mnie uczył – może zapamiętam
Jeśli mnie zaangażujesz - nauczę się”
Benjamin Franklin


Oferta edukacyjna Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych od lat prowadzi edukację ekologiczną w oparciu o doświadczonych pracowników, posiadane obiekty oraz unikalne wartości przyrodnicze parków krajobrazowych. Widząc narastającą potrzebę ukierunkowanych a jednocześnie szerokotematycznych, profesjonalnie prowadzonych zajęć, nasza jednostka jest przygotowana do sprostania tym niezwykle istotnym dla zrównoważonego rozwoju społeczeństwa Dolnego Śląska zadaniom. W chwili obecnej istnieje już możliwość prowadzenia zajęć dla grup szkolnych w poszczególnych obiektach/bazach Oddziałów DZPK. Każdy z Oddziałów oferuje prócz ogólnoekologicznych tematów zajęcia uwypuklające walory przyrodnicze, krajobrazowe i historyczne parków, z którymi związane są lokalne społeczności. Dostępność atrakcyjnego terenu, bogata tematyka, wyposażenie obiektów oraz doświadczenie sprawiają, iż oferta naszej jednostki jest nie tylko zbieżna z wymogami nauczania we wszystkich typach placówek oświatowych, lecz umożliwia także odbycie zajęć wykraczających poza możliwości przeciętnej szkoły. Zajęcia prowadzone przez naszych pracowników to nie bierne przekazywanie wiedzy – to aktywne uczestnictwo dzieci i młodzieży, to zaangażowanie tych, którzy staną się wartościowymi członkami społeczeństwa.