Kolekcja owadów w DZPK Oddział Jelenia Góra

   Kolekcja owadów dostępna w Ośrodku Edukacji Ekologicznej DZPK Oddział Jelenia Góra stanowi ekspozycję i pomoc dydaktyczną podczas zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych realizowanych z zakresu bioróżnorodności i ochrony przyrody.
   Zbiór cennych okazów owadów, krajowych i egzotycznych, szczególnie motyli, udostępniony dla celów edukacyjnych, jest wynikiem współpracy Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra i Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Jeleniej Górze w ramach projektu pt. ,,Zachowanie śladów bioróżnorodności” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Celem działania było odświeżenie, opisanie i zabezpieczenie dla celów edukacyjnych kolekcji owadów, której powstanie datuje się na lata 1874-1923 i stanowi cenną bazę bioróżnorodności różnych gatunków owadów. Odnowiona kolekcja owadów podzielona została, dla celów edukacyjnych, na dwie części dostępne w szkole i siedzibie DZPK Oddział Jelenia Góra.Kolekcja owadów w DZPK Oddział Jelenia Góra