Ekspozycja ptaków w DZPK Oddział Jelenia Góra

   Ośrodek Edukacji Ekologicznej DZPK Oddział Jelenia Góra dysponuje różnymi zbiorami przyrodniczymi, które stanowią pomoce dydaktyczne podczas prowadzenia zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Jednym ze zbiorów jest ekspozycja wybranych gatunków ptaków objętych ochroną w Polsce. Wśród okazów mamy m.in. puszczyka, bociana czarnego, rudzika, kosa, myszołowa, kukułkę, kowalika, ziębę. Ekspozycja stanowi kącik ornitologiczny w sali edukacyjnej Ośrodka. Na bazie wybranych gatunków ptaków prowadzone są zajęcia dotyczące ich budowy i środowiska życia, przystosowania do określonych warunków oraz rozpoznawania po wyglądzie i głosie. Wybrane gatunki ptaków w DZPK Oddział Jelenia Góra.