Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu O/Legnica – Piotrowiec 89, w dniu 10 sierpnia 2022 r., zorganizował i przeprowadził zajęcia edukacyjne w ramach obchodów OGÓLNOPOLSKIEGO WIELKIEGO DNIA PSZCZÓŁ. Liczne atrakcje zorganizowano przy siedzibie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego, z których skorzystało blisko 50 osób, w tym dzieci z Miejskiego Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie, a także mieszkańcy Przemkowa i Piotrowic.

Przeprowadzone zajęcia edukacyjne miały na celu prezentacje owadów zapylających i ich roli w przyrodzie oraz życiu człowieka; znaczenie roślin dla różnorodności zapylaczy oraz przekazanie wiedzy na temat tworzenia Miejsc Przyjaznych Pszczołom.

Akcja rozpoczęła się prezentacją i prelekcją Z-cy Dyrektora DZPK Marka Cieśla, który przedstawił wiele ciekawostek o pszczołach, rodzajach miodu i ich właściwościach, sprzęcie, narzędziach używanych w pszczelarstwie i bartnictwie oraz o produktach pszczelich. Następnie dzieci uczestniczyły w zajęciach warsztatowych, na których wykonywały obraz z kwiatów zebranych na łące kwietnej- „bukiet dla pszczół”, a papierowe torby dekorowały malunkami pszczół oraz malowały odlewy gipsowe w kształcie owadów.

Największą atrakcja wśród dzieci cieszył się spacer bosą stopą po „owadziej ścieżce zmysłów”.
Uczestnicy akcji otrzymali publikacje DZPK promujące Przemkowski Park Krajobrazowy, a końcowym akcentem akcji „Wielki Dzień Pszczół” było wspólne ognisko oraz degustacja miodów.

1. Wielki Dzień Pszczół.jpg 2. Wielki Dzień Pszczół -2022.jpg 3. Wielki Dzień Pszczół -2022.jpg

4. Wielki Dzień Pszczół -2022.jpg