XXX Rocznica utworzenia Parku Krajobrazowego „Chełmy”W tym roku mija 30 lat od utworzenia Parku Krajobrazowego „Chełmy” na Pogórzu Kaczawskim.
Z tej okazji w dniu 9 września 2022 r. w sali widowiskowej Europejskiego Centrum Młodzieży Euroregionu Nysa w Jaworze odbyła się jubileuszowa konferencja z okazji XXX Rocznicy utworzenia Parku Krajobrazowego „Chełmy”. Konferencja została objęta patronatem honorowym Cezarego Przybylskiego Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

   Sesję I uroczystej konferencji otworzył Dyrektor Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych Piotr Śnigucki, który powitał wszystkich zgromadzonych gości i podziękował za przybycie. Następnie odczytał skierowany do Uczestników i Organizatorów konferencji list otwarty Pani Marszałek Rzeczypospolitej Polskiej Elżbiety Witek, wyrażający uznanie i podziękowanie wszystkim zgromadzonym, za trud i zaangażowanie włożone w rozwój i ochronę przyrody obszaru Parku Krajobrazowego „Chełmy”.
   Na wniosek przedstawicieli jednostek samorządowych i organizacji społecznych w ramach podziękowania za owocną współpracę głos zabrali: Paweł Czyszczoń-Zastępca Dyrektora Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Katarzyna Łapińska-Regionalny Konserwator Przyrody, Stanisław Laskowski-Wicestarosta Jaworski, Małgorzata Świderska-Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Jaworze, Michał Bander-Zastępca Burmistrza Jawora, Jan Tymczyszyn-Wójt Gminy Złotoryja, Robert Pawłowski-Burmistrz Złotoryi, Elżbieta Trocka-Leszczyńska-Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej, Andrzej Raj-Dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego, Zygmunt Kącki-Dyrektor Ogrodu Botanicznego we Wrocławiu, Przewodniczący Rady Parków, Piotr Wierzbicki-Nadleśniczy Nadleśnictwa Jawor, Mariola Miakinik-Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Paszowicach, Ewelina Rozpędowska-Prezes Stowarzyszenia Kaczawskiego Sudecka Zagroda Edukacyjna, Gabriela Męczyńska-Dyrektor Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”, Edward Wiśniewski-PTTK Legnica, ks. Marek Kluwak-koordynator szlaku cysterskiego.
   Następnie Marek Cieślak (Z-ca Dyrektora DZPK Oddz. Legnica) wygłosił referat pt. „XXX-lat Parku Krajobrazowego „Chełmy”. Podczas przerwy P. Śnigucki zaprosił wszystkich gości do wspólnej pamiątkowej fotografii. 

 XXX Rocznica utworzenia Parku Krajobrazowego „Chełmy”

Podczas II Sesji konferencji referaty wygłosili:
   •   prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Trocka-Leszczyńska (Politechnika Wrocławska), „Współczesny obraz architektury na terenie Parku Krajobrazowego „Chełmy”.
   •   prof. dr hab. Piotr Migoń (Uniwersytet Wrocławski), „Dawne wulkany … i wiele więcej – dziedzictwo Ziemi na terenie Parku Krajobrazowego „Chełmy”.
   •   dr Maciej Zathey (Instytut Rozwoju Terytorialnego Wrocław), „Przemiany społeczne i gospodarcze w otoczeniu Parku Krajobrazowego „Chełmy”.
Medialnie wspomagali nas:
   •   Joanna Czaplicka, Radio Plus
   •   Daniel Śmiłowski z tvregionalna.pl
Link do filmu z konferencji:

   Pragniemy podziękować wszystkim uczestnikom Konferencji i dziękujemy, że byli Państwo z nami w tak licznym gronie. Jest to dla nas zaszczyt i motywacja do dalszych działań na rzecz ochrony przyrody Dolnego Śląska.

Organizatorzy