Międzynarodowy Dzień Krajobrazu – 2022Już po raz kolejny Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu Oddział Legnica - Piotrowice 89, zorganizował obchody Międzynarodowego Dnia Krajobrazu–2022, pod hasłem: „Krajobraz: doświadczam w pełni”. Z tej okazji, 20 października br., pracownicy Przemkowskiego Parku Krajobrazowego zorganizowali spacer krajobrazowy dla dzieci i młodzieży w obszarach najatrakcyjniejszych krajobrazów Parku.
Tegoroczne hasło Międzynarodowego Dnia Krajobrazu brzmi: „Krajobraz: doświadczam w pełni”, dlatego też zwrócono szczególną uwagę na multisensoryczny charakter krajobrazu (krajobraz postrzegany wielozmysłowo – nie tylko wizualnie), którego odbiór zależy od bardzo wielu czynników i wrażliwości poszczególnych zmysłów człowieka. Krajobraz można zobaczyć, usłyszeć, powąchać, a nawet posmakować i dotknąć. Odbieranie krajobrazu poprzez różne zmysły, umożliwia nam doświadczanie go w pełni i nierzadko odkrywanie na nowo.


Każdego roku, w obchody Międzynarodowego Dnia Krajobrazu aktywnie włączają się pracownicy Przemkowski Park Krajobrazowy, na którego terenie występują niezwykle malownicze krajobrazy, szczególnie w okresie jesieni.
W spacerze krajobrazowym wzięli udział uczniowie klas VI-VIII ze szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni. Spacer krajobrazowy rozpoczął się wędrówką po ścieżce dydaktycznej „Piaskowego gacka”. Oprócz widoku atrakcyjnego krajobrazu Borów Dolnośląskich, wydm śródlądowych oraz wrzosowisk, uczestnicy zwiedzili zimowisko nietoperzy w okolicy wsi Wilkocin.
Najwięcej emocji uczestnikom dostarczył spaceru kładką dydaktyczną, prowadzącą przez teren użytku ekologicznego „Przemkowskie Bagno”, którą wędrowali do wieży widokowej „Ptasie Oko”, gdzie podziwiali piękną panoramę obszaru chronionego krajobrazu (OChK) „Wzgórza Dalkowskie”; doliny nizinnej rzeki Szprotawa; panoramę blisko 1000 ha wód powierzchniowych w rezerwacie ornitologicznym „Stawy Przemkowskie”; ogromne połacie trzcinowisk, szuwarów i łąk użytku ekologicznego „Przemkowskie Bagno” – obszarów wodno-błotnych objętych szczególną ochroną przyrodniczą w ramach Konwencji Ramsar.

Sporządziła: Anna Witrykus