Dzień Krajobrazu 2022 Jelenia GóraDolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra po raz kolejny włączył się w obchody Międzynarodowego Dnia Krajobrazu. Wprawdzie ten dzień obchodzony jest 20 października, niemniej wydarzenia towarzyszące obchodom odbywają się w całym kraju przez cały październik. W 2022 roku temat Dnia Krajobrazu brzmi: „Krajobraz: doświadczam w pełni”. Podczas organizowanych wydarzeń zwrócono szczególną uwagę na multisensoryczny charakter krajobrazu i możliwość doświadczania jego nie tylko za pomocą wzroku, ale także pozostałymi zmysłami: węchem, słuchem, dotykiem i smakiem. Taki sposób poznawania naturalnego środowiska zwraca szczególną uwagę na piękno otaczającej nas przyrody.

W ramach tegorocznych obchodów Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra w dniach 19 i 26 października zorganizował warsztaty edukacyjne dla dzieci. W spotkaniach uczestniczyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Piechowicach oraz Szkoły Podstawowej nr 13 w Jeleniej Górze. Podczas warsztatów dzieci dowiedziały się o możliwości szerszego odbierania krajobrazu poprzez różne zmysły. Na przygotowanych przez edukatorów stanowiskach uczestnicy mogli usłyszeć różnorodne odgłosy przyrody, posmakować darów natury, rozpoznawać zapachy oraz sprawdzić swój zmysł dotyku spacerując po ścieżce zmysłów.


Uczestnicy warsztatów edukacyjnych z okazji Dnia Krajobrazu 2022 w Ośrodku Edukacji Ekologicznej i Ogrodzie Dydaktycznym Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Jeleniej Górze.