Z okazji obchodów Światowych Dni Ptaków Wędrownych w Parku Krajobrazowym „Chełmy” 19-go maja odbyła się edycja wiosenna Terenowych Warsztatów Przyrodniczych na zbiorniku „Słup”. Uczestnikami wycieczki były klasy czwarte i siódme szkoły podstawowej Zespołu Szkół w Męcince.

   Tematem przewodnim spotkania były wiosenne wędrówki ptaków, kalendarz wędrówek, gatunki ptaków migrujących przez Nasz kraj oraz rozpoznawanie drzew i zwiastuny wiosny. Każdy z uczestników otrzymał swój pierwszy notatnik ornitologa z listą gatunków, które możemy zaobserwować na zbiorniku.


   Podczas wycieczki obserwowaliśmy i nasłuchiwaliśmy ptaki wodno-błotne oraz leśne. Jak na prawdziwych obserwatorów przyrody przystało zaopatrzyliśmy się w sprzęt do podglądania natury: każdy z nas otrzymał lornetkę, natomiast do obserwacji ptaków wodnych z odległości posłużyła nam luneta obserwacyjna. Wśród gatunków wodnych, najliczniej prezentowały się w okularze lunety: łabędzie nieme, mewy srebrzyste, a nawet latające nad taflą wody jaskółki oknówki oraz jerzyki. W trzcinowisku prowadziliśmy nasłuchy gatunków szuwarowych, swoją obecność śpiewem potwierdził m. in. trzciniak. W lesie słychać było dopiero co przybyłe do kraju wilgi, słowiki rdzawe, kapturki, pierwiosnki. Podczas trasy przemarszu wzdłuż linii brzegowej zbiornika towarzyszyły Nam łabędzie nieme, który wdzięcznie prezentowały się młodym adeptom ornitologii obserwującym go przez lornetki. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także zabawy na świeżym powietrzu, m. in. gra „Żurawie i gęsi lecą w kluczach”.

   Za zaangażowanie w zajęcia, wytrwałość oraz swoją wiedzę uczestnicy Warsztatów otrzymali przypinki oraz drobne upominki od Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych. Pomimo zmiennej pogody zarówno młodym obserwatorom przyrody jak i prowadzącym wycieczkę dopisywał dobry humor, co świadczy o tym, że spotkanie się podobało i na pewno będziemy je kontynuować w drugiej połowie roku, podczas jesiennych migracji ptaków.

   Szkoły zainteresowane uczestnictwem w kolejnych spotkaniach z przyrodą w ramach obchodów Światowych Dni Ptaków Wędrownych w PK „Chełmy” serdecznie zapraszamy do śledzenia strony DZPK oraz FB CEEiK „Salamandra”.