To oknówka!

   Oknówka – gatunek jaskółki objęty ścisłą ochroną gatunkową na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt.

    W Polsce przylot tych jaskółek to przełom kwietnia, maja, a odlot koniec września, początek października. Oknówka jest migrantem dalekodystansowym, zimuje w tropikalnej Afryce. Okres lęgowy (budowa gniazda, potem składanie jaj, inkubacja i karmienie piskląt) rozpoczyna się od połowy maja, trwa do sierpnia, niekiedy do września (późne lub drugie lęgi). Oknówka wyprowadza do dwóch lęgów w roku, składa 3-5 jaj, wysiadywanie trwa 14-16 dni, okres opieki nad pisklętami w gnieździe trwa 20-30 dni. Całkowity okres lęgowy oknówki (od budowy gniazda do wylotu samodzielnych młodych) trwa około 75 dni. Często młode jaskółki po wylocie z gniazda powracają do niego jeszcze przez kilka dni.   Charakterystyczną cechą dzięki której rozpoznajemy, że w danym otoczeniu występuje oknówka jest jej gniazdo. Pierwotnie oknówka gniazdowała na urwiskach i klifach skalnych. Teraz buduje gniazda wyłącznie na terenach zurbanizowanych (zarówno stare jak i nowe zabudowy, obrzeża miast, osiedla, tereny wiejskie, a nawet mosty, wiadukty kolejowe, różnego rodzaju konstrukcje metalowe). Gniazdo buduje na zewnątrz budynku, zajmując najczęściej gzymsy i wnęki okienne. Gniazduje kolonijnie, poszczególne pary budują gniazda w bliskiej (nawet kilkucentymetrowej) odległości od siebie. Budowa gniazda (zamkniętej gliniastej czarki z otworem wlotowym, wyścielonej piórami i trawą) zajmuje nawet do czterech tygodni.

Czy wiesz, że oknówka:

- unika środowisk leśnych, preferuje tereny otwarte (szczególnie w pobliżu rzek i zbiorników wodnych),

- to, jeden z nielicznych gatunków całkowicie związanych z człowiekiem,

- to gatunek przyjazny człowiekowi, dorosły osobnik w ciągu dnia potrafi zjeść kilka tysięcy owadów – błonkówek i muchówek (w tym ciążliwych dla człowieka meszek, much, komarów),

- a w szczególności jej lęgi, podczas niekorzystnej pogody (niskiej temperatury, opadów deszczu) mogą być silnie zagrożone z powodu braku pokarmu (brak owadów latających),

- wykazuje wyraźny trend spadkowy, pokazuje to, prowadzony w Polsce monitoring liczebności gatunku,

- wg kategorii zagrożenia gatunków w systemie Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody została zakwalifikowana do gatunków narażonych na wyginięcie (VU).

Istotnymi zagrożeniami dla tego gatunku są przede wszystkim: niszczenie i usuwanie gniazd przez człowieka, spadek liczby latających owadów stanowiących pokarm dla gatunku, ograniczony dostęp do materiału gniazdowego- błota oraz zbiorników.

Gniazda niekiedy budowane sa doslownie jedno na drugim.jpg Gniazda oknowki w malej kolonii.jpg Gniazdo to gliniasta czarka.jpg

Oknowka karmiaca mlode w gniezdzie.jpg Oknowki.jpg Polka na odchody - sposob na niezabrudzenie elewacji.jpg

U oknowki wystepje opieka obojga rodzicow.jpg