WFOŚiGW Adaptacje
Nazwa zadania:
Adaptacja terenu wokół siedziby Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych o/ Jelenia Góra na cele prowadzonej edukacji ekologicznej.

Wartość ogólna przedsięwzięcia:
99 411,00 zł

Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu:
49 161,00 zł