WFOŚiGW Akcja Żaba

 

Rok 2019

Nazwa zadania:
„Akcja Żaba 2019”

Wartość netto przedsięwzięcia:
30 625,00 zł

Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu:
7 600,00 zł

Aneks nr 1/2019 z dnia 17.04.2019

Wartość netto przedsięwzięcia:
31 107,03 zł

 

Rok 2018

Nazwa zadania:
„Akcja Żaba 2018”

Wartość netto przedsięwzięcia:
34 902,00 zł

Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu:
7 000,00 zł

Aneks nr 1/2018 z dnia 07.08.2018

Wartość netto przedsięwzięcia:
34 142,32 zł

 

 

Rok 2017

Nazwa zadania:
„Akcja Żaba 2017”

Wartość netto przedsięwzięcia:
31 209,14 zł

Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu:
7 000,00 zł

 

Rok 2016

Nazwa zadania:
„Akcja Żaba 2016”

Wartość netto przedsięwzięcia:
32 979,83 zł

Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu:
8 000,00 zł

Aneks nr 1/2016 z dnia 14.07.2016

Wartość netto przedsięwzięcia:
35 811,43 zł

Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu:
8 000,00 zł

 

Rok 2015

Nazwa zadania:
„Akcja Żaba 2015”

Wartość netto przedsięwzięcia:
32 133,76 zł

Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu:
10 000,00 zł

 

Rok 2014

Nazwa zadania:
„Akcja Żaba 2014”

Wartość ogólna przedsięwzięcia:
16 000,00 zł

Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu:
8 000,00 zł

 

Rok 2013

Nazwa zadania:
„Akcja Żaba 2013”

Wartość ogólna przedsięwzięcia:
32 000,00 zł

Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu:
16 000,00 zł

 

Rok 2012

Nazwa zadania:
„Akcja Żaba 2012”

Wartość ogólna przedsięwzięcia:
21 893,00 zł

Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu:
10 900,00 zł

 

Aneks nr 1/2012 z dnia 20.08.2012

Wartość ogólna przedsięwzięcia:
22 204,85 zł

Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu:
10 900,00 zł

 

Rok 2011

Nazwa zadania:
„Akcja Żaba 2011”

Wartość ogólna przedsięwzięcia:
18 592,00 zł

Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu:
12 100,00 zł

 

Aneks nr 1/2011 z dnia 20.07.2011

Wartość ogólna przedsięwzięcia:
20 204,59 zł

Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu:
12 100,00 zł