W lutym 2011 roku Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra ogłasza konkurs na projekt logo Rudawskiego Parku Krajobrazowego. Celem konkursu jest stworzenie czytelnego i zapadającego w pamięć logo, które będzie znakiem rozpoznawczym jednego z dolnośląskich parków krajobrazowych i promocji jego charakterystycznych walorów. Stworzenie takiego logo chcielibyśmy powierzyć między innymi w ręce studentów, czy absolwentów uczelni wyższych mając na uwadze ich kreatywność i pomysłowość oraz niepowtarzalne i oryginalne idee. Karta zgłoszeniowa i regulamin konkursu dostępny do pobrania poniżej. Konkurs zostaje ogłoszony z dniem 14 lutego 2011r., a projekty logo należy przesyłać do dnia 15 maja 2011r. (liczy się data stempla pocztowego). Prace konkursowe zostaną ocenione przez komisję konkursową, ze względu na wydłużony czas pracy komisji do spraw oceny prac konkursowych, oficjalne wyniki ukażą się na stronie internetowej dnia 15 czerwca 2011r. Zwycięzca konkursu zostanie powiadomiony bezpośrednio drogą mailową i elefonicznie przez pracownika DZPK Oddział Jelenia Góra. Główna nagroda, zostanie wręczona laureatowi konkursu podczas EKOpikniku – imprezie ekologicznej, która odbędzie się w naszej siedzibie w dniu 20 czerwca 2011 roku. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!