Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu zaprasza na ostatnie w cyklu ośmiu spotkań organizowanych dla mieszkańców Parku Krajobrazowego „Dolina Bystrzycy”.

Na spotkaniu poruszane będę kwestie związane z funkcjonowaniem parków krajobrazowych, gospodarką przestrzenną, ochroną przyrody, możliwościami partycypacji społecznej mieszkańców w kształtowaniu przestrzeni na terenie parku krajobrazowego.

Organizatorem spotkań jest Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu oraz Katedra Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Spotkanie odbędzie się w dniu 12.05.2012 w świetlicy wiejskiej w Domanicach, o godzinie 15:00.

Spotkanie podzielone zostanie na krótkie części:
- prezentacja poruszająca w/w zagadnienia,
- dyskusja nt. problemów na jakie trafiają mieszkańcy w kontekście ochrony przyrody,

Projekt o nazwie „Popularyzacja wiedzy na temat parków krajobrazowych oraz zasad gospodarowania przestrzenią na obszarach chronionych wśród mieszkańców gmin na terenie 4 parków krajobrazowych” jest dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.